Afbeelding met tekening

Automatisch gegenereerde beschrijving

 

© Laurentii.be

 

Genealogie Laurentii

Numquam solus incedes

Inhoud

Blog

Documenten

Foto's

Gezinnen

Stamboom

Startpagina

Thematisch

Verhalen

Verwante families

 

Voetnoten

 

1 De schrijfwijze "Segers" kwam meer voor in Aartselaar in deze periode.

2 Notaris Ceulemans te Antwerpen, 24 februari 1892

3 Akte betreft: Wilrijk, 1 huis met stal nabij het Valaer. Notariaat Antwerpen rep: 10005 - nr.: 0105 Notaris: Jacobs, Frans te Wilrijk

4 afleiding van Verberckt?

5 Akte betreft: Wilrijk,Aartselaar. Notariaat Antwerpen rep: 01738 - nr.: 0006 Notaris: Lauwers, Ferdinand Jan te Berchem

6 Akte betreft: Aartselaar. Notariaat Antwerpen rep: 04639 - nr.: 0317 Notaris: Eliaers, Jacob Jan Leonard te Aartselaar

7 Akte betreft: Aartselaar, 1 hofstede en 2 stukken land in Den Bruinen Baard. Notariaat Antwerpen rep: 04639 - nr: 0296
Notaris: Eliaers, Jacob Jan Leonard te Aartselaar

8 De ouders werden vermeld als Corneille Segers en De Herdt.

 

image009.jpg

© Bewerking kaarten uit familienaam.be onder gebruikslicentie, 2016. Afbeelding akte 1792 uit familiearchief Seghers, Public Domain.

 

 

Blog  - Een stamreeks Seghers (Segers)

Hoe ver terug in de tijd kan je gaan als je een veel voorkomende familienaam hebt?

 

We deden de oefening voor een tak van de Seghers. Het oudste spoor leidde ons naar Aartselaar omstreeks 1700-1730, waar de schrijfwijze Segers bleek te zijn in oorsprong1.

 

De familie Seghers van Aartselaar had in die periode verwanten buiten de gemeente (Mortsel, Berchem, Deurne, Kontich, Schelle, Wilrijk, Lint, Hemiksem, Hoboken, Edegem,..). We treffen bij deze Seghers heel wat verschillende beroepen aan: landbouwer, molenaar, herbergier, winkelier,... in de periode van het huwelijk was Raphael Seghers abt van de Sint-Bernardsabdij van Hemiksem en Jan Karel Seghers was notaris te Mortsel.

 

[S2] Rita Seghers huwde Luc Boeren. Rita Seghers werd geboren als dochter van Marcel Seghers en Marie-Louise Van Leughenhaeghe.

 

[S3] Marcel Seghers huwde Marie-Louise Van Leugenhaeghe. Marcel Seghers werd geboren op 18 november 1927 in Wilrijk als zoon van Jozef Louis Seghers huwde Clothilde Van Den Bossche. Hij overleed op 22 april 1984 in Edegem. Marie-Louise Leugenhaeghe werd geboren op 17 februari 1929 in Bazel.

·         Een dochter Rita Seghers [Zie S2].

·         Een dochter Frieda Seghers

·         Een dochter Magda Seghers

 

[S4] Jozef Louis Seghers huwde Clothilde Van Den Bossche. Jozef Louis Seghers werd geboren op 15 april 1895 in Hoboken als zoon van Peter Frans Seghers en Elisabeth Van Schil. Hij overleed op 30 december 1945 in Wilrijk. Clothilde Van Den Bossche werd geboren op 6 maart 1897 in Kalloo als dochter van Van Den Bossche en Thieleman. Zij overleed op 31 maart 1962 in Antwerpen.

·         Een zoon Marcel Seghers werd geboren op 18 november 1927 in Wilrijk [Zie S3].

·         Een zoon François Seghers

 

[S5] Frans Peter Seghers huwde op 27 februari 1892 in Hoboken met Elisabeth Van Schil. Het was een contract met huwelijksvoorwaarden2. Peter Frans Seghers was landbouwer, geboren op 5 april 1866 in Wilrijk als zoon van Jozef Seghers en Jeanne Verbert. Liesbeth Van Schil werd geboren op 29 januari 1866 in Hoboken als dochter van Jan Frans Van Schil en Anne Marie Caremans, landbouwers in Hoboken (Beiden afkomstig van Mortsel). & ;Frans Peter overleed op 28 april 1952 in Wilrijk, zes jaar na zijn zoon Jozef Louis.

·         Een zoon Jozef Louis Seghers werd geboren op 15 april 1895 in Hoboken [Zie S4].

 

[S6] Jozef Seghers huwde op 11 januari 1860 in Wilrijk met Jeanne Verbert. Zij waren landbouwers in Hoboken. Jozef Seghers werd geboren op 21 december 1831 in Wilrijk als zoon van Peter Seghers en Marie Thérèse Wynants. Jeanne Verbert werd geboren op 3 januari 1823 in Wilrijk als dochter van Peter Verbert en Marie Andries.

·         Een dochter Marie Seghers werd geboren op 20 oktober 1860 in Wilrijk Zij huwde op 3 januari 1893 in Hoboken met Fernand Jozef Van Goethem [geboren op 21 april 1866 in Schilde als zoon van Frans Jozef Van Goethem en Marie Thérèse De Ridder, landbouwer te Berchem].

·         Een dochter Marie Liesbet Seghers werd geboren op 26 november 1861 in Wilrijk. Zij huwde op 21 maart 1893 in Hoboken met Gielis Frans De Laet [geboren op 22 april 1867 in Wilrijk als zoon van Jan Frans De Laet en Marie Katrien Pintens, landbouwers te Wilrijk].

·         Een zoon Louis Seghers werd geboren op 1 juli 1863 in Wilrijk.

·         Een zoon Peter Frans Seghers werd geboren op 5 april 1866 in Wilrijk [Zie S5].

 

Op 19 november 1873 verkochten zij een huis te Wilrijk aan/van Philip Smets en Katrien De Herdt3. Mogelijk was dit de periode dat zij verhuisden naar Hoboken.

 

[S7] Peter Seghers huwde op 26 december 1826 in Wilrijk met Marie Thérèse Wynant. Peter Seghers werd geboren op 5 december 1795 in Aartselaar als zoon van Peter Jozef Seghers en Anne Marie Verbert. Hij overleed op 25 augustus 1876 in Wilrijk, 80 jaar oud. Marie Thérèse Wynants werd gedoopt op 18 maart 1794 in Wilrijk als dochter van Adriaan Frans Wynants en Ann Liesbeth Meulenbroeckx. Zij overleed er op 3 mei 1858, 64 jaar oud.

·         Een zoon Jan Baptist Seghers werd geboren op 8 augustus 1827 in Wilrijk. Hij overleed er op 14 december 1831, 4 jaar oud.

·         Een zoon Corneel Seghers werd geboren op 15 maart 1829 in Wilrijk. Hij huwde op 5 november 1863 in Wilrijk met Marie Thérèse Van Der Aa en overleed op 4 november 1877 in Wilrijk, 48 jaar oud.

·         Een dochter Ann Katrien Seghers werd geboren op 7 juni 1830 in Wilrijk. Zij overleed er op 14 januari 1832, 19 maanden oud.

·         Een zoon Jozef Seghers werd geboren op 21 december 1831 in Wilrijk [zie S6].

·         Een zoon Louis Seghers werd geboren op 15 februari 1833 in Wilrijk. Hij huwde op 19 september 1861 in Wilrijk met Vitalie Van Doorselaer en overleed op 26 februari 1893 in Wilrijk, 60 jaar oud [Dit gezin telde 7 kinderen waarvan de meeste op jonge leeftijd stierven].

·         Een zoon Karel Seghers werd geboren op 27 oktober 1834 in Wilrijk. Hij huwde op 14 november 1867 in Wilrijk met Jeanne Mies en overleed op 20 juli 1873 in Wilrijk, 38 jaar oud.

·         Een zoon Jacques Seghers werd geboren op 15 februari 1836 in Wilrijk. Hij huwde op 5 november 1863 in Wilrijk met Angeline De Maeyer en overleed op 26 februari 1884 in Wilrijk, 48 jaar oud [Dit gezin telde 5 kinderen, waarvan enkele op jonge leeftijd stierven].

·         Een dochter Antoinette Philomène Seghers werd geboren op 1 oktober 1839 in Wilrijk. Zij overleed er op 25 november 1839 hetzelfde jaar.

 

[S8] Peter Jozef Seghers was gehuwd met Anne Marie Verbert4 omstreeks 1786. Peter Jozef Seghers werd geboren op 4 oktober 1747 in Aartselaar als zoon van Corneel Segers en Katrien Deherdt en overleed op 7 juli 1819 in Aartselaar. Anne Marie Verbert werd geboren op 18 september 1760 als dochter van Frans Verbert en Marie Somers en overleed op 19 juni 1824 in Aartselaar.

·         Een zoon Michael Seghers werd gedoopt op 8 september 1787 in Aartselaar. Hij huwde Ann Katrien Marien en overleed op 24 maart 1827 in Aartselaar, 39 jaar oud [Het gezin telde een dochter Marie Katrien Seghers die een voorhuwelijkse dochter kreeg in 1868 die in 1869 overleed; en een zoon Corneel Leonard Seghers die op 17 juli 1861 in Mortsel huwde met Marie Louise Koeklenberg; dit gezin telde 4 kinderen: Marie Katrien, Marie Louise, Jozef Ben en Jan Leonard Seghers].

 

 

·         Een dochter Liesbeth Seghers werd geboren op 17 januari 1792 in Aartselaar. Zij overleed er op 3 februari 1807, 15 jaar oud.

 

image005.gif

Het bericht van het overlijden van de 15-jarige Elisabeth Seghers, opgesteld in het Frans in de tijd van Napoleon

 

·         Een zoon Corneel Frans Seghers werd geboren op 2 november 1793 in Aartselaar. Hij huwde op 9 mei 1832 in Aartselaar met Marie Casteels [kinderen Philip Jozef die op 17 februari 1859 in Schelle huwde met Isabelle De Ridder, twee zonen; Frans Ferdinand en Marie Katrien Seghers].

·         Een zoon Peter Seghers werd geboren op 5 december 1795 in Aartselaar [zie S7]

 

We weten van een huwelijkscontract opgesteld op 25 april 1786 in Berchem5. Het koppel verkocht meubelen en huisraad in Aartselaar op 7 december 18246. Vermoedelijk was dat in de periode van de verhuis van Aartselaar naar Wilrijk.

 

Anne Marie Verbert was doopmeter van Jan Baptist de Vroom, een zoon van Jacques De Vroom, op 21 mei 1767 in Aartselaar, samen met dooppeter Jan Baptist Seghers [mogelijk een broer van Peter Jozef Seghers].

 

De zoon Michael Seghers werd vermeld op 9 september 1824 samen met zijn ouders7.

[S9] Corneel Segers huwde Katrien De Herdt omstreeks 1737.

·         Jeanne Marie Segers werd geboren omstreeks 1738. Zij overleed op 15 september 1813 in Kontich8.

·         Peter Jozef Seghers werd geboren op 4 oktober 1747 in Aartselaar [zie S7]

 

image006.jpg

 

Onze zoektocht stopte bij Corneel Segers en Katrien De Herdt.

 

We weten in deze periode over een Jacques Segers, gehuwd met Katrien De Hert op 3 januari 1709 in Aartselaar. Een dochter Liesbeth Segers werd geboren op 19 februari 1711 in Aartselaar. Zij huwde op 3 februari 1742 in Aartselaar met Adriaan Van Hecken en overleed op 2 april 1789 in Aartselaar, 78 jaar oud. Het leeftijdsverschil met de bekende kinderen van Corneel en Katrien is echter te groot om dit gezin in overweging te nemen.

 

We weten ook van een Corneel Segers gehuwd met Marie De Herdt omstreeks 1744 in Mortsel. De voornaam van de echtgenote en de plaats lijken niet te kloppen, maar de periode van de geboorte van de kinderen dan weer wel. De meeste kinderen werden in Mortsel geboren: Jeanne Marie Segers op 8 oktober 1744, Liesbeth Katrien Segers op 25 november 1750, Jeanne Marie Segers op 3 juli 1753, Peter Ben Segers op 2 november 1755, Marie Thérèse Segers op 19 juli 1763.

 

 

image012.jpg

 

De schrijfwijze "Segers" komt meer voor dan "Seghers". Andere schrijfvarianten die minder vaak voorkomen zijn onder meer Zegers, Zeghers, Segher, Seger.