Afbeelding met tekening

Automatisch gegenereerde beschrijving

 

 

Voorouders Lauwereyns  - Voorouders van Odin Lauwereyns, ridder van Diepenhede

Odin Lauwereyns van Diepenhede werd naar we kunnen aannemen1 geboren als kleinzoon van ridder Robert Lawrence de Lancaster. Wie zijn moeder was, is geen uitgemaakte zaak. We weten wel dat Robert Lawrence huwde met Amabil de Tafford. Mogelijk was Odin een zoon van vóór dit huwelijk uit een relatie van Robert met een concubine uit Vlaanderen.

 

Hierna reconstrueren we de voorouderlijke lijn.

 

Generatie -1

 

Robert Lawrence werd geboren omstreeks 1160 in Ashton Hall, Thurnham Parish, Lancashire, UK. Hij huwde Anne Wallace, dochter van Millan Wallace, en overleed in 1216. Hij nam deel aan de kruistocht onder koning Richard Leeuwenhart in 1187. Naar verluid beklom hij de muren van Accra met vier gezellen en opende de poorten3b. Voor deze daad werd hij door koning Richard in 1191 tot ridder geslagen en verkreeg hij het domein Ashton Manor  (Ashton Hall) nabij Lancaster. Richard Leeuwenhart was een zoon van Henry II, en deze familie was verwant in generatie -4.

o    Robert Lawrence werd geboren omstreeks 1196. Hij huwde Amabil de Trafford, dochter van James de Trafford, en overleed in 1265 in Ashton Hall, UK. [Generatie 0]

o   Odin Lauwereyns werd geboren omstreeks 1222. Hij huwde in 1247 in Brugge met Johanna Van Velthuysen. Hij was heer van Diepenhede, een ridder die de Vlaamse graaf Willem van Dampierre vergezelde op de kruistocht van Lodewijk IX van Frankrijk tussen 1248 en 1254. Hij overleed omstreeks 1254 op de terugweg in Cyprus. [Generatie 1]

o   James Thomas Lawrence werd geboren omstreeks 1224. Hij huwde in 1252 met Mathilde de Washington, dochter van John de Washington3. [Generatie 1]

·         John Lawrence werd geboren omstreeks 1255 in Ashton Hall, Engeland. Hij huwde Margaretha Chesfort. Een kleinzoon Edmond Lawrence, zoon van John Lawrence en Elisabeth Holt, huwde met Agnes de Washington omstreeks 1370.

o   Robert Lawrence werd geboren omstreeks 1225 in Lancashire. [Generatie 1]

o   Janet Lawrence werd geboren omstreeks 1226. Zij huwde de Dalton. [Generatie 1]

Het rode kruis op de witte achtergrond van het familiewapen dat door Robert Lawrence werd gevoerd, verwees naar het huis van Ivrea, waarvan Robert afstamde (zie generatie -6). Afstammelingen van deze familie waren onder meer de heren van Lancaster en Roger Bigod, die ook een dergelijk wapen voerde [H].

Generatie -2

 

Robert Lawrence werd geboren omstreeks 1125 in East Sussex, UK7. Hij was een zilversmid met 'Vlaamse' 3a wortels die werkte voor de heer van Lancaster. Hij huwde Aline de Warenne2 en overleed omstreeks 1195 in Lancashire, UK.

o   Robert Lawrence werd geboren omstreeks 1160 in Ashton Hall, Thurnham Parish, Lancashire, UK. [Generatie -1]

Generatie -3

 

Laurent van Cadsant werd geboren omstreeks 1095 in Cadzand.

o   Robert Lawrence werd geboren omstreeks 1125 in East Sussex, UK. [Generatie -2]

Generatie -4

 

Antoon II van Cadsant werd geboren omstreeks 1040 in Cadzand. Hij huwde Emma Capet de France, een dochter van Hendrik I, koning van Frankrijk (tussen 1031 en 1060) en Anna Rurikide de Kiev, regentes van Frankrijk (1036-1076). In Cadzand werd vanaf 1050 opnieuw een versterking gebouwd, eerder een versterkte hoeve, die als Burggravensteen werd vermeld. De familie verhuisde tussen 1086 en 1099, na overstromingen van Cadzand door opeenvolgende stormvloeden, naar de streek van Leicester. De heren van Lancaster waren aangehuwde familie, alsook de koningen van Engeland, Willem II en Henry I. Antoon van Cadsant vergezelde Robert De Fries op pelgrimstocht tussen 1086-1091 en werd door hem tot ridder geslagen. Antoon van Cadsant nam daarbij het wapen over van een Saraceense tegenstander. Dit wapen was de basis van het wapen van latere kruisridders, ook van de tak de Baenst, die er drie merlettes aan toevoegden zoals in het wapen van voorouder Arthur van Cadsant [H].

o   Roland van Cadsant werd geboren omstreeks 1070. Hij huwde Nn. de Wassenaer, nam deel aan de eerste kruistocht tussen 1095-1099 in het gezelschap van Godfried de Bouillon en Robert van Vlaanderen, en overleed omstreeks 1134. [Generatie -3]

o    Salomon van Cadsant werd geboren omstreeks 1071. [Generatie -3]

o    Walter van Cadsant werd geboren omstreeks 1080. Hij was "heer van der Gracht”. [Generatie -3]

o   Guido van Cadsant werd geboren omstreeks 1090

·         Leo van Cadsant werd geboren omstreeks 1130

·         Walter van Cadsant werd geboren omstreeks 1170

·         Jan de Baenst van Cadsant werd geboren omstreeks 1210. Een dochter Margaretha de Baenst huwde Philip Nicolaas van Lophem van Steelandt.

o    Eduard van Cadsant werd geboren omstreeks 1093. Zijn nakomelingen gingen bij de naam Edwards. [Generatie -3]

o   Laurens van Cadsant werd geboren omstreeks 1095. Zijn nakomelingen gingen bij de naam Lawrence / Lauwerijns. [Generatie -3]

Generatie -5

 

Jan van Cadsant werd geboren omstreeks 1010 in Cadzand. Hij huwde Gertrude de Gand, een dochter van Arnulf II van Holland en graaf van Friesland, en Lutgarde van Luxemburg.

o   Antoon van Cadsant werd geboren omstreeks 1040 in Cadzand. [Generatie -4]

o    Philip van Cadsant. Hij was hoogbaljuw van Gent en overleed in 1071 in Nancy, Frankrijk. [Generatie -4]

o   Gerard van Cadsant. [Generatie -4]

Generatie -6

 

Jan van Cadsant werd geboren omstreeks 950 in Cadzand. Hij huwde Amadea, prinses van Ivrea, dochter van Adelbert, markies van Ivrea, en Gerberga van Dijon.

o   Jan van Cadsant werd geboren omstreeks 1010 in Cadzand. [Generatie -5]

Generatie -7

 

Olivier van Cadsant werd geboren omstreeks 930 in Suffolk, UK7. Hij was gehuwd in Engeland, werkte als koopman tussen Engeland en Vlaanderen, en overleed in Cadzand.

o   Jan van Cadsant werd geboren omstreeks 950 in Cadzand. [Generatie -6]

Generatie -8

 

Antoon I van Cadsant werd geboren omstreeks 912 in Suffolk, UK7. Hij herbouwde de slotvesting in Cadzand en huwde in Engeland met Hulle de Suffolk, een dochter van Hallad de Suffolk7a en overleed in Suffolk, UK.

o   Olivier van Cadsant werd geboren omstreeks 930 in Suffolk, UK. [Generatie -7]

Generatie -9

 

Arthur van Cadsant werd geboren omstreeks 865 in Suffolk, UK7, als zoon van Frederik van Cadsant. In 874 zou het slot dat door zijn vader Frederik op Cadzand werd gebouwd, worden vernield en Arthur vertrok in het gevolg van de Deense koning Rollo naar Frankrijk. Hij huwde omstreeks 912 in Suffolk, UK, met Eysteinndottir, een dochter van Malahule, de hertog van Suffolk, en Maud de Sint-Pol. Dit is kort na het ontstaan van het Graafschap Vlaanderen, nadat Boudewijn I van Vlaanderen in 863/864 tot gouwgraaf was benoemd. Normandië of "Noormannen land" werd in 911 door Rollo gevestigd. Ook plaatsen als Sint-Omaar en Atrecht kregen omstreeks 880 verstevigde muren, naast het langs de kust gevestigde defensiesysteem waarvan Cadzand deel uitmaakte. Door het huwelijk van Arthur met een dochter van de hertog van Suffolk (een neef van Rollo overigens), nam hij het wapen met de drie zwanen aan [H], dat generaties later ook door Odin Lauwereyns van Diepenhede zou worden gevoerd.

·         Antoon van Cadsant werd geboren omstreeks 912 in Suffolk, UK. [Generatie -8]

 

Generatie -10

 

Frederik van Cadsant. Hij was een zoon van Jacob de Cadsant10. Hij bouwde in 874 een eerste versterking op het eiland Cadzand. Hij was erfelijk heer van Cadzand na het overlijden van zijn moeder.

·         Arthur van Cadsant werd geboren omstreeks 865 in Suffolk, UK. [Generatie -8]

Het oude wapen van Iago v Cadsant (de stamvader) was een kroon met een opgestoken arm met de stralende zon in de hand [H]. Kleinzoon Arthur zou dit wapen niet meer kunnen voeren na de nederlaag van zijn vader Frederik tegen Rollo. Dit wapen, waarmee Jacob van Cadsant in Vlaanderen aankwam, bleef in ere als familiesymbool bij nazaten, hoewel het niet meer als familiewapen zou kunnen worden gevoerd. Dat blijkt generaties later bijvoorbeeld nog op afbeeldingen aan plafondbalken van het Hof van Watervliet in Brugge. Van oorsprong verwees de kroon met de gestrekte arm en stralende zon naar een stamvader Beli Mawr, de high king of Britain die als Keltische zonnegod werd aanbeden.

 

 

Er zijn sporen die nog verder terug gaan in de tijd. De afkomst van de van Cadsants wordt in sommige bronnen tot tientallen generaties terug beschreven in kronieken, als zouden zij afstammen van de laatste koningen van Wales. Die Welshe koningen zouden uit Engeland worden verdreven na de inlijving van Wales door de Engelsen. Gezien de onmiskenbare verwantschap met ingeweken Deense Vikings doorheen de beschreven generaties, gaan we er eerder van uit dat oorsprong van de familie in Suffolk samenhangt met de inwijking van de Denen in het oosten van Engeland aan het begin van de 9e eeuw.

 

 

 

Sporen van voorouders – Een zilversmid met Vlaamse wortels die kruisvaarder werd

 

We kunnen niet onomstotelijk bevestigen dat de voorgestelde afkomst correct is. We moeten in eerste instantie afgaan op genealogisch bronmateriaal en dat is beperkt naarmate men terug gaat in de tijd. In latere transcripties van oorspronkelijke documenten zitten soms inconsistenties. Gelukkig zijn er andere bronnen zoals unieke heraldische kenmerken [H], kronieken die context verstrekken en ‘modern’ geneografisch DNA-onderzoek. Die lijken de afstamming te bevestigen.

 

image002.jpg

Kaart: twee locaties “Ashton Manor” in het zuiden van Engeland en de beschreven migratie van Cadsant / Lawrence / Lauwerijns.

 

Bij de nakomelingen van Odin Lauwereyns van Diepenhede [generatie 0] weten we dat Robert Lauwereyns in 1330, drie generaties later, terugkeerde naar Engeland. Robert ging er bij de naam Lawrence7b. Dit was de periode waarin de Engelse koning Edward III een expeditie zond naar het eiland Cadzand tegen de Franse vazal Lodewijk van Vlaanderen. Het eiland werd in november 1337 door de Engelsen bezet8a en Robert zou in Engeland overlijden omstreeks 1360. Zijn nakomelingen gingen bij de Engelse naam Lawrence en vestigden zich in de omgeving van Suffolk, UK.

 

Zilversmid Robert Lawrence / Lauwereyns [generatie -2] zou een zoon zijn de Vlaamse ridder Laurens van Cadsant. Zijn vader verbleef toen in, East Sussex en kwam van Cadzand in het graafschap Vlaanderen.

 

Robert had de stiel vermoedelijk in Vlaanderen geleerd, waar deze vanaf de 12e eeuw, onder meer onder de invloed van Cordobaanse zilversmeedkunst in Brugge en Gent, een hoge vlucht nam. In Engeland ging hij werken voor het huis van Lancaster8b, en trok naar het noorden. Zilversmeden uit Vlaanderen stonden in hoog aanzien9. Waar goudsmeden vooral sieraden maakten, maakten zilversmeden eerder gebruiksvoorwerpen zoals tafelzilver en sieraden als trouwringen. In de 12e eeuw was de zilversmeedkunst het meest vermaard in het Prinsbisdom Luik, het Maasland en het Rijnland. Het ging dan vooral om reliekhouders, processiekruisen en andere kerkelijke siervoorwerpen versierd met reliëfs. Brugge en Gent moesten hier niet voor onderdoen4. Archeologische vondsten vanaf de 10e eeuw bevestigen dat de zilversmeedkunst toen al in het graafschap Vlaanderen een hoog niveau had bereikt. De zilveren deniers van de graaf van Vlaanderen hadden een hoger zilvergehalte dan de Franse. Engeland zou pas op het eind van de 12e eeuw de zilveren Sterling introduceren. In het Zuiden van Engeland was eerder de tinbewerking een lokale nijverheid in de 12e eeuw.

 

Robert Lawrence was naast zilversmid ook militair. Hij vertrok in 1188 op kruistocht en werd in 1191 tot ridder geslagen door koning Richard Leeuwenhart van Engeland, na deelname aan de kruistocht van 1188-1192. Zijn voorouders van Cadsant telden kruisvaarders in dezelfde generatie en in de generaties ervoor, zoals Guido van Cadsant de Baenst omstreeks 11478, Roland van Cadsant en Antoon van Cadsant omstreeks 1095. Kleinzoon Odin Lauwerijns uit Brugge zou hetzelfde pad volgen in 1248 en nog in 1396 nam Jan van Cadsant deel aan een kruistocht met Jan van Nevers ("Jan zonder Vrees") en liet het leven bij de roemloze slag van Nicopolis tegen de Turken.

 

De ‘Engelse’ Lauwereyn/Lawrence stamlijn zou starten met de emigratie van Laurens van Cadsant [generatie -3] naar East Sussex in 1120. De generaties ervoor waren aangesteld als heren van Cadsant vanaf de 9e eeuw6.

 

Voorouders van Laurens van Cadsant kwamen uit Suffolk, UK in de 10e eeuw. Voorouder Olivier van Cadsant [generatie -7] verbleef in Cadzand, Vlaanderen, omstreeks 950. Verder terug in de tijd, kwamen de voorouders vermoedelijk van Deense Vikings die zich na 869 en, permanent, vanaf  879 in het oosten van Engeland vestigden5, onder meer in Suffolk en Norfolk, waar ook een afwijkend dialect ontstond. Na 917 migreerden heel wat van deze Deense Engelsen, na de dood van een Deense koning in Tempsford en de annexatie van het hertogdom door Edward de Oudere van Engeland. Het was niet ongewoon dat hun nakomelingen door de Franken werden aangesteld om eilanden als Cadzand en Diepenhede aan de monding van de Schelde te verdedigen. De sporen van de 'Noormannen' verwantschap blijken in meerdere generaties nadien.

 

 

Heraldische kenmerken

Afbeelding rechts: het familiewapen gevoerd door Odin Lauwereyns, ridder van Diepenhede, in 1247 [H].

 

Het wapen werd ook gevoerd door de heren van Cadsant en zou oorspronkelijk komen uit het hertogdom Suffolk, in het oosten van Engeland [generatie -9] [H].

 

image002.jpg

image009.jpg

Afbeelding links: het wapen van Cadzand zoals dit er in 1571 zou hebben uitgezien [H]. Merk de gelijkenissen qua vormgeving met het schild gevoerd door de families Lauwers in West-Vlaanderen in 1652. Dit familiewapen bestond uit een zilveren achtergrond, met drie zwarte zwanen zonder bek of poten (zgn. "merlettes") bovenaan en een zwarte dwarsbalk. Ook het wapen de Baenst had deze indeling.

image008.gif

 

Het devies “Ad Laurum non aurum” (begin 13e eeuw – “Onversaagd in moeilijke tijden”) van Odin Lauwereyns, zou in latere eeuwen bij de familie ook onder de vorm “Virtutes Inarduo” (einde 13e eeuw - “Dapperheid in moeilijke omstandigheden”) behouden blijven. Dit devies is gelijkaardig met enkele deviezen van Lawrence in Engeland (“Virtute vinces” of “Dapperheid overwint”) [H].

 

Genealogie Laurentii

Numquam solus incedes

 

 

Inhoud

Blog

Documenten

Foto's

Gezinnen

Stamboom

Startpagina

Thematisch

Verhalen

Verwante families

 

 

 

Voetnoten

 

[H] heraldische verwijzingen

 

1 Deze gegevens zijn niet met zekerheid te staven. Zie o.m. stamboomonderzoek van de heren van Cadsant van Rigo Hinderycks, Peter Laureys en andere.

2 Een familie uit Vlaanderen en Engeland. Een verwante, Willem de Warenne, overleed tijdens een kruistocht in 1147. Zij was geboren omstreeks 1120 in Surrey, Engeland, en overleed op 12 juni 1178 in Huntington, Engeland.

3 Zij was een nakomeling van Torfin ‘de Deen’. Het zou gaan om een uit Normandië afkomstige familie wiens naam oorspronkelijk als Wessyngton zou zijn gespeld; de familie bezat landgoed in Lancashire, UK. Dit was het voorouderlijk geslacht van de latere Amerikaanse president Georges Washington.

3a Dit lijkt ons onmiskenbaar, al doen heel wat Anglofiele genealogen hun best om hypothesen rond een 'Britse' of zelfs een 'Romeinse' oorsprong te lanceren.

3b Vermoedelijk was de ware toedracht iets minder heldhaftig, en speelde Robert, gezien zijn Vlaams-Frans- Engelse oorsprong - De Franse koning Filip was ook graaf van Vlaanderen, en de van Cadsants waren vazallen, en overeenstemming bereiken binnen het kruisvaarderkamp bleek de grootste uitdaging - een belangrijke rol bij de onderhandelingen in juli 1191 die leidden tot de overgave van Accra door Saladin, wat “de poorten opende” van de stad. De kruistochten legden de families geen windeieren: Lawrence werd geridderd “van Ashton Hall” door de Engelse koning, en “Laurin” Lauwereyns in Vlaanderen werden geridderd “van Diepenhede” door de Franse koning.

4 In Brugge was er vanaf 1302 een gilde van edelsmeden, en zij waren tot in Engeland bekend voor hun ambacht. De edelsmeedkunst was de eeuwen daarvoor al bekend. Zie onder meer meldingen in de stadsrekening van Brugge in 1290-1292; proefschrift van Silke Mulaert in 2012; bewerking van de stadsrekeningen van Brugge door Wyffels in 1965; auteur J. Gaillard in de 19e eeuw; verhaal van de Gentse poorters in 1434.

5 DNA onderzoek op het Y-chromosoom langs mannelijke lijn Lauwens in haplogroep I1a, leverde geografische overeenkomsten op met Denemarken (35% van de bevolking, geneografisch DNA-onderzoek National Geographic Society, 2012), overeenkomsten met andere stamlijnen van Cadsant (Geneografisch DNA-onderzoek K.U.L. in 2018), verwantschap met uit Wales uitgeweken Schotse families en met families in Wales (geneografische DNA-database). Er is bij ons weten maar een enkele keer een overeenkomst met een van de hedendaagse lijnen Lawrence in Engeland.

6 Zij waren in de 9e eeuw aangesteld als heren van Cadzand. Hun leven speelde zich af tussen Cadzand en Suffolk. De vader van Antoon van Cadsant was Acturus en hij was door de Deense koning Rollo meegenomen naar Frankrijk bij plunderingen in 874. De grootvader was Frederik Van Cadsant, en overgrootvader Jago van Cadsant, werd aan het begin van de 9e eeuw aangesteld door Liederik De Buck, de forestier van het graafschap Vlaanderen. Jago kreeg het recht munten te slaan en liet op Cadzand een versterking bouwen die in 874 werd verwoest. [Bron: “De heren van Cadsant, stamboom en heraldiek”, Rigo Hinderycks, Brugge].

7 Sommige bronnen vermelden Cadzand als geboorteplaats.

7a Hij was een zoon van Rognvald Eysteinnsson (“Ragnar”), beschreven als “Jarl”, stichter van een Viking koninkrijk en vader van Rollo.

7b Ook de (Franse) variant Laurence (tegenover de "double v" in de Franse taal of de "double u" in de Engelse taal) kwam voor. In de Franse taal zou eeuwen later ook de spelling "Laurin" opduiken als klanknabootsing van "Lauwerijn" in Vlaanderen. Terwijl later varianten met de "ij" bleven bestaan, ontstonden ook schrijfvarianten als Lauwerens in het Graafschap Vlaanderen en het Hertogdom Brabant, waaruit dan weer Lauwers, Lauwerts en Lauwens ontstonden.

8 Tijdens deze kruistocht zou Diederik van de Elzas de relikwie van het Heilig Bloed meebrengen naar Brugge.

8a In juli 1338, het jaar daarop, deed hij een poging om Antwerpen aan te vallen. Zie literatuur over de Honderdjarige oorlog en Edward III. Robert Lawrence had overigens in Lancaster een naamgenoot, geboren tussen 1290-1294, als zoon van John Lawrence en Margareth Chesford.

8b Afstammelingen van Normandische 'Noormannen'.

9 Zie ook artikel over de Vlaamse emigratie naar Engeland en Schotland vanaf de 11e eeuw.

10 Voluit Iago ap Cadsan de Gwynedd, gehuwd met een dochter van Liederik De Buck, en overleden omstreeks 865 in Oostkerke (Diksmuide) [Bron: genealogie Hinderycks].

image003.jpg

© Gestilleerd familiewapen laurentii.be van L. Lauwens, 2015 - Bewerking kaart GeoBasis DE/DKG, Google maps 2019 onder gebruikslicentie – Bewerking oud wapen Cadzand in het Groeningemuseum Brugge, onder Public Domain (originele foto accreditatie Heraldry of the world, 2017, Wikimedia). - Gestilleerd familiewapen laurentii.be van L. Lauwens, 2015.