Afbeelding met tekening

Automatisch gegenereerde beschrijving

 

(c) laurentii.be

 

Genealogie Laurentii

Numquam solus incedes

Inhoud

Blog

Documenten

Foto's

Gezinnen

Stamboom

Startpagina

Thematisch

Verhalen

Verwante families

 

Voetnoten

 

1 Zij was gedoopt op 16 november 1724 in Zemst als dochter van Jan De Buyser en Marie Jeanne Moons.

1b Engel Rens, de getuige bij het huwelijk, was op 1 juni 1737 in Zemst gehuwd met Louise De Buyser en Joos Lauwers was dooppeter van het jongste kind Joos Rens, gedoopt op 14 september 1751 in Zemst. Maria Moons was doopmeter. Aart Lauwers was in 1675 in Zemst gehuwd met een naamgenote Maria De Buijser, en Antoon De Buijser was in 1695 in Zemst gehuwd met Maria Lauwers . De families waren al enkele generaties eerder verwant.

2 Dat is allicht de reden waarom het parochieregister van Zemst vermeldt dat Joos geboren was in Humbeek. De oudste kinderen in het gezin waren in Humbeek gedoopt, maar de anderen waren zoals Joos gedoopt in Zemst. Het doopsel van de bruidegom is dan ook niet vermeld, tenzij het om een verwijzing gaat naar Joos Lauwers, geboren in 1702 als zoon van Arnold Lauwers en Maria Vercammen.

3 Zij was gedoopt op 17 december 1740 in Mechelen Onze-Lieve-Vrouw als dochter van Michael Van Loock en Gertrude Verbeeck en 20 jaar jonger dan haar echtgenoot. Een verwante, Jan Van Loock, was in 1755 in Weerde gehuwd met Anne Marie Lauwers en eerder was Antoon Van Loock in 1696 in Mechelen Onze-Lieve-Vrouw gehuwd met Martine Lauwens . De kinderen werden gedoopt in Zemst, in Geerdegem, in Elewijt en in Hofstade. Verder was een naamgenoot Jacques Lauwers in 1698 in Elewijt gehuwd met Katrien Van Loock. De familie Van Loock kwam uit Geerdegem, nabij Zemst, bij Mechelen, en woonde, behalve in Geerdegem, Weerde, Hofstade en Zemst, in de Onze-Lieve-Vrouw en de Sint-Jan parochies in Mechelen.

 

Met bijzondere dank aan de bewerking van de parochieregisters door Marc Alcide, 2000.

 

image009.jpg

kaarten Laurentii.be, 2019

 

Hombeeks-Leestse stamlijn - 1746 Lauwers-De Buyser, Zemst

Joos Lauwers werd gedoopt op 20 december 1719 te Zemst als zoon van Jan Lauwers en Magda Buelens. Hij huwde op 26-jarige leeftijd op 3 juli 1746 in Zemst met Maria De Buijser1. Getuigen bij het huwelijk waren Jacques Cleynemeulder en Engel Rens1b.

 

Het ouderlijk gezin woonde aanvankelijk in Humbeek bij Grimbergen en verhuisde tussen 1712 en 1715 vermoedelijk naar Zemst2 want de andere kinderen werden daar gedoopt.

 

Ouderlijk gezin: Lauwers Buelens , 1708 Zemst

 

Kinderen uit het gezin: niet met zekerheid gekend

 

         Het is mogelijk dat er een dochter was, Anne Marie Lauwers, geboren omstreeks 1760 in Zemst, die op 1 mei 1787 in Zemst huwde met Adriaan Van Herp. Vader Joos Lauwers was getuige bij het huwelijk, maar was afwezig bij het doopsel van de eerstgeborene op 30 maart 1787.

 

 

Hombeeks-Leestse stamlijn - 1768 Lauwers-Van Loock, Mechelen Sint-Jan

Joos Lauwens hertrouwde vermoedelijk op 48-jarige leeftijd op 25 april 1768 in Mechelen Sint-Jan met Clara Van Loock3. Getuigen bij het huwelijk waren Michael Van Loock en Jan De Haegh (Verhaegen).

 

Kinderen uit het gezin:

         Jacques Lauwers werd gedoopt op 15 augustus 1767 in Mechelen Sint-Jan. Hij werd erkend op 18 augustus. Doopgetuigen waren Jacques Van Kerckhoven en Katrien Van Croon.

 

 

 

Migraties uit Hombeek in de 17e eeuw

 

image009.jpg

Kaart: de tweede helft van de 17e eeuw verlieten meerdere Lauwens/Lauwers families Hombeek om in een omliggende parochie een leven op te bouwen.

 

In de eerste helft van de 17e eeuw was ook een naamgenoot Jan Lauwers al uitgeweken van Hombeek naar Zemst. Deze Jan huwde in 1612 in Hombeek met Liesbeth Verreeth, waar de eerste kinderen werden geboren, en verhuisde in 1616 naar Zemst. Ook Maria Lauwers was er in 1618 gaan wonen met haar man Jasper Kiekenbosch2.

Aan het eind van de 16e eeuw waren er al Lauwens/Lauwers families die zich vestigden in Zemst, afkomstig van een voorouderlijke stamlijn uit Grimbergen uit de generaties vr Joris Lauwerens en Christine Van Dormael, stamouders van de Hombeeks-Leestse stamlijn.

 

image011.gif

Afbeelding: situering van de woonkernen in het Zemst van de 17e eeuw (Zemst-Laar, Zemst-Bos, Zemst, Eppegem, Weerde, Hofstade en Elewijt) en de omliggende woonkernen (Humbeek, Grimbergen, Hombeek, Leest, Hever, Mechelen, Muizen, Schiplaken, Perk, Berg, Kampenhout, Houtem, Vilvoorde). De vermelde Lauwers-en in de streek weken in van Leest en Hombeek.