Afbeelding met tekening

Automatisch gegenereerde beschrijving

 

(c) laurentii.be

 

Genealogie Laurentii

Numquam solus incedes

Inhoud

Blog

Documenten

Foto's

Gezinnen

Stamboom

Startpagina

Thematisch

Verhalen

Verwante families

 

Voetnoten

 

1 Nicolaas Leemans werd gedoopt op 23 mei 1715 in Zemst als zoon van Jan Leemans en Anna De Buyser. Een typische schrijfvariant is Lemmens door de eeuwen heen, en, ouder Leenmans. Hij was op 3 januari 1739 peter van Jeanne Daems, dochter van Antoon Daems en Florentine Lauwers .

2 Hij was gedoopt op 28 november 1719 in Ramsdonk als zoon van Peter De Raymaecker en Liesbeth Tielemans. Schrijfvarianten zijn De Raeymaeker, De Raymaecker, De Raijmaker, De Raeymaker, Raeymakers, Raeymaeckers, Raeymaeckers, Raeijmaker, Raeijmakers, Rademakers, De Raedemaker, Raedemaekers,…

Met een “plechtige mis”, vermeldt het doopregister, waar de naam van de vader werd vermeld als Andries – vader Hendrik was toen al enkele jaren overleden.

3 In het overlijdensregister werd genoteerd: “pokken, zonder mis”.

3b Jeanne Lauwers  bleef ongehuwd. Haar familienaam werd bij de geboorte gespeld als “Lauwerts”.

4 Hij was geboren op 6 december 1717 in Battel, en gedoopt de dag nadien in Mechelen Onze-Lieve-Vrouw als zoon van Jacques Van Vaeck en Maria De Boeck. Ook gespeld als Vervaeck in Zemst.

5 Op 8 oktober 1748 werden twee naamgenotes Liesbeth Van Haacht begraven in Mechelen met vermelding van het adres, maar zonder melding van de echtgenoot.

 

Met bijzondere dank aan de bewerking van de parochieregisters van Zemst door Marc Alcide, 2000, van de parochieregisters Ramsdonk door Luc Annaert.

 

image009.jpg

© kaart Laurentii.be, 2019

 

Hombeeks-Leestse stamlijn  - 1742 Leemans-Lauwers, Zemst

Maria Lauwers   werd gedoopt op 10 november 1712 in Humbeek als dochter van Jan Lauwers  en Magda Buelens. Zij huwde op 3 april 1742 te Zemst met Nicolaas Leemans1.

 

Het ouderlijk gezin woonde aanvankelijk in Humbeek bij Grimbergen en verhuisde tussen 1712 en 1715 naar Zemst. Nicolaas Leemans overleed aan tuberculose in 1747 en werd begraven op september 1747 te Zemst, op het moment dat Maria zwanger was van Maarten Leemans. Nicolaas zou de geboorte van zijn jongste zoon niet meer meemaken. Maria Lauwers bleef achter met twee jonge kinderen en zou in Zemst op 1 mei 1748 op 35-jarige leeftijd hertrouwen met Hendrik De Raeymaecker.

 

Ouderlijk gezin: Lauwers – Buelens , 1708 Zemst

 

Kinderen uit het gezin:

·         Magda Leemans werd gedoopt op 15 januari 1743 te Zemst. Doopgetuigen waren grootvader Jan Leemans en grootmoeder Magda Bulens.

·         Willem Leemans werd gedoopt op 13 oktober 1745 te Zemst. Doopgetuigen waren nonkel Willem Lauwers  en tante Lucia Meymans.

·         Maarten Leemans werd gedoopt op 16 november 1747 te Zemst. Doopgetuigen waren nonkel Maarten Lauwers  en tante Lucia Meymans. Hij overleed kort nadien en werd begraven op 25 november 1747 te Zemst.

 

 

Hombeeks-Leestse stamlijn  - 1748 De Raeymaecker-Lauwers, Zemst

Maria Lauwers  hertrouwde  op 1 mei 1748 te Zemst met Hendrik De Raeymaecker2. Getuige bij het huwelijk waren schoonvader Jan Leemans en Melchior De Raeymaecker.

 

Hendrik De Raeymaecker overleed in 1757 aan de gevolgen van langdurige tbc. Hendrik maakte de geboorte van zijn jongste zoon niet mee. Maria bleef achter met drie jonge kinderen - zij was bij het overlijden van haar echtgenoot zwanger - en zij huwde op 7 januari 1758 in Zemst een derde maal met Corneel Van Vaeck.

 

Kinderen uit het gezin:

·         Nn. De Raeymaecker (dochter) werd geboren en overleed op 19 mei 1750 te Zemst.

·         Mathijs De Raeymaecker werd gedoopt op 1 april 1753 te Zemst. Doopgetuigen waren Mathijs De Raeymaecker en tante Anna Lauwers . Hij overleed kort na de geboorte en werd op 15 mei 1763 te Zemst begraven3.

·         Jan Frans De Raeymaecker werd gedoopt op 5 september 1757 te Zemst. Doopgetuigen waren Jan Frans Leemans en tante Jeanne Lauwers3b .

 

 

Hombeeks-Leestse stamlijn  - 1758 Van Vaeck-Lauwers, Zemst

Maria Lauwers  huwde op 7 januari 1758 in Zemst een derde maal, met Corneel Van Vaeck4. Getuigen wij het huwelijk waren Willem Leemans en Jan Van Vaeck.

 

Maria Lauwers overleed in 1786 en werd begraven op 5 januari 1786 te Zemst. Haar jongste kind was toen meerderjarig. Corneel Van Vaeck was eerder gehuwd, op 15 februari 1747 in Mechelen Onze-Lieve-Vrouw met Liesbeth Van Haacht (Verhocht) en hij was ook weduwnaar.

 

Kinderen uit het gezin: geen

 

1758 - Drie maal gehuwd, vrouw twee maal hoogzwanger toen zij weduwe werd (Zemst)

 

Maria Lauwers  zou drie maal huwen, in 1742, in 1748 en in 1758. Twee maal verloor zij een echtgenoot aan de vreselijke ziekte tbc. Maria bleef haar eerste huwelijken achter met jonge kinderen en zij was bovendien telkens hoogzwanger toen haar echtgenoten Nicolaas en Hendrik overleden. Haar derde echtgenoot Corneel Van Vaeck huwde twee maal, in 1747, en in 1758. 

 

In het eerste huwelijk van Maria waren drie kinderen geboren, waarvan twee in leven bij haar tweede huwelijk. Tijdens het tweede huwelijk werden drie kinderen geboren waarvan twee in leven bij haar derde huwelijk. Haar derde echtgenoot Corneel had één kind gehad in zijn eerste huwelijk, overleden in juli 1747 kort na de geboorte en hij had zijn echtgenote kort nadien, in oktober 1748, verloren. Het gezin woonde toen in de Oude Capucijnestraat of in de Lange Nieuwstraat in de Onze-Lieve-Vrouw parochie in Mechelen5. Corneel bleef negen jaar weduwnaar, zonder kinderen, tot hij met Maria Lauwers huwde in Zemst.

 

 

 

Migraties uit Hombeek in de 17e eeuw

 

image009.jpg

Kaart: de tweede helft van de 17e eeuw verlieten meerdere Lauwens/Lauwers families Hombeek om in een omliggende parochie een leven op te bouwen.

 

In de eerste helft van de 17e eeuw was ook een naamgenoot Jan Lauwers  al uitgeweken van Hombeek naar Zemst. Deze Jan huwde in 1612 in Hombeek met Liesbeth Verreeth, waar de eerste kinderen werden gedoopt, en verhuisde in 1616 naar Zemst. Ook Maria Lauwers  was er in 1618 gaan wonen met haar man Jasper Kiekenbosch2.

Aan het eind van de 16e eeuw waren er al Lauwens/Lauwers families die zich vestigden in Zemst, afkomstig van een voorouderlijke stamlijn uit Grimbergen uit de generaties vóór Joris Lauwerens en Christine Van Dormael, stamouders van de Hombeeks-Leestse stamlijn in 1570.