Afbeelding met tekening

Automatisch gegenereerde beschrijving

 

(c) laurentii.be

 

Genealogie Laurentii

Numquam solus incedes

Inhoud

Blog

Documenten

Foto's

Gezinnen

Stamboom

Startpagina

Thematisch

Verhalen

Verwante families

 

Voetnoten

 

1 Geen gegevens met zekerheid bekend.

 

image009.jpg

kaarten Laurentii.be, 2019

 

Hombeeks-Leestse stamlijn - 1733 Lauwers-Bogaerts, Meise

Jan Lauwens werd gedoopt op 7 juli 1710 in Humbeek als zoon van Jan Lauwers en Magda Buelens. Hij huwde vermoedelijk op 4 februari 1733 op 22-jarige leeftijd met Maria Bogaerts1.

 

Het ouderlijk gezin woonde aanvankelijk in Humbeek bij Grimbergen en verhuisde tussen 1712 en 1715 naar Zemst. Jan Lauwens groeide op in Zemst, en niet in zijn geboorteplaats. Hij werkte vermoedelijk als landbouwknecht in Meise. Toen Maria Bogaerts zwanger was huwde het koppel.

 

Ouderlijk gezin: Lauwers Buelens , 1708 Zemst

 

Kinderen uit het gezin:

         Clara Lauwers werd gedoopt op 31 december 1732 in Meise.

         Jeanne Lauwers werd gedoopt op 19 november 1737 in Meise. Zij is vermoedelijk jong overleden.

         Jeanne Lauwers werd gedoopt op 6 oktober 1742 in Meise.

 

 

Mogelijke sporen

We hebben momenteel geen uitsluitsel over Jan Lauwers. Er zijn nog andere mogelijkheden:

         Hij kan op 8 februari 1746 in Mechelen Onze-Lieve-Vrouw gehuwd zijn met Katrien Van Boxem. De naam duikt op bij verwanten in Zemst. Getuigen bij dit huwelijk waren Rombout Van Boxem en Frans Van Eeckhoren.

         Mogelijk was in Mechelen Onze-Lieve-Vrouw op 11 mei 1729 gehuwd met Maria Jansens. Dat lijkt minder waarschijnlijk omdat hij dan pas 19 jaar oud zou zijn geweest al vermeldt het parochieregister wel dat het om een Jan Baptist uit Zemst gaat, terwijl de moeder uit het nabij gelegen gehucht Geerdegem in Mechelen kwam. De doopgetuigen waren Adriaan Lauwers (geen directe verwantschap) en Peter Lauwers, mogelijk een broer. De kinderen uit dit huwelijk werden wel in Zemst geboren tussen december 1729 (Maria Janssens zou dan twee maanden zwanger zijn geweest bij het huwelijk) en oktober 1747.

         Mogelijk is hij de Jan Lauwens die op 24 december 1743 in Mechelen Onze-Lieve-Vrouw huwde met Petronella Candries. Getuigen bij dat huwelijk waren Jacques Van Beneden en Thrse Candries.

         Het is ook mogelijk dat hij naar Grimbergen trok en er op 3 mei 1734 huwde met Katrien Van Den Houten. Dit gezin kreeg kinderen tussen april 1735 en december 1749, allen geboren in Grimbergen.

         Nog een mogelijk huwelijk in Grimbergen is dat van 25 augustus 1737 met Jeanne Wauters. De kinderen van dit gezin werden allen in Grimbergen geboren tussen mei 1738 en januari 1746.

         Mogelijk week hij uit naar Vilvoorde Wat ook een mogelijke piste is voor een broer waarvan we de whereabouts momenteel niet met zekerheid kennen en huwde hij er omstreeks 1743 met Maria Beysmans. De kinderen uit dit gezin werden in Vilvoorde geboren tussenjuli 1744 en oktober 1760.

 

Migraties uit Hombeek in de 17e eeuw

 

image009.jpg

Kaart: de tweede helft van de 17e eeuw verlieten meerdere Lauwens/Lauwers families Hombeek om in een omliggende parochie een leven op te bouwen.

 

In de eerste helft van de 17e eeuw was ook een naamgenoot Jan Lauwers al uitgeweken van Hombeek naar Zemst. Deze Jan huwde in 1612 in Hombeek met Liesbeth Verreeth, waar de eerste kinderen werden geboren, en verhuisde in 1616 naar Zemst. Ook Maria Lauwers was er in 1618 gaan wonen met haar man Jasper Kiekenbosch2.

Aan het eind van de 16e eeuw waren er al Lauwens/Lauwers families die zich vestigden in Zemst, afkomstig van een voorouderlijke stamlijn uit Grimbergen uit de generaties vr Joris Lauwerens en Christine Van Dormael, stamouders van de Hombeeks-Leestse stamlijn.

 

image011.gif

Afbeelding: situering van de woonkernen in het Zemst van de 17e eeuw (Zemst-Laar, Zemst-Bos, Zemst, Eppegem, Weerde, Hofstade en Elewijt) en de omliggende woonkernen (Humbeek, Grimbergen, Hombeek, Leest, Hever, Mechelen, Muizen, Schiplaken, Perk, Berg, Kampenhout, Houtem, Vilvoorde). De vermelde Lauwers-en in de streek weken in van Leest en Hombeek.