image001.jpg

 

(c) laurentii.be

 

Genealogie Laurentii

Numquam solus incedes

Inhoud

Blog

Documenten

Foto's

Gezinnen

Stamboom

Startpagina

Thematisch

Verhalen

Verwante families

 

Voetnoten

 

1 Hij werd gedoopt op 29 maart 1739 als zoon van Ambroos Brion en Liesbeth Lettens. Ook Brioen, Brionne.

2 Een dochter Ann Katrien huwde op 21 oktober 1840 met Karel Louis Verhulst (afkomstig van Ramsdonk) en dochter Pauline Josephine huwde rijksdierenarts Jan Karel Larock. Zij waren de ouders van de kunstschilder Evert Larock, naar wie een straat tussen de Mechelseweg en de Leiweg in Kapelle-op-den-Bos is vernoemd.

3 Zie ook eerder artikel uit 1798.

4 De oudste van de drie, 55 jaar oud, werd dezelfde dag als Corneel Brion aangehouden en werd net als Michael Lauwens naar Valenciennes gestuurd. Hendriks vergrijp moet zwaar zijn geweest, want hij bleef er negen maanden in gevangenschap.

5 Hij was een knecht bij Barbara Lauwens, de weduwe van Jan Baptist Van den Eynde. Zie gezin uit 1761 in Kapelle-op-den-Bos.

 

Bronnen:De Boerenkrijg te Kapelle-op-den-Bos”, François Van der Jeught, in 't Ridderke, tijdschrift van de Heemkundige Kring van Hombeek, jaargang 1998. - Met bijzondere dank aan wijlen Raymond Lauwers .

 

image009.jpg

© Kaart Laurentii.be, 2019 - Afbeelding “Voor Outer en Heerd” uit private collectie, 1997 (Public Domain – met dank aan Marc Alcide).

 

Hombeeks-Leestse stamlijn  - 1768 Lauwens, Kapelle-op-den-Bos

Jeanne Marie Lauwens   werd gedoopt op 4 september 1739 in Kapelle-op-den-Bos als dochter van Willem Lauwens   en Jeanne Verbeeck. Zij huwde op 28-jarige leeftijd op 26 juli 1768 in Kapelle-op-den-Bos met Philip Brion1.

 

Zij waren landbouwers-pachters in Kapelle-op-den-Bos met inwonend personeel. Zij overleden enkele dagen na elkaar. Jeanne Lauwens overleed op 21 februari 1819 in Kapelle-op-den-Bos en zoon Corneel deed de aangifte. Twee dagen later overleed Philip Brion, op 23 februari 1819 en zijn zoon Corneel en Karel Claes, de toenmalige veldwachter, deden de aangifte.

 

Ouderlijk gezin: Lauwens – Verbeeck , 1733 Kapelle-op-den-Bos

 

Kinderen uit het gezin:

·         Peter Brion werd gedoopt op 26 september 1769 te Kapelle-op-den-Bos

·         Marie-Thérèse Brion werd gedoopt op 15 december 1771 te Kapelle-op-den-Bos

·         Corneel Brion werd gedoopt op 16 november 1773 te Kapelle-op-den-Bos

·         Jacqueline Brion werd gedoopt op 9 juni 1777 te Kapelle-op-den-Bos

·         Jeanne Marie Brion werd gedoopt op 5 maart 1780 te Kapelle-op-den-Bos. Zij huwde Antoon Buelens en overleed op 18 februari 1839 in Kapelle-op-den-Bos.

·         Antoon Brion werd gedoopt op 8 december 1782 in Kapelle-op-den-Bos.

 

 

image008.jpg

 

1798 – Corneel Brion op de lijst van “aan te houden personen” (Kapelle-op-den-Bos)

 

Corneel Brion was gedoopt op 16 november 1773 in Kapelle-op-den-Bos als zoon van Philip Brion en Jeanne Lauwens. Op 26 november 1798, tien dagen na zijn 25e verjaardag, werd een arrest uitgeschreven door de Franse bezetter om hem aan te houden. Corneel was pachter-landbouwer aan de Mechelbaan in Kapelle-op-den-Bos. Ook zijn vader Philip Brion werd gezocht. Waarom werden zij gezocht door de overheid?

 

Het gezin Brion-Lauwens had in de Oostenrijkse tijd blijkbaar sympathie voor de Oostenrijkers. De eerste dochter kreeg in 1771 de naam Marie-Thérèse mee. Vader Philip Brion was in 1783 en in 1788 schep van Kapelle-op-den-Bos samen met Frans Talboom, Jan Verbruggen en Jan Van Asch. Samen met zijn zoon Corneel was Philip betrokken geraakt in de opstand tegen de Franse bezetter – die bekend zou worden als “de Boerenkrijg”.

image004.jpg

De Boerenkrijg: vooral wie iets te verliezen had kwam in opstand.

 

Zoon Corneel werd aangehouden en naar Brussel gebracht, waar hij in de gevangenis van de Hallepoort werd opgesloten. Vader Philip was nog op vrije voeten en kreeg een gunstige verklaring van de commissaris en de vrederechter van Londerzeel, waardoor Corneel op 26 december 1798 op bevel van generaal Béguinot zou worden vrijgelaten. Dat ‘grapje’ kostte het gezin Brion-Lauwens naar verluid 1500 gulden. Zij waren alleszins geen kleine pachters, want zij hadden inwonend personeel. Ook Corneel Brion had twee inwonende knechten en vier meiden: Pieter Jan Verbruggen, Willem Verbelen (uit Wolvertem), Thérèse De Maeyer (uit Leest), Jeanne Van den Heuvel (uit Blaasveld), Liesbeth Vekemans en Françoise Lauwers (uit Grimbergen). Ook de jongste dochter Jacqueline Brion, gehuwd met Antoon Buelens, was in goeden doen. Bij haar werkten drie inwonende knechten en twee meiden: Jan Baptist Gedaen (uit Beigem), Jan Coset (uit Mechelen), Peter Jan Van Ophem (van Antwerpen), Liesbeth De Valck (uit Humbeek) en Lucia De Bont (uit Wolvertem).

 

Ook nonkels Jan Lauwens  en Michael Lauwens , broers van Jeanne Marie, stonden op de lijst van aan te houden personen in het arrest van 26 maart 1798. Michael werd op 6 december 1798 opgesloten in de gevangenis van de Hallepoort. Hij werd nadien gedeporteerd naar Valenciennes in Frankrijk, en de municipaliteit van Londerzeel ondernam op 10 januari 1799 pogingen om hem vrij te krijgen. Nonkel Michael Lauwens was gehuwd met Petronella De Gronckel, dochter van Engel De Gronckel die een bekende herberg in Kapelle-op-den-Bos had. Zijn weduwe Marie-Thérèse De Keyser was in 1762 hertrouwd met Jan Van Roy, schepen van Kapelle-op-den-Bos en herbergier van “De 3 peerdekens” aan de vaart. Het waren gegoede families met een uitgebreid netwerk. Kapelle-op-den-Bos telde een actieve kern van geduchte “Boerenkrijgers”. In enkele gezinnen waren vaders en zonen actief: Blommaerts, Brion, De Ruysscher, Van Roy. In meerdere gezinnen stonden broers bekend bij de Franse overheid voor hun gewapend verzet: Pieter, Jan en Willem Goossens, Jan en Michael Lauwens, Michael, Philip en Willem Moens, Corneel en Gielis Peeters, Peter en Philip Van Doorslaer, Jan Baptist en Jan Corneel Van Gindertaelen, Hendrik en Peter Van Lierde, (de hogervermelde) Jan en Pieter Van Roy, Jan Baptist, Jan Frans en Pieter Jan Verbruggen, Jan en Peter Jan Lauwers   (zonen van de schoenmaker)3, en verder onder meer drie naamgenoten Hendrik De Maeyer4 (waaronder een zoon van Anne Marie Lauwens), Jan Coeckelberghs, Philip Van Achter5.

 

Corneel Brion bleef ongehuwd en zou thuis overlijden op 9 december 1842. Zijn neef, rentenier Karel Verhulst, en veldwachter Peter Jan De Keyser deden de aangifte.