Afbeelding met tekening

Automatisch gegenereerde beschrijving

 

(c) laurentii.be

 

Genealogie Laurentii

Numquam solus incedes

Inhoud

Blog

Documenten

Foto's

Gezinnen

Stamboom

Startpagina

Thematisch

Verhalen

Verwante families

 

Voetnoten

 

1 Zij was een kleindochter van de meier Gielis Bertels met Petronella Van Ertbruggen (Van Aertbrugh, Aertbroeckx). Merk dat Philip Lauwers  getuige was bij het huwelijk van haar broer Gielis Bertels en Maria Caluwaerts op 27 juli 1646 in Hombeek.

2 De familie Alewaters was verwant met de familie Van Slachmolen (Slachmuylders) te Hombeek, waar Jacques Alewaters op 21 november 1599 in de Sint-Martinuskerk was gehuwd met Antonia Van Slachmolen. Een kozijn van Jans vader die ook Maarten Lauwers  heette, was er omstreeks 1592 gehuwd met Margriet Van Slachmolen (Verslachmeulen). Er waren diverse spellingvarianten: Halewaeters, Haelewaters, Haelwater, Haelewaeters, …

3 Corneel Verschoor was de vader van Katrien Verschoor, die in 1626 in Hombeek met Philips broer Maarten was gehuwd. Corneel Verschoor was in 1628 gehuwd met Philips moeder Katrien Joossens, nadat zij in 1624 weduwe was geworden van zijn natuurlijke vader Maarten.

4 Hij was een neef van vader Maarten, uit het huwelijk van diens zus Margriet Lauwers  met Philip Vermeeren, die beiden in oktober 1625 waren overleden aan een ‘besmettelijke ziekte’ in het klooster van de Zwartzusters in Mechelen (een historische precedent van het latere hospitaal aan de Zwartzustersvest in Mechelen).

5 Ook Tuyaerts, Tayaert, Taijaerts. De familie was ondermeer verwant met de families Piccaerts, Van Obbergen, die ook met Lauwers waren aangehuwd.

6 Jan Tayaerts was zoon van Peter Tayaerts en Anna Tambuyser, geboren op 12 augustus 1642 in Zemst.

7 Opmerkelijk is dat er twee eeuwen later, op 12 februari 1896 in Grimbergen, opnieuw een Jan Tayaerts zou huwen met een Ida Lauwers .

 

 

image009.jpg

Bewerking prent Mechelen uit private collectie (Public Domain, 17e eeuw).

 

Hombeeks-Leestse stamlijn  - 1631 Lauwers-Bertels, Hombeek

Philip Lauwers  werd gedoopt op 17 februari 1610 in de Sint-Martinuskerk te Hombeek als zoon van Maarten Lauwers  en Katrien Joossens. Hij huwde op 1 oktober 1631 in de Sint-Martinuskerk te Hombeek met Liesbeth (Anna) Bertels 1. Getuigen bij het huwelijk waren broer Willem Lauwers  en Jacques Van Roy.

 

Zijn broer Jan was de eerstgeborene in het gezin Lauwers-Joossens en nam het ouderlijke landbouwbedrijf over. Het gezin van Jan bleef wonen in het westen van Hombeek. Philips eerste vrouw overleed een jaar na de geboorte van Katrien op 6 oktober 1635 en hij hertrouwde 1637 te Hombeek met Margriet Alewaeters (Haelwater, Haelwaeters).

 

Ouderlijk gezin: Lauwers - Joossens, 1593 Hombeek

 

Kinderen uit het gezin:

 

·         Marie Lauwers  werd gedoopt op 12 oktober 1632 te Hombeek. Doopgetuigen waren Peter Bertels en Maria Basteels (Pasteels).

·         Katrien Lauwers  werd gedoopt op 1 oktober 1634 te Hombeek. Doopgetuigen waren grootvader Gielis Bertels en grootmoeder Katrien Joostens. Zij is jong overleden en werd begraven op 22 september 1638 in Hombeek.

 

 

Hombeeks-Leestse stamlijn  - 1637 Lauwers-Alewaeters, Hombeek

Philip Lauwers  hertrouwde op 28 januari 1637 in de Sint-Martinuskerk te Hombeek met Margriet Alewaters2. Getuigen bij het huwelijk waren stiefvader Corneel Verschoor3 en Antoon Vermeeren4.

 

Philip overleed in 1659 en werd begraven op 7 juni dat jaar in Hombeek. Margriet overleefde hem tien jaar en werd begraven op 19 augustus 1669 in Hombeek.

 

Ouderlijk gezin: Lauwers - Joossens, 1593 Hombeek

 

Kinderen uit het gezin:

 

·         Katrien Lauwers  werd gedoopt op 12 oktober 1638. Doopgetuigen waren Corneel Verschoor en Katrien Van der Heyden. Zij overleed vóór haar eerste verjaardag en werd begraven op 1 september 1639 in Hombeek.

·         Barbara Lauwers  werd gedoopt op 10 januari 1640. Doopgetuigen waren Jacques Van der Slachmolen en Katrien Van Beneden. Zij overleed ongehuwd op 70-jarige leeftijd en werd op 21 juli 1710 begraven in Hombeek.

·         Ida Lauwers  werd gedoopt op 29 april 1642. Doopgetuigen waren Peter Verlinden en Ida Aberaens.

·         Jan Lauwens  werd gedoopt op 27 januari 1646. Doopgetuigen waren Jan Van Reeth en Jeanne Van Beveren.

·         Françoise Lauwers  werd geboren in 1650. Zij overleed kort na de geboorte en werd begraven in Hombeek op 19 november 1650.

 

 

 

 

1673 – Een kortstondig huwelijk

 

Van Ida Lauwers  weten wij dat zij op 29-jarige leeftijd op 23 februari 1672 te Hombeek huwde met een leeftijdsgenoot Jan Tayaerts, een Zemstenaar geboren op 12 augustus 16426. Getuigen bij het huwelijk waren haar oudste broer Jan Lauwens en Peter Tayaerts. Dit huwelijk bleef kinderloos en kreeg een onverwacht einde in 1673. Jan Tayaerts overleed in 1673 in Hombeek en Ida Lauwers overleed er kort nadien in januari 16747. Beiden waren prille dertigers toen zij overleden.

 

Hombeek was in 1674 een klein dorp dat amper 115 gezinnen telde. Het is een beetje raden naar wat de oorzaak was van dit plotse overlijden van de jonge echtelieden. Historische bronnen spreken in de toenmalige Nederlanden over het “rampjaar 1673”. We weten dat er in 1673 verschillende mogelijke oorzaken kunnen zijn: plunderende Franse troepen van Lodewijk XIV op doortocht naar de noordelijke Nederlanden – Er zijn onder meer in 1680 verslagen dat zij kampement hielden op de Hombeker Kouter tussen Leest en Hombeek en in Londerzeel werden in 1677 verlieslijsten aangelegd van Franse plunderingen – of van Noord-Nederlandse troepen van prins Willem III van Oranje – onder meer beschreven in Zemst in 1676 -, door ziekte, ongeval, voedselschaarste of stormweer – in dat jaar werd zwaar onweer vermeld in Mechelen – al dan niet in combinatie met een strenge winter in 1673-1674? In het parochieregister van Hombeek werd alleszins niets specifiek vermeld.

 

image003.jpg

Afbeelding: zicht op Mechelen in de 17e eeuw