Afbeelding met tekening

Automatisch gegenereerde beschrijving

 

© Laurentii.be

 

Genealogie Laurentii

Numquam solus incedes

Inhoud

Blog

Documenten

Foto's

Gezinnen

Stamboom

Startpagina

Thematisch

Verhalen

Verwante families

 

Voetnoten

 

1 Zie pagina Ivan. 

2 Jan Lemaire was geboren op 18 april 1932 in Mortsel. Hij huwde in 1960 met Elisa Somers en ging als adjudant met pensioen. Hij overleed op 31 juli 1997 in Duffel, een jaar na het overlijden van Willem.

3 In deze periode werd de verwijzing naar “een Ivan” overigens geassocieerd met de voormalige Sovjet-Unie. Het was de periode van de Koude Oorlog.

4 Dienst Archieven van de Algemene Directie Human Resources. Het archief van het notariaat van Defensie beschikt enkel over (miljoenen) niet-geclassificeerde persoonlijke dossiers van Belgische militairen geboren vanaf 1889. (met bijzondere dank aan Kapitein-Commandant Franky Vandaele en Luitenant-Kolonel Van Caulaert).

5 Merk dat de Kazerne Adam in Soest vanaf 1938 nog een krijgsgevangenenkamp was geweest voor Officieren. Kolonel Armand Arthur Gabriël Adam was er de hoogste in rang geweest onder de Belgische Officieren. Na de oorlog in 1945 was het gebruikt als “displaced persons” kamp voor ontheemde mensen, die bv. terugkeerden uit de concentratiekampen, en die geen vast woonplaats meer hadden. Tussen 1946 en 1951 was het een kamp voor het opvangen van Duitsers die voorheen in het Oosten woonden.

6  Uitvaart zonder lichaam”.

 

Aanvullende informatie is welkom via mail aan de pagina beheerder.

 

image005.jpg

© Foto’s uit private collectie Lauwens-Van Praet, 1960-1961.

 

Blog  - 1960 – Wie was “Ivan”?

Soms heeft men van die vragen om een verhaal in de plooi te laten vallen. En dan kom je tot het besef dat de getuigen van een specifieke gebeurtenis in de familie er niet meer zijn, of niet meer aanspreekbaar zijn, om antwoorden te geven.

 

Het verhaal begint bij mijn oudste broer Ivan, geboren op 27 juli 1960 in Soest, Duitsland. In de familie werd gezegd dat hij werd vernoemd naar een legermakker van vader Willem Lauwens. Die was in 1960 om het leven gekomen, naar wat we hoorden door een ongeval in de privé sfeer. Maar meer dan een voornaam kenden we niet.

 

Een enig spoor was een foto van een militaire begrafenis uit 1960 in het familie album van mijn ouders, en we weten zelfs niet met zekerheid of dit de begrafenis van “Ivan” was. Via welke weg kan men dan nog zoeken? De Facebook-groepen van ex-BSD-ers, beroepsmilitairen en dienstplichtigen, eens proberen? Het archief van het ministerie van Defensie? Mogelijke ander getuigen opsporen en bevragen? Het bleek niet zo evident.

 

Afbeelding met persoon, buiten, militair uniform, staand

Automatisch gegenereerde beschrijving

Afbeelding: de foto van de begrafenis met militaire eer in 1960.

 

Op zoek naar Ivan 

 

De eerste zoekpiste was op Facebook groepen van oudgedienden van het Belgische leger in Duitsland. Dat leverde eerder summiere informatie op, vooral over Jan Lemaire, die een graag gezien onderofficier moet zijn geweest (“fijne mens”, “zachtaardig”, “goede herinneringen”). Bij de lichting dienstplichtigen van 1977 had hij blijkbaar de bijnaam “pappa Lemaire”. We troffen geen beroepsmilitairen of dienstplichtigen die in 1960 in dienst waren en die mogelijk nog iets konden vertellen over de overleden “Ivan” 3.

 

Een tweede onderzoekspistes waren de archieven van Defensie. Daar houdt men enkel persoonlijke dossiers aan en om die te raadplegen is de naam, voornaam en het geboortejaar de enige toegang4. Ook het zogenaamde overlijdensboek op de kanselarij van het Bisdom bij de Krijgsmacht gaf geen uitsluitsel voor de periode januari tot juli 1960. Er werden geen uitvaarten vermeld in Soest. Er waren enkel meldingen van de militaire hospitalen van Brussel, Antwerpen en Gent en een zestal vermiste personen in Congo6.

 

Ook andere onderzoekspistes naar funeraria en genealogische databases leverden tot nu toe niets op. Het is bovendien moeilijk om directe getuigen uit deze periode te vinden.

 

In genealogische databases vond ik overigens één potentiële treffer op basis van leeftijd (mogelijk KRO) en overlijdensdatum: Ivan Neyns, geboren op 17 augustus 1936 in Tienen, overleed door een ongeval in Tienen op 30 november 1959 op 22-jarige leeftijd. Hij werd begraven op donderdag 3 december 1959 in de Onze-Lieve-Vrouw-ten-Poelkerk te Tienen. Dit kerkgebouw vertoont op het eerste zicht geen gelijkenis met de kerk op de foto. Omdat we een context ontbreken bij deze melding van overlijden, is hierover geen uitsluitsel te geven.

 

Eén en ander maakt dat wij bij onze zoektocht tot nu toe van een kale reis terugkwamen. Het is zoeken naar een speld in een hooiberg. Zoals het er nu voorstaat, is het zoeken naar een toevalstreffer.

 

 

 

 

 

De foto van een militaire begrafenis in 1960

 

We herkennen Willem Lauwens uiterst links op de foto terwijl hij in reserve staat als één van de sergeanten in de rij die de kist en de dragers flankeert. Vooraan staat een luitentant-kolonel ‘SBH’ (stafbrevethouder) en uiterst rechts staat een majoor. De kepie op de kist lijkt er één van een officier te zijn. Het moet om militairen van de in Soest gelegerde (6e) artillerie te gaan, kortweg “6A” genoemd.

 

Afbeelding met militair uniform, persoon, buiten, kleding

Automatisch gegenereerde beschrijving

Foto: de uniformtekens geven aan dat het om een (hoog gedecoreerde) luitenant-kolonel van de artillerie gaat die de plechtigheid leidt.

Afbeelding met persoon

Automatisch gegenereerde beschrijving

Foto: Willem Lauwens is duidelijk herkenbaar links in beeld. Hij was op dit moment sergeant bij het 6e Artillerie in Soest, Duitsland, en aanstaande vader van een eerste zoon die Ivan zou heten.

Afbeelding met persoon

Automatisch gegenereerde beschrijving

Foto: onderofficier Jan Lemaire was een legermakker van Willem Lauwens in Soest in 19602. Hij was onderofficier bij 6A. Zij woonden later in elkaars buurt (Duffel en Sint-Katelijne-Waver) en hielden contact tot Willem overleed in juni 1996.

 

Uit de geschiedenis van het 6e Artillerie

Het “6e Artillerie” was tussen 1913 en 1939 gelegerd te Etterbeek. Na de tweede wereldoorlog werd het heropgericht op 20 juni 1946 met vestiging in Lier, vanaf 11 september 1946 verhuisde 6A naar Luik, vervolgens op 9 november 1946 naar Siegen, DE, op 26 april 1947 naar Aken, DE, op 8 december 1948 naar Dellbruck, DE, op 12 september 1949 opnieuw naar Aken, en vanaf 15 mei 1951 naar Soest, DE5.

In de slagorde officieren voor 6A werd op 31 december 1956 luitenant-kolonel SBH Bachelart vermeld als bataljonscommandant, en op 31 december 1957 Majoor SBH Naveau. Tweede Commandant was zowel in 1956 als in 1957 Commandant/Majoor Ryckalts. Omstreeks 1961 vermeldde de slagorde Officieren en Opperadjudant als Bataljonscommandant Lt.-Kol. SBH Teysen L. en tweede commandant Majoor Ringoet G..

We weten niet met zekerheid welke Officieren op de foto uit 1960 voorkomen.

Het garnizoen zou in 1994 na de hereniging van Duitsland vertrekken. OP het terrein bevond zich eind 20e eeuw het Museum van de Belgische Strijdkrachten in Duitsland (“BSD”).

Afbeelding met persoon, person

Automatisch gegenereerde beschrijving

Foto: Jan Lemaire met Ivan Lauwens, zomer van 1960. Toen Ivan’s peter Emiel Lauwens (vader van Willem) overleed, nam Jan het peterschap over.

 

Zoektocht naar de generaals

 

In de marge van dit onderzoek hebben we ook gepolst naar de persoonlijke dossiers van de twee “generaals” in onze stamboom, maar dat bleek niet haalbaar omdat deze vóór 1889 werden geboren:

·         Luitenant-generaal Lauwers William (familienaam soms ook als Lauwens gespeld, voornaam soms als Guillaume, Guilielmus), werd geboren op 3 februari 1856 in Antwerpen als zoon van Lauwers Ludovicus Maria Celestina en Lauwers Theresia Ludovica Adela. Hij overleed op 13 november 1924 te Brussel en was gehuwd met Dupret Johanna.

·         Luitenant-generaal Lauwens François (Franciscus) werd geboren op 9 maart 1868 in Brussel als zoon van Lauwens Stanislas Franciscus en Van Gramberen Maria Virginia.

 

Vóór 1889 kan enkel het archief van het Legermuseum meer informatie opleveren. Er is alleszins een dossier voor François Lauwens in het Koninklijk Leger Museum. Dat wordt iets voor een ander verhaal.