Afbeelding met tekening

Automatisch gegenereerde beschrijving

 

 

Gezinsreconstructies  - Het voorouderlijk geslacht Lauwereyns vanaf 1247, Brugge en omgeving

Hierna doen we een poging om de gezinnen schematisch te reconstrueren van het voorouderlijk geslacht Lauwereyns. De voornaamste bron van de reconstructie, als een rode draad, verrijkt met andere bronnen, is het overzicht van de Franse adel (Dictionnaire de la noblesse de France).

 

Zes generaties vanaf 1247

De eerste zes generaties in de omgeving van Brugge, vanaf Odin Lauwereyns van Diepenhede1. Hij voerde een wapen met drie merlettes van zwanen en had als devies “Ad laurum non aurum”, wat zoveel betekent als “Voor de eer, niet voor het goud”.

 

 

7 volgende generaties vanaf generatie 6

Merk dat er andere zijtakken in beeld komen, zoals een broer van Jacques Lauwereyns in generatie 7 (andere zoon van Gielis Lauwereyns van generatie 6) en een tweede huwelijk van Colaert Lauwereyns in generatie 8. Deze Colaert had overigens nog meer broers die in het schema hoger niet zijn weergegeven. De stamouder van de Hombeeks-Leestse lijn, Joris Lauwereyns, behoort tot generatie 12 in deze stamlijn Lauwereyns3. Hij is een zoon van Jan Lauwereyns en Barbara Muissaert te Mechelen.

 

Aanvulling tweede huwelijk Colaert Lauwereyns (generatie 8)

Er zijn meerdere kinderen in generaties 8 (zie hierna), 9, 10, 11 en 12, terwijl ook de nazaten van Colaert Lauwereyns in generatie 12 bekend zijn.

 

 

 

Aanvulling 1 broers en zussen Colaert Lauwereyns (generatie 8)

 

 

 

Aanvulling 2 broers en zussen Colaert Lauwereyns (generatie 8)

Aanvulling tweede huwelijk Jan Lauwereyns (generatie 9)

 

Aanvulling kinderen van Colaert Lauwereyns (generatie 10, hierna vermeld als broer van Peter Lauwereyns). Het gaat hier om een naamgenoot van de Colaert in generatie 8.

 

Aanvulling broers en zussen Peter Lauwereyns (generatie 10)

 

Aanvulling broers en zussen Guilline Lauwereyns (generatie 11)

 

Van deze tak komen, door het huwelijk van Peter Lauwereyns met de dochter van de heer van Roosendaele, de Lauwereyns van Roosendaele. Zij combineerden het familiewapen Lauwereyns met het wapen van de familie van Roosendaal.

Generatie 12 Lauwereyns van Roosendaele

Generatie 13 Lauwereyns van Roosendaele

 

In generatie 13 zijn Louise Martine en Jacqueline dochters van Peter Lauwereyns van Roosendaele, en Don Pedro Lauwereyns (Lissabon) een zoon van Jacques Lauwereyns. Jacqueline was dame van Roosendaele. Merk dat zowel Peter Lauwereyns als zijn broer Jacques kapiteins waren in het Spaanse leger. De dochters van Peter Lauwereyns werden net als hun tante Barbara geboren in Duinkerke, Frankrijk. Jacques zoon Peter (“don Pedro”) werd geboren in Lissabon, Portugal terwijl de vader er dienst deed als kapitein van de Spaanse infanterie. De titel “heer van Rosendaele” zou ook in volgende generaties worden gevoerd (zie verder).

 

Aanvulling broers en zussen Lieven Lauwereyns (generatie 12)

 

Kinderen van Colaert Lauwereyns (generatie 13)

 

Kinderen van Karel Lauwereyns (generatie 14)

 

Kinderen van Maarten Lauwereyns (generatie 15)

 

Kinderen van Jan Baptist ‘Winnocq’ Lauwereyns, heren van Berghendaele (generatie 16-18)

 

Vanaf Emmanuel Lauwereyns droeg deze tak van de familie als naam de “heren van Berghendaele”. Zij voerden een eigen familiewapen (“les armes sont brisé d’un croissant”).

 

Het familiewapen Zylof, gevoerd door Marie Anne, gehuwd met Jan Baptist ‘Winnocq’ Lauwereyns. Merk de opvallende gelijkenissen met een ander familiewapen Lauwereyns dat een blauwe achtergrond had (in generatie 11).

 

Kinderen van Karel Frans Lauwereyns, heer van Roosendaele (generatie 16)

De kinderen uit het gezin Lauwereyns-Daeten zijn ons bekend, evenals die van Lauwereyns-Vander Haghen (zie verder):

·         Marie-Josèphe Lauwereyns  (1729-1793), die trouwde met François-Joseph de Jacob d'Ogny (1703-1770), schepen van het Brugse Vrije.

·         Jeanne-Bernardine Lauwereyns  (1730-1810), die priorin werd van de abdij van Ravensberge.

·         Alexandre Lauwereyns  (1733-1765), die advocaat werd in Brugge.

·         Emmanuel-François Lauwereyns  (1737-1764), die jezuïet werd in Ieper.

·         Françoise Lauwereyns  (1738-1829), die trouwde met raadpensionaris Nicolas Vernimmen (1741-1806), onder het Consulaat maire van Sint-Winoksbergen.

·         Louis-Xavier Lauwereyns  (1739-1765), die monnik werd in de abdij Sint-Bertinus in Sint-Omaars.

·         Joseph-Bernard Lauwereyns Lauwereys.png (1745-1821), die advocaat en schepen werd in Sint-Winoksbergen, en trouwde met Anne Herwyn.

 

Kinderen van Karel Jozef Lauwereyns, heer van Roosendaele (generaties 17-18)

 

Aanvulling bij de tak Lauwereyns van Terdeghem (generaties 9-12)

 

 

Links een werkschema waarin de tak Lauwereyns van Terdeghem voor het eerst in beeld kwam. Inmiddels konden we onder meer een relatie leggen met Goswin (generatie 8) en Joost (generatie 9)4.

 

Het schema hieronder geeft al een duidelijker beeld van de relaties tussen de verschillende generaties:

·         Generatie 8 = Goswin

·         Generatie 9 = Joos

·         Generatie 10 = Nicolaas

·         Generatie 11 = Joost en François

·         Generatie 12 = Ferry, Margaretha, Joost, Joanna, Nicolaas, Hendrik

·         Generatie 13 = Jan

·         Generatie 13 = Jan

·         Generatie 14 = Jan, Joanna

 

De precieze relatie met de voorouders Lauwereyns sinds Odin Lauwereyns van Diepenhede (generaties 1 tot 7), is ons momenteel niet duidelijk.

 

 

Kaart: plaatsvermeldingen in de omgeving tussen de 9e en de 13e eeuw.

 

Andere Laurentii

Bij de gezinsreconstructies uit de omgeving, kwamen andere naamdragers naar voor die (nog) niet aan de stamboom Lauwereyns konden worden gelinkt. We vinden hier naamvarianten als Lauwers en Lauwaerts terug, waarvan niet met zekerheid kon worden gezegd of en welke relatie er is met de links in kaart gebrachte stamboom. Goswin Lauwers (Lauwerys) uit generatie 8 herkennen we als stamouder van de tak Lauwereys de Terdeghem die ook in Mechelen aanwezig was en waarvan de afstamming van Odin Lauwereyns van Diepenhede in diverse bronnen wordt vermeld4.

Er is (nog) geen aantoonbare verwantschap bij bovenstaande tak uit Aardenburg.

Andere takken generaties 9-13

Merk de verwantschap met de Baenst in generatie 13 en het voeren van 4 merlettes in het familiewapen van onderstaande tak, waarin ook het familiewapen met de drie druiventrossen voorkomt.

 

Andere takken generaties 5-8 waarmee (nog) geen aangetoonde verwantschap

 

De naamgenoten Lauwers in het Antwerpse zijn niet noodzakelijk verwant.

Het is immers niet uit te sluiten dat de familienaam “kind van Laurentius” meerdere keren is ontstaan als patroniem.

 

Bij varianten als Laureyns/ Laureys is de verwantschap eerder mogelijk – zie ook de latere heren van Roosendaal vanaf generatie 11.

 

Andere verwanten vanaf generatie 7 tot 11

 

 

Nakomelingen uit een andere relatie van Hieronimus Lauwereyns (generatie 9)

Aanvulling: nakomelingen Guido Lauwereyns (generatie 11 hierboven)

 

Er is mogelijk nog een 4e relatie van Hieronimus Lauwereyns (generatie 9)

 

Opmerkelijk hierbij is dat er een mogelijke relatie is met de tak die het familiewapen met de 4 merlettes en de boomstronk voerde. Het familiewapen komt hier voor in generatie 11, terwijl het ook voorkomt in generaties 12 en 13 (zie hoger). Hier ontbreken nog stukjes van de puzzel om de precieze verwantschappen in kaart te brengen.

 

 

Aanvulling: nakomelingen Matthijs Lauwereyns (generatie 11 hierboven)

 

 

Andere takken generaties 10-16 waarmee (nog) geen aangetoonde verwantschap

 

Andere takken generaties 14-16

 

Lieven Lauwers was mogelijk ook de vader van (de ook hoger vermelde) Jan Lauwers die hetzelfde wapen voerde (generatie 11-12).

 

Er moet alleszins een verwantschap zijn geweest.

 

Marie Lauwers had een zus Anna en een broer Sebastiaan die een andere opmerkelijke variant voerde van het familiewapen. De drie merlettes bovenaan, kregen er onderaan een vierde merlette met boomstronk bij.

 

Merk ook een gelijkvormige familiewapen van Zylof [zie links] dat weliswaar andere kleuren voerde dan dat van deze “Laurentii” tak.

 

Genealogie Laurentii

Numquam solus incedes

 

 

Inhoud

Blog

Documenten

Foto's

Gezinnen

Stamboom

Startpagina

Thematisch

Verhalen

Verwante families

 

 

 

Voetnoten

 

1 Zie voorouderlijk geslacht Lauwens/Lauwers van de Hombeeks-Leestse lijn, 1247. De gezinsreconstructies zijn een onderdeel van het vooronderzoek. Correcties zijn mogelijk bij verder onderzoek, weerspiegeld in de bewerking van de stamboom. De voorouders van stamouder Odin Lauwereyns zijn tot 1160 gedocumenteerd.

2 De Dictionnaire de la noblesse de France “originaire de la Saxe. “Othon” was de Franse versie van het Scandinavische “Odin”. We weten inmiddels dat Odin zowel Engelse als Vlaamse wortels had, wat de verwijzingAngelsaksischeafkomst kan verklarenzie ook verwantschappen met Lawrence in Engeland. De tekst in de Dictionnaire de la noblesse de France vermeldt: "Famille noble & ancienne, originaire de la Saxe, issue des Seigneurs de Diepenhede, & établie en Flandres dès le commencement du treizième sciecle. Elle a eu des emplois distingués, tant militaires que civils, au service des Comtes de Flandres, qui avoient alors leurs résidence à Bruges, ils tenoient leur cour; & elle a occupé les premières charges de la Régence Magistrale dans cette ville, qui étoit dans ce tem(p)s une des plus célèbres de l'Europe, par l'immensité de son commerce, ses richesses & la grande population. Cette famille quitta Bruges en 1560, au commencement des troubles, & fixa son domicile à Dunkerque, & delà à Berg-Saint-Vinox." Het familiewapen vertoont sterke gelijkenissen met het van de heren van Cadzand, een titel die sinds het begin van de 13e eeuw niet meer werd gevoerd. Nazaten van de heren van Cadzand droegen andere familienamen, maar behielden de heraldische kenmerken van hun voorouders.

3 Zie stamouder Hombeeks-Leestse lijn in 1570.

4 Zie ook verhaal uit 1521.

 

© Familiewapens, kaartbewerking en stamboom-schema’s laurentii.be, 2020.