Afbeelding met tekening

Automatisch gegenereerde beschrijving

 

© laurentii.be

 

Genealogie Laurentii

Numquam solus incedes

Inhoud

Blog

Documenten

Foto's

Gezinnen

Stamboom

Startpagina

Thematisch

Verhalen

Verwante families

 

20150718LiesbetBartb.jpg

Opgedragen aan Bart Boeren & Liesbet Lauwens uit Hofstade, Luc Boeren & Rita Seghers uit Ranst

 

image010.jpg

© Foto’s en afbeeldingen uit familiearchieven Laurentii.be, Cami-Bruyndonckx. Kaart bewerking van Google maps onder gebruikslicentie, 2016. Bewerking afbeelding 4e Jagers te Paard (Richard Knötel, 1895) onder Public Domain – © litho Hof van Riemen uit private collectie, periode 1950-1970, origineel van kunstenaar Florimond Geens (1920-2012) uit Hallaar.

 

 

Blog  - De geschiedenis van de familie Cami

Cami's uit de Franse Pyreneeën migreerden in de Spaanse tijd 16e-17e eeuw naar Vlaanderen

De Cami's in België lijken een band te hebben met Italiaanse soldaten in het leger van Napoleon tussen 1793 en 1813. Er is een band met Italië in de huwelijken en relaties van deze Cami's, een enkele Cami woonde aan het eind van de 18e eeuw zelfs even in Italië, en deze lijken te verwijzen naar een verwantschap met  Italië. Maar schijn bedriegt. Er waren aanvankelijk meer relaties met Franstaligen.

Ruimer genealogisch onderzoek op de familienaam levert eerder (veel) vindplaatsen op uit de Franse Pyreneeën (zowel het noorden Pyrénées Atlantique/Aquitanië als het midden Haute Garonne als het zuiden Languedoc-Rousillon vanaf de 17e eeuw) en het lijkt mij waarschijnlijker dat de familie uit deze grensstreek van Frankrijk met Spanje afkomstig is. De familienaam komt er nog steeds veel voor. Bij de verwanten en nakomelingen in de omgeving van het huidige Vlaams Brabant (Brussel, en vooral Leuven), vinden we in eerste instantie beroepen die met kleermakers te maken hebben: schoenmaker, kantwerker, kleermaker.

In Vlaanderen migreerden Cami via West- en Oost-Vlaanderen naar Vlaams-Brabant en Antwerpen

Hoe een volgende generatie van deze voornamelijk Leuvense inwijkelingen nadien in de omgeving van Herentals (Herenthout en Noorderwijk) en vervolgens in de omgeving van Ranst (en Vremde, Emblem, Lier) terecht kwamen, is niet helemaal duidelijk. Vanaf 1848 is de familie er in ieder geval aanwezig via het stamouder paar Ignace of Donaat Cami en Ann Bomans in Herenthout.

image015.jpgDe naam Cami kwam eerder voor in België. In Oost-Vlaanderen is er een tak van de familie die al vanaf 1730 voorkomt [Met verwantschap met de tak langs mijn moeders zijde]. Ik vermoed dat de Brabantse tak ontstond uit de Oost-Vlaamse tak. En die ontstond vermoedelijk uit de West-Vlaamse, nadat Cami families via de Frans Atlantische kust uitzwierven van de Franse Pyreneeën tot Normandië en Nord-Pas-de-Calais [2e helft 18e eeuw]. De Cami familie in België gaat iets verder terug in de tijd dan de tijd van Napoleon, en de eerste aanwezigheid dateert alleszins van de (Habsburgse) Oostenrijkse tijd daarvoor, en al van de (Habsburgse) Spaanse overheersing daarvoor in de 17e eeuw. De oudste vermeldingen vond ik immers al in 1652 in Veurne (West-Vlaanderen) en in 1623 al in Erembodegem (Oost-Vlaanderen). De oudste meldingen van de familienaam in de (noordelijke) Franse Pyreneeën komen ook uit de periode 1600-1650. Die datums geven vindplaatsen weer, maar niet hoe lang de families met zekerheid al in de streken aanwezig waren. Het Franse genealogisch onderzoek gaat doorgaans (helaas) niet verder dan het midden van de 17e eeuw. Er is ook een uitwijking naar Spanje vanuit de Franse Pyreneeën, maar die is recenter (pakweg laatste 200 jaar).

 

1652 - Peter Cami, West-Vlaanderen 

Op 24 januari 1652 overleed Marie NN. in Houtem bij Veurne (West-Vlaanderen). Zij was de echtgenote van Peter Cami. Peter Cami moet omstreeks 1600 geboren zijn.

 

1730 - Jacques Cami, Herdersem, Oost-Vlaanderen

Ik weet van een tak met de familienaam Cami in Herdersem in de omgeving van Aalst. Thomas Cami was vermoedelijk een broer van Amelie, geboren op 16 oktober 1830 in Herdersem, en hij huwde er op 9 mei 1867 met Hortence De Wachter. [Deze tak is verwant met de familie aan mijn moeders kant door het huwelijk van (veldwachter) Constant Cami in 1829 met Antonia Van Praet; Constant was de zoon van Jan Baptist Cami, ook veldwachter tussen 1769 en 1833 in Herdersem, die op zijn beurt een zoon was van Jacques Cami, gehuwd op 27 juni 1762 in Herdersem en geboren omstreeks 1730].

 

De oudste melding van een Cami vonden we terug in Erembodegem in 1623.

 

1802 - Huwelijk dochter Barbara Cami, Leuven

Op 19 mei 1802 huwde Marie Filippine Louise Joseph Mataigne op 19-jarige leeftijd in Leuven met Louis Jourdain, 27 jaar. Marie Filippine was geboren op 25 april 1783 in Leuven als dochter van André Mataigne en Barbara (Barbe) Cami. Louis Jourdain was een invalide soldaat, geboren in Genua, Noordwest Italië, op 15 september 1774 als zoon van François Jourdain en Elisabeth Leclercq. De getuigen waren hoofdzakelijk oudgedienden in het leger van Napoleon: François Potonine, 29 jaar invalide soldaat uit Leuven, Louis Pinot, 30 jaar en invalide sergeant, Pierre Augustijn Lavillé, 31 jaar en korporaalveteraan. Ook Jean Adrien Bevorewaerts, een 28-jarige seizoensarbeider, trad op als getuige.

 

1813 - Overlijden van Nicolaas Cami, soldaat van Napoleon, Elsene

Nicolas Cami overleed op 27 november 1813 in Amby-sur-Meuse. Hij was soldaat in het leger van Napoleon en diende als Jager-te-Paard in de 7e compagnie, 4e regiment van de Jagers-te-Paard [Overlijdensakte Burgerlijke Stand Elsene]. De aangifte gebeurde door Pierre Joseph Constant Hovelt, directeur van het hospitaal van Elsene, 35 jaar oud, en Pierre Dierickx, een 35-jarige onderwijzer uit Elsene.

 

1815 - Jean Cami treedt op als getuige in Leuven

Jean Cami, een 26-jarige schoenmaker uit Leuven, trad op als getuige bij het huwelijk van Jan Willem Dewael en Thérèse Crosset in de Sint-Michielsparochie te Leuven op 4 mei 1815.

 

1818 - Overlijden zoon van Kamille Cami, Brussel

Op 13 juli 1818 om 15:30h overleed Anne Filippine Dondini uit de Rollebeekstraat 466 in Brussel op 32-jarige leeftijd. Zij was 32 jaar, geboren in Parma, Italië, en dochter van Joseph Dondini en Kamille Cami. Haar man was Nicola Vellers, 45 jaar, in dienst van de Koning van de Nederlanden [Willem I] als luitenant op rust. Betrokken partij was baron Louis Devos, schepen en ambtenaar burgerlijke stand te Brussel, en de aangifte gebeurde door Jean Teniers, 'chaudronnier' [ketelmaker/koperslager/kopersmid], 30 jaar, uit de Rollebeekstraat in Brussel.

 


1841 - Zoon van Marie Monique Cami huwt te Leuven

Op 18 maart 1841 huwde Jean Robert Noë met Margriet Magnee, seizoensarbeidster uit Leuven [een vondeling, gevonden in Brussel op 24 november 1793]. Jean Robert Noë was weduwnaar van Anne Gertruide Lefèvre [overleden op 2 juli 1840 in Leuven] bij het huwelijk, geboren op 30 september 1809 in Leuven als zoon van Paul Noë [overleden op 25 november 1832 in Leuven] en Marie Monique Cami, kantwerkster in Leuven.

 

1848 - Gezin Ignace (Donaat) Cami en Ann Katrien Bomans, Herenthout

Ignace Donaat Cami was geboren in januari 1813 en huwde op 7 oktober 1842 in Herenthout met Anna Catharina Bomans (Boeymans), een dienstbode die op 4 maart 1811 in Herenthout was geboren als dochter van Jozef Bomans en Ann Katrien Verlinden. Ignace Donaat Cami wordt vermeld bij de verkoop van een huisje in Herenthout op 1 juni 1848 [Notaris Neeckx, Norbert Junior te Herenthout, notariaat Antwerpen rep. 08896 - nr.: 0335]. Donaat (Ignace) Cami woonde in Noorderwijk en was gehuwd met Ann Katrien Bomans. Bij de verkoop was ook Marie-Thérèse Bomans uit Herenthout betrokken [in Herenthout werd de familienaam gespeld als Boemans; Marie-Thérèse moet familie zijn geweest van Ann Katrien].

·         dochter Ann Elisabeth Cami werd geboren op 7 augustus 1838 in Herenthout

·         zoon Frans Cami werd geboren op 9 mei 1844 in Herenthout (zie 1883)

·         een zoon Frans Cami zou op 21 september 1848 zijn geboren te Herenthout, waar hij overleed op 20 oktober 1854

·         zoon Hendrik Joos Cami werd geboren op 9 mei 1851 in Herenthout [zie 1876 en 1882]

·         zoon Jan Frans Cami werd geboren op 14 maart 1858 in Herenthout [zie 1885]

·         zoon Louis Cami werd geboren op 27 augustus 1854 in Herenthout [zie 1880]

 

De familienaam bleef voorkomen in Herenthout. Marie Caroline Cami was geboren op 5 september 1880 in Herenthout, waar zij huwde met Constant Horemans en vervolgens Emanuel Horemans. Zij overleed in Herenthout op 9 april 1956.

 

Ignace 'Donaat' Cami: een vondeling?

Volgens een Antwerpse onderzoeker zou Ignace Donaat Cami in 1813 een vondeling zijn geweest, die toen aan het vondelingentehuis in de Lepelstraat in Antwerpen werd gevonden. Het kind werd gevonden in kleren van wol en katoen, afgeboord met kant. Dat zou toch op een 'gegoede' afkomst kunnen wijzen. De vondeling werd op 2 februari 1813 gevonden in Antwerpen door Jean-Philippe Timmermans, directeur van het Vondelingentehuis. Het kind was 4 weken oud, mannelijk, en was in goede staat, volgens het vondelingenregister. Snel werd dan ook de conclusie getrokken dat de vondeling iets te maken had met de soldaten van Napoleon, en dat het mogelijk om een "enfant de la patrie", een buitenechtelijk soldatenkind, zou gaan. Een verwantschap is niet helemaal onmogelijk. Vraag is waarom het kind de naam 'Cami' mee kreeg.

Is er dan een band met de andere families Cami die de naam dragen?

image011.jpgBij familiebijeenkomsten Cami, stelt men veel gelijklopende fysiologische kenmerken vast bij de nazaten zowel van de vermeende vondeling als van de andere families. We weten ook dat de Brabantse Cami's in die tijd vooral in de kledingnijverheid werkten, en dat een aantal van hen als soldaat diende onder Napoleon. Sommige van deze Cami's woonden ook enige tijd in Italië.

Onder meer de soldaat Nicolaas Cami die in 1813 in Elsene overleed, is een kandidaat voor het vaderschap.  Hij moet van de Brabantse Cami's afstammen, al was hij mogelijk geboren in Italië en mogelijk zelfs daar geworven voor het leger van Napoleon. Hij was Jager-te-Paard bij het 4e regiment (van de 32 regimenten in het Napoleontische leger) bij de lichte cavalerie. Indien het zijn kind zou geweest zijn, zouden we Nicolaas Cami moeten kunnen situeren in het Antwerpse tussen februari en april 1812. In de periode 1797-1813 zijn er meldingen dat Jagers-te-Paard inderdaad in Brabantse en Antwerpse aanwezig waren en dienstplichtigen wierven. Het 4e regiment vocht vooral in Italië tussen 1805-1812 en wierf blijkbaar hoofdzakelijk rekruten in Italië. Omstreeks 1810-1813 waren Franse Jagers-te-Paard in Brabant en in het Antwerpse voor douane taken (smokkelaars), naar aanleiding van de annexatie van het Koninkrijk Nederland rond 1810 en de strijd tegen de alliantie tegen Napoleon, met massale desertie in de Franse legereenheden vanaf november 1813, de strijd van de alliantie tegen de Fransen - onder meer de val van Antwerpen op 4 mei 1814 - en die zou eindigen met de val van Napoleon eind mei 1814.

De vraag blijft waarom het kind de naam 'Cami' meekreeg. Er moet een verwijzing naar de familie zijn geweest toen hij te vondeling werd gelegd. Wat we weten van de rijkelijke, met kant afgewerkte kleding van de vondeling, wijst ook in die richting.

 

1875 - Gezin Hendrik Joos Cami en Marie De Sweemer, Ranst (1e huwelijk)

Hendrik Joos Cami huwde op 7 september 1875 in Ranst met Marie Katrien De Sweemer. Hendrik Joos was een zoon van Ignace Cami en Ann Katrien Bomans. Marie Katrien De Sweemer was een dochter van Peter Louis De Sweemer en Ann Katrien De Wolf. Louis Alfons Cami en Peter Constant Cami (tweeling) werden geboren op 10 juni 1876 in Ranst als zonen van Hendrik Joos Cami en Marie Katrien De Sweemer. Peter Constant Cami overleed op 17 juli 1876 in Ranst, een maand oud. Op 30 december 1880 werd een dochter, Rosalie Philomène Cami, geboren in Ranst. Zij zou op 21-jarige leeftijd bevallen van een buitenhuwelijk kind [zie 1901].

 

1880 - Gezin Louis Cami en Rosalie Janssens, Ranst/Vremde

Louis Cami werd geboren op 27 augustus 1854 in Herenthout als zoon van Ignace Cami en Ann Katrien Bomans [zie 1848]. Hij huwde Rosalie Philomène Janssens, een dochter van Corneel Janssens en Marie-Françoise Verreydt die geboren werd op 27 september 1856 in Emblem. Marie Katrien Cami werd geboren op 24 januari 1880 in Ranst als dochter van Louis Cami en Rosalie Philomène Janssens. Een andere dochter, Marie Elisabeth Cami werd geboren op 16 maart 1882 in Vremde [zie 1906]. Rosalie Janssens overleed op 71-jarige leeftijd op 3 februari 1928 in Vremde. Louis Cami overleed er op 81-jarige leeftijd op 6 mei 1936.

 

1882 - Gezin Hendrik Joos Cami en Angeline Kerkhofs, Ranst (2e huwelijk)

Hendrik Joos Cami werd geboren op 9 mei 1851 te Herenthout als zoon van Ignace Cami en Ann Katrien Bomans. Hij overleed op 25 september 1929 in Ranst. Hendrik Joos Cami huwde op 19 april 1882 in Ranst met Angelina Kerkhofs. Angeline Kerkhofs was een dochter van Karel Kerkhofs en Ann Katrien Cools. Een zoon Peter Frans Jozef Cami werd geboren op 25 januari 1883 in Ranst.  Een dochter Marie-Thérèse Cami, werd geboren op 1 maart 1885 in Ranst. Een andere zoon, Jules Cami werd geboren op 7 september 1887 in Ranst. Deze Jules Cami overleed jong op 2 april 1888 in Ranst, nog geen jaar oud. Op 1 april 1889 werd in Ranst een andere zoon geboren van dit koppel die ook de naam Jules Cami kreeg. Een andere dochter, Constance Rosalie Cami, werd geboren op 13 november 1891 in Ranst. Een andere dochter, Julia Katrien Cami, werd geboren op 11 mei 1894 in Ranst. Een andere zoon Constant Cami werd geboren op 3 maart 1899 in Ranst. Een zoon Frans Emiel Cami werd geboren op 24 oktober 1901 in Ranst. Louis Alfons Cami was geboren op 10 juni 1876 in Broechem als voorhuwelijks kind van dit koppel.

 

1883 - Gezin Frans Cami en Marie-Thérèse Peeters, Ranst

Frans Cami werd geboren omstreeks 1861 in Herenthout als zoon van Ignace Cami en Ann Katrien Bomans. Hij huwde Marie-Thérèse Peeters, afkomstig van Bouwel. Jan Jozef Eduard Cami werd geboren op 30 september 1883 in Ranst als zoon van Frans Cami en Marie Thérèse Peeters [zie 1910]. Een andere zoon, Louis Cami werd geboren op 9 februari 1887 in Ranst. Een dochter Marie Philomène Cami werd geboren op 13 augustus 1890 in Emblem. Zij overleed op  4 september 1892 in Bouwel, amper 2 jaar oud.

 

1885 - Gezin Jan Frans Cami en Rosalie Wouters

Jan Frans Cami huwde op 5 augustus 1885 in Ranst met Rosalie Wouters. Jan Frans Cami was een zoon van Ignace Cami en Ann Katrien Bomans. Rosalie Wouters was een dochter van Peter Wouters en Marie Françoise Raevens. Marie Katrien Cami werd geboren op 24 september 1886 in Ranst als dochter van Jan Frans Cami en Rosalie Wouters. Zij was een naamgenote van (haar nicht?) Marie Katrien die op 24 januari 1880 in Ranst was geboren. Een andere dochter, Marie Christine Cami werd geboren op 4 mei 1889 in Ranst. Op 20-12-1890 overleed in Ranst SN/NN (sans nom, no name) Cami, een ander kind van Jan Frans Cami en Rosalie Wouters. Nog een dochter, Margriet Marie Cami, werd geboren op 13 maart 1893 in Ranst. Een zoon Jozef Karel Cami, werd geboren op 27 juli 1895 in Ranst. Een zoon Louis Jozef Cami werd geboren op 11 augustus 1897 in Ranst. Een dochter Coleta Antonia Cami werd geboren op 25 juni 1899 in Ranst. Nog een zoon, Jules Louis Cami, werd geboren op 30 november 1903 in Ranst.

 

1893 - Huwelijk van een zoon van Amelie Cami te Sint-Genesius-Rode

Op 27 september 1893 huwde Constant Van Roo in Sint-Genesius-Rode met Delphine Bovri. Constant Van Roo was 29 jaar, landbouwer, en geboren op 7 juli 1864 in Herdersem als zoon van Jozef Bernard Van Roo, landbouwer te Herdersem, en Amelie Cami, overleden op 19 februari 1890 in Herdersem. De bruid, Adolpine Bovri, was 24, geboren op 22 mei 1869 in Sint-Genesius-Rode [Zij woonde voordien in Ukkel] en dochter van Jan Baptist Bovri en Marie Josephine Flamand, landbouwers in Sint-Genesius-Rode. Getuigen bij het huwelijk waren Jozef Wilson, den 26-jarige onderwijzer, Henri Michiels, 35 jaar en klerk en organist, Pierre Joseph Draegers, 57 jaar, veldwachter, en Louis Vander Wee, 45 jaar, apotheker, allen van Sint-Genesius-Rode.

 

1896 - Gezin Jaak Schellens en Marie Katrien Cami, Ranst

Eduard Jan Cami werd geboren op 13 februari 1896 in Ranst als zoon van Marie Katrien Cami. Hij kreeg de familienaam van de moeder als buitenechtelijk kind, maar de vader was bekend: dit was Jaak Jozef Schellens. Vermoedelijk ging het om de minderjarige dochter Marie Katrien Cami, dochter van Louis Cami en Rosalie Janssens uit Ranst [zie 1880]. Zij was toen 16 jaar oud. Het koppel kreeg een andere zoon, Hendrik Joos Schellens, geboren op 27 juni 1897 in Ranst. Deze zoon kreeg de naam van de vader mee [koppel vermoedelijk inmiddels gehuwd]. Een andere zoon, Willem Alfons Schellens, werd geboren op 2 december 1898 in Ranst.

 

1901 - Rosalie Philomène Cami, Ranst

Louis Jozef Cami werd geboren op 12 augustus 1901 in Ranst als 'voorhuwelijks kind' van Rosalie Philomène Cami.

 

1902 - Gezin Louis Alfons Cami en Anna Schampaert, Ranst

Louis Alfons Cami was geboren op 10 juni 1876 in Broechem als zoon van Hendrik Joos Cami en Marie Katrien De Sweemer [zie 1875]. Hij huwde omstreeks 1901 met Anna Augustine Schampaert. Een zoon Hendrik Emiel Cami werd geboren op 21 juli 1902 in Ranst. Hendrik Emiel Cami overleed op jonge leeftijd op 22 december 1902 in Ranst. Een andere zoon, Hendrik Joos Cami, werd geboren op 12 oktober 1903 in Ranst. Een andere zoon, Louis Karel Cami, werd geboren op 5 april 1905 in Ranst.

 

1905 - Adriaan Van Der Velden en Marie Katrien Cami

Frans Cami werd geboren op 27 februari 1905 in Ranst als zoon van Marie Katrien Cami. Frans was een buitenechtelijk kind en kreeg de naam van de moeder mee. De vader was bekend: dat was Adriaan Van Der Velden. [Het is niet duidelijk of het om Marie Katrien vermeld in 1896 gaat - zij zou toen alleszins meerderjarig zijn - of de Marie Katrien uit 1886 - zij zou toen 18 jaar zijn geweest]. Nog een zoon, André Cami, werd geboren op 19 juli 1906 in Ranst, ook met de naam van de moeder, met dezelfde vader Adriaan Van Der Velden.

 

1906 - Gezin Frans Van De Velde en Marie Elisabeth Cami

Marie Elisabeth Cami huwde op 31 mei 1906 in Borsbeek met Frans Jozef Van De Velde. Marie Elisabeth Cami werd geboren op 16 maart 1882 in Vremde als dochter van Louis Cami en Rosalie Philomène Janssens [zie 1880]. Frans Jozef Van De Velde werd geboren op 20 mei 1876 in Lier als zoon van Jan Baptist Van De Velde en Anne Livina Timmermans. Een dochter Rosalie Philomène Van De Velde werd geboren op 6 december 1906 in Ranst.

 

1910 - Gezin Jan Josef Eduard Cami en Marie Dymphna Aerts, Noorderwijk

Jan Jozef Eduard Cami huwde op 1 oktober 1910 in Noorderwijk met Marie Dymphna Aerts. Jan Jozef Eduard Cami  werd geboren op 30 september 1883 in Ranst als zoon van Frans Cami en Marie-Thérèse Peeters [zie 1883]. Marie Dymphna Aerts werd geboren op 8 maart 1869 in Geel als dochter van Jan Baptist Aerts en Marie Regine Gilis.

 

1912 - Gezin Fernand Van Thielen en Marie Josefien Cami

Marie-Thérèse Van Thielen werd geboren op 26 juni 1912 in Herentals als dochter van Fernand Medard Van Thielen en Marie Josefien Cami. Een andere dochter, Jeanne Julia Van Thielen werd geboren op 5 maart 1914 in Herentals.

 

 

 

Stamlijn Cami van Ranst

 

Louis (Karel) Cami werd geboren op  4 april 1905 in Ranst. Hij huwde met Celine Bruyndonckx en overleed op 14 maart 1972 in Mortsel, 66 jaar oud. Celine Bruyndonckx werd geboren op 26 september 1908 in Heist-op-den-Berg [De familienaam komt er al voor sinds 1570]. Zij overleed op 2 maart 1958 in Wommelgem, 49 jaar oud. Het koppel had een dochter [gehuwd met Frans Boeren] en een zoon, John Cami [gehuwd met Heremans]. Het gezin woonde in de Kapelstraat 41 in Wommelgem.

 

[B2] Celine Bruyndonckx werd geboren op 26 september 1908 in Heist-op-den-Berg als dochter van Jan Baptist Bruyndonckx en Jeanne Pauline Bruyndonckx. Zij was het zevende kind in het gezin. Oudere kinderen waren Marie Leonie Bruyndonckx °1898, Peter Louis Bruyndonckx °1899, Jozef Bruyndonckx °1901 +1902, Stephanie Bruyndonckx °1903 +1903, Jozef Bruyndonckx °1904 en Karel Alfons Bruyndonckx °1906.

 

[B3] Jan Baptist Bruyndonckx werd geboren op 1 september 1867 in Heist-op-den-Berg als zoon van Felix Bruyndonckx en Annemarie Van Rompaey.

 

[B4] Felix Bruyndonckx werd geboren op 18 maart 1822 in Hulshout. Hij overleed op 6 maart 1873 in Heist-op-den-Berg.

image011.jpg

 

 

[C2] Louis Karel Cami werd geboren op  4 april 1905 in Ranst als zoon van Louis Alfons Cami en Anna Schampaert.

 

[C3] Louis Alfons Cami was geboren op 10 juni 1876 in Broechem als zoon van Hendrik Joos Cami en Marie Katrien De Sweemer.

 

[C4] Hendrik Joos Cami werd geboren op 9 mei 1851 te Herenthout als zoon van Ignace Cami en Ann Katrien Bomans.

 

[C5] Ignace Donaat Cami werd geboren in 1813. Hij was te vondeling gelegd in Antwerpen. Was hij een buitenechtelijke zoon van de (mogelijk in Italië geboren, maar van Brabantse origine) Nicolaas Cami die diende in het leger van Napoleon?

image013.jpg

 

Afbeelding met sneeuw, buiten, bedekt, dag

Automatisch gegenereerde beschrijvingAfbeelding: litho van het “Hof van Riemen” te Heist-op-den-Berg. De familie Bruyndonckx-Bruyndonckx was er gerant of pachter omstreeks 1896-1908 en de kinderen, onder wie Celine Bruyndonckx in 1908, werden er geboren.