Afbeelding met tekening

Automatisch gegenereerde beschrijving

 

(c) Laurentii.be

 

Genealogie Laurentii

Numquam solus incedes

Inhoud

Blog

Documenten

Foto's

Gezinnen

Stamboom

Startpagina

Thematisch

Verhalen

Verwante families

 

Voetnoten

 

1 Zie gezin Lauwers-Geerts, 1947.

2 Zie gezin Lauwers-Ceulaers, 1870.

 

 

Met bijzondere dank voor de bijdragen van Marcel Van Hoof in "Kronieken van Leest".

 

FenixProjectLaurentii.jpg

(c) Foto's uit het familiearchief Lauwers-Geerts, Leest 1965. Scans door Hugo Lauwens.

 

 Verhalen - 1965 - August Lauwers, de laatste burgemeester van Leest

August Lauwers    werd op 7 maart 1965 verkozen tot burgemeester van Leest1. Hij bleef burgemeester van Leest tot aan de fusie van de gemeente met Mechelen in 1976. August Lauwers trad in de voetsporen van zijn nonkel Emiel Verschueren, voorlaatste burgemeester van Leest, een zoon van Theofiel Verschueren en Victoria Selleslagh die op 31 januari 1889 te Leest was geboren, en er op 11 februari 1914 te was gehuwd met Katrien Lauwers. Katrien Lauwers    of 'tante Kato' was een zus2 van Leonard Lauwers   , de vader van August. August Lauwers werd zelf geboren op 3 april 1921 te Leest. Hij was er op op 4 juni 1947 gehuwd met Jeanne Geerts. 

August Lauwers had zes jaar eerder al zijn kandidatuur ingediend voor de gemeenteraadsverkiezingen, maar hij bleef eerste opvolger en kon niet samen zetelen met zijn nonkel-burgemeester Emiel Verschueren. Toen hij opnieuw deelnam aan de verkiezingen in oktober 1964 stond hij opnieuw samen op de lijst met zijn nonkel, en toen die ontslag nam verwierf hij een zeteltje in de gemeenteraad. Als burgemeester werkte hij onder meer de plannen uit voor een nieuwe dorpsschool, de verbreding van de Kouter en de steenweg naar Blaasveld. August keek met gemengde gevoelens tegen de fusie met Mechelen aan. Hij liet zich in een lokaal blad eens ontvallen dat het "Jaar van het Dorp de grootste grap was die ze konden verkopen". Het dorp Leest was op dat moment niet meer als zelfstandige gemeente. Hij vreesde door de fusie dat zich in Leest een stadsmentaliteit zou ontwikkelen doordat het dorp tot een stadswijk zou uitgroeien. 

De voorouders van August kwamen in 1890 te Leest wonen vanuit Hombeek. Deze Lauwers familie was verwant met de Lauwens-families die al omstreeks 1600 in Leest werden opgetekend. Een klassieke discussie tussen beide families ging er om welke naam nu het oudst was, "Lauwens" of "Lauwers". Beide familienamen gingen terug tot de Grimbergs-Humbeekse en Hombeekse stam waarin beide namen al van oudsher naast elkaar voorkwamen, en die in sommige gemeenten als Weerde en Eppegem, consequent als "Lauwers" zou worden aangehouden, terwijl in andere gemeenten als Humbeek en Leest beide schrijfwijzen bleven bestaan. Dat was oorspronkelijk ook zo in Hombeek zover wij konden nagaan, tenminste in de 16e tot de 18e eeuw. De meest oorspronkelijke familienaam bevatte merkwaardig genoeg zowel de "n" als de "r" in de schrijfwijze, als afgeleide van "Laurenszoon" (Laurens, Laurentius, Laurentii,...). Bij de oudste meldingen van de families in Hombeek tussen 1597 en 1620, kwam ook de schrijfwijze "Laurens" voor bij families die bij andere gelegenheden of Lauwers of Lauwens als familienaam lieten optekenen. De laatste namen kwamen al gemengd voor in de 13e en 14e eeuw in het Graafschap Vlaanderen, en de "kip of het ei" discussie over welke naam nu het eerst was werd (en wordt) niet alleen in Leest gevoerd (...).

 

1965 – Inhuldiging van de laatste burgemeester van Leest

image012.jpg

1965 - Gust Lauwers met voormalig burgemeester Vic Verschueren en echtgenote Jeanne Geerts.

1965 - Gust Lauwers krijgt felicitaties van schooldirecteur Huysmans, namens het onderwijzend personeel bij zijn aanstelling als burgemeester.

Gust Lauwers  Met ,,,o.a Miel Polfliet.jpg

1965 - Gust Lauwers met Miet Polfliet.

Gust Lauwers ,  Volkstoeloop op het Dorpsplein , 1965.jpg

1965 - Volkstoeloop op het Dorpsplein in Leest

Gust Lauwers , Boven rechts hoofdleidster Chiro Renilde Polfliet , onder rechts schepen Nand De Prins . Boven , 2+® is Fons Verbruggen.jpg

Gust Lauwers , Boven rechts hoofdleidster Chiro Renilde Polfliet , onder rechts schepen Nand De Prins . Boven , 2e rij staat Fons Verbruggen.

Gust Lauwers , de fanfare St. Cecilia ,in het midden dirigent Rik De Bruyn ( man met sigaar ).jpg

Gust Lauwers, de fanfare St. Cecilia, in het midden dirigent Rik De Bruyn ( man met sigaar )

Gust Lauwers , de stoet , en de vrouwen van de fanfare Sint Cecilia . (2).jpg

 

Gust Lauwers , de stoet , en de vrouwen van de fanfare Sint Cecilia ..jpg

Gust Lauwers , de stoet , en de vrouwen van de fanfare Sint Cecilia . (2 foto’s)

Gust Lauwers , de stoet aan het monument van ' De oudstrijder '.jpg

Gust Lauwers , de stoet aan het monument van ' De oudstrijder '

image030.jpg

Gust Lauwers , de stoet van de gemeentelijke jongensschool

image032.jpg

Gust Lauwers , de stoet van de meisjesschool , vooraan directrice Paula Bradt en meisjes geboren in 1958, 1957, 1956.

Gust Lauwers , Felecitaties van COO via Antoon Lauwens . Achteraan met bril Schepen Jules Geens ..jpg

Gust Lauwers , Felicitaties van COO via Antoon Lauwens StamboomLaurentii.jpg2. Achteraan met bril Schepen Jules Geens3.

Gust Lauwers , felecitaties van Pol Piessens.jpg

Gust Lauwers , felicitaties van Pol Piessens4.

Gust Lauwers , felicitaties van de blekken via Juleke Vloebergh en Vic Verschueren.jpg

Gust Lauwers , felicitaties van de blekken via Jules Vloebergh en Vic Verschueren.

Gust Lauwers , felicitaties van Miel Polfliet namens de Christelijke beweging ..jpg

Gust Lauwers , felicitaties van Miel Polfliet namens de Christelijke beweging.

Gust Lauwers , in het gemeentehuis bij zijn aanstelling . Links onderaan dochter Wis Lauwers.jpg

Gust Lauwers , in het gemeentehuis bij zijn aanstelling . Links onderaan dochter Wis Lauwers.

Gust Lauwers , met een zelfgeschreven speach ..jpg

image046.jpg

Gust Lauwers , met Miel Verschueren.

Gust Lauwers , stoet , KWB , vaandeldrager Fille De Prins.jpg

Gust Lauwers , stoet , KWB , vaandeldrager Fille De Prins.

Gust Lauwers , stoet met BJB.jpg

Stoet met BJB.

Gust Lauwers , stoet met de fanfare Sint Cecilia ..jpg

Gust Lauwers , stoet met de fanfare Sint Cecilia .

Gust Lauwers met Egied Bradt.jpg

Gust Lauwers met Egides Bradt.

Gust Lauwers en echtgenote Jeanne Geerts , naast hun ,,,.jpg

 

Gust Lauwers.jpg

Gust Lauwers en de garde , Victor Van Hoof.jpg

Gust Lauwers en de garde , Victor Van Hoof