Afbeelding met tekening

Automatisch gegenereerde beschrijving

 

(c) laurentii.be

 

Genealogie Laurentii

Numquam solus incedes

Inhoud

Blog

Documenten

Foto's

Gezinnen

Stamboom

Startpagina

Thematisch

Verhalen

Verwante families

 

Voetnoten

 

1 Met dank aan Chirojeugd Vlaanderen vzw, Kipdorp 30, 2000 Antwerpen voor het beschikbaar stellen van kopies uit het archief in oktober 1999.

2 Zijn militair adres werd in oktober 1955 vermeld als: "OPL. C.L.V.A.A. 2 By H Pon Groep 1 - blok 6 - Kamer 3 - Lombardsijde"

3 Willy Van Keer was geboren op 3 maart 1937 in Mechelen en huwde omstreeks 1965 met Amanda Daelemans. Hij was schrijnwerker en overleed tijdens een tragisch ongeval toen zijn auto onder een trein terechtkwam op het Heike in Hombeek op 16 september 1975. Het koppel had één zoon, Wim Van Keer.

 

 

image004.jpgAfbeelding: kamp Heideheem, Lichtaart. De Chirogroep Sint-Niklaas hield er bivak in 1952.

 

 

Aanvulling of commentaar is welkom via de webmaster.

 

image001.jpg

(c) Bewerking foto's uit privaat archief laurentii.be 1950-1959, en collectie familie Carlier, 2011.

 

Blog  - 1950-1959 - Willem Lauwens als Chiro leider (Kapelle-op-den-Bos)  

image009.jpgEen misschien minder voor de hand liggende bron van informatie voor familiegeschiedenis, is het archief van een vereniging als Chirojeugd Vlaanderen1. Daar vond ik heel wat extra informatie bij de verhalen die ik al eens had gehoord van mijn vader, en bij foto's uit het familiealbum. Uit de tijd toen hij actief was bij de Chiro in Kapelle-op-den-Bos.

 

 

Afbeelding: groepsfoto met 3e van links Antoon Van Praet en 4e van links Willem Lauwens   in Kapelle-op-den-Bos in 1955.

 

 

1947 was het jaar dat Willem Lauwens, geboren op 20 september 1935 als zoon van Frans Emiel Lauwens   en Elisabeth Van Keer image006.jpguit Oxdonck, volop actief was in de Chiro van Kapelle-op-den-Bos. De Chirogroep Sint-Niklaas uit Kapelle-op-den-Bos was gestart op 1 augustus 1946 en sloot zich officieel aan bij de nationale chiro werking op 1 januari 1947.  Willem was er van jongs af aan lid van, samen met zijn broers en jeugdvrienden.

 

 

Afbeelding: de broers Lauwens-Van Keer in chiro uniform te Oxdonk, Kapelle-op-den-Bos omstreeks 1947: Frans, Willem, Livien en Jan.

 

 

Vanaf 1950 was hij in de leiding samen met zijn jeugdvriend Louis 'Lode' Carlier. Zij waren er zo'n tien jaar actief, tot in 1959.

 

Wat het archief ons vertelt

 

1951-1952

Tijdens dit werkingsjaar ging de Chirogroep 6 dagen op kamp op de bivakplaats Heideheem 'Regina Pacis' te Lichtaart. De 16-jarige Willem Lauwens was al sinds 1950 in de leiding samen met Louis Carlier.

 

1952-1953

Willem Lauwens, uit de Oxdonckstraat 38 te Kapelle-op-den-Bos, stond ingeschreven als leider. De 17-jarige Willem was afdelingsleider samen met zijn jeugdvriend Louis "Lode" Carlier uit de Pastorijstraat 6. De 16-jarige Louis was geboren op 13 februari 1936.  Voor de geestelijke bijstand stonden E.H. Magnus en E.H. Emiel Coulommier in, de ene als pastoor, de andere als bestuurder. Emiel Coulommier van de Mechelbaan 79 was de 29-jarige ouderdomsdeken, geboren op 5 februari 1923. Een andere 'ouderdomsdeken' was zijn 28-jarige buurjongen, oprichter en gewestraadlid Frederik Tits van de Mechelbaan 81, geboren op 10 december 1924. De leiding werd vervolledigd met de 18-jarige René Robeyns, ook van de Mechelbaan, 71, geboren op 8 september 1934. Behalve de leiders telde de groep 20 Burchtknapen (van 9 tot 11,5 jaar oud), 20 Knapen (van 11,5 tot 14 jaar oud), en 8 Kerels (van 14 tot 17 jaar oud).

 

Tijdens dit werkingsjaar ging de Chirogroep 10 dagen op kamp op de bivakplaats Heideheem 'Regina Pacis' te Lichtaart met 42 leden en 6 leiders. De bivakplaats was meegevallen, en zij hadden er geen inspectie gehad van Kinderwelzijn of het provinciebestuur van de Chiro. Dat laatste was blijkbaar alleen in de provincie Antwerpen gebruikelijk. Verschillende leden waren geabonneerd op de tijdschriften "Tijl" en "Wachtwoord" en 4 leiders hadden een abonnement op "Gloed". Elke zondag was er een zogenaamde Zondagbijeenkomst en de leiderskring kwam elke week bijeen. De clublokalen bevonden zich in de Sint-Jozefskring aan de Mechelbaan 100 te Kapelle-op-den-Bos.

 

1953-1954

De Chirogroep groeide. Willem Lauwens stond ingeschreven als afdelingsleider. De 18-jarige Willem was afdelingsleider samen met zijn jeugdvriend Louis "Lode" Carlier. Willem werd vermeld als werkman - Hij was toen bakkersgast -, terwijl Louis de middelbare volgde.  Emiel Coulommier beschikte inmiddels over telefoon. De leiding werd vervolledigd met Frederik Tits en René Robeyns, die in 1954 aan zijn dienstplicht begon. Behalve de leiders telde de groep 28 Jongknapen (onder de 9 jaar oud), 27 Burchtknapen, 24 Knapen, en 12 Kerels.  'Oud-Kerels' ouder dan 17 jaar waren er niet behalve de leiding.

 

Tijdens dit werkjaar ging de Chirogroep 7 dagen op bivak in Sint-Jozef te Geel. 50 leden en 5 leiders trokken mee op kamp.

 

1954-1955

Het bestuur werd versterkt. Twee leeftijdgenoten van Willem hadden de leiders vervoegd: Willy Van Keer, een kozijn van Willem uit de Sasstraat 12 (geboren op 3 maart 1937), en Antoon Van Praet uit de Kapellebaan 19 (geboren op 27 juni 1937). René Robeyns en Willy Van Keer werden vermeld als soldaat (dienstplicht).

 

Tijdens dit werkjaar ging de Chirogroep 10 dagen op kamp aan het klooster Monfortanen te Rotselaar. Er namen 54 leden en 6 leiders deel aan het bivak. De groep telde behalve de bestuurder en 6 leiders, 40 Burchtknapen, 30 Knapen en 12 Kerels.

 

1955-1956

De groep breidde verder uit en de leiding werd opnieuw versterkt. Inmiddels waren Guido Eeraerts (geboren op 17 januari 1936, uit de Trieststraat 7), Petrus Carlier (geboren op 11 maart 1938, een jongere broer van Louis uit de Pastorijstraat 6), Jozef Heldens (geboren op 24 november 1938, van de Mechelbaan 280) en Victor Van Moer (geboren op 15 maart 1939, van de Schuttershofstraat 6) toegetreden tot de leiding. Willem Lauwens startte zijn dienstplicht in Lombardsijde en Lode Carlier was inmiddels aan zijn priester opleiding begonnen aan het Sint-Jozefseminarie te Mechelen.

 

De groep telde behalve de bestuurder en 6 leiders, 2 aspirant leiders, 23 Burchtknapen, 39 Knapen en 12 Kerels.

 

1956-1957

De leiding werd versterkt met Albert Van den Berg uit de Booneveldstraat 12 en Paul Carlier uit de Kuiermanstraat 110 (geboren op 8 februari 1935). Willem Lauwens, Paul Carlier en Antoon Van Praet werden vermeld als soldaat (dienstplicht), terwijl Louis Carlier als seminarist werd vermeld. Pastoor Van den Heuvel had inmiddels E.H. Magnus vervangen voor de geestelijke begeleiding. De afdelingsleiders waren op dat moment Willy Van Keer, Antoon Van Praet en Victor Van Moer. Willem Lauwens was schaarleider van de Knapen, en Louis Carlier was schaarleider van de Kerels.

 

De groep telde 8 leiders, 3 leiders-soldaten, 1 leider-seminarist, 31 Burchtknapen, 36 Knapen en 15 Kerels.

 

1957-1958

Als nieuwe leider trad Roland Scheidtweiler toe van de Mechelbaan 308. Roland was geboren op 3 augustus 1938 en was metaalbewerker. Hij werd schaarleider van de Knapen. Ook Léon Van Praet, een jongere broer van Antoon van de Kapellebaan 19, werd schaarleider van de Knapen. Leon Van Praet werd geboren op 26 maart 1939 en was houtbewerker, evenals Willy Van Keer en Petrus Carlier. Willem Lauwens, Paul Carlier en Antoon Van Praet werden vermeld als soldaat, en Louis Carlier als seminarist. Petrus Carlier was met Victor Van Moer afdelingsleider geworden. Willem Lauwens en Louis Carlier waren schaarleiders van de Kerels.

 

Tijdens dit werkjaar ging de Chirogroep op kamp aan het Schemelbert te Liezele (Puurs). De groep telde behalve de bestuurder en 12 leiders 32 Burchtknapen, 37 Knapen en 18 Kerels.

 

1958-1959

Willem Lauwens en Lode Carlier werden vermeld in de leiding zonder specifieke rol. De algemene leiding was in handen van Paul Carlier, Antoon Van Praet, Victor Van Moer en Eduard Mondeling (?), die nieuw was toegetreden tot de leiding (geboren op 14 december 1939, uit de Sint-Niklaasstraat 23).

 

De groep telde behalve de bestuurder en 13 leiders toen 35 Burchtknapen, 40 Knapen, 16 Kerels, 10 Aspiranten. Willem had tijdens het bivak in 1957 aan het Schemelbert kennis gemaakt met Georgette Van Praet, een nicht van Antoon en Leon Van Praet, en dit koppel huwde in oktober 1959. Dit betekende het einde van Willems actief leiderschap in de Chirogroep Sint-Niklaas van Kapelle-op-den-Bos.

 

 

image011.jpg

 

image012.jpg

 

1952 -1953 - Willem Lauwens als chiro leider te Oxdonk, deelgemeente van Kapelle-op-den-Bos. Het meisje op de tweede foto was Christiane Van Keer, een nicht die ook te Oxdonk woonde. Op 18-jarige leeftijd mocht ook een lange broek (zie foto onder).

image013.jpg

 

image014.jpg

image016.jpg

image019.jpg

1954 - Dit jaar is er voor het eerst sprake van een muziekkapel. Er zouden 6 trompetten, 4 trommen en 2 landsknechttrommels deel van uitmaken. Willem Lauwens  loopt midden vooraan tijdens de optocht.

image022.jpg

 

image024.jpg

 

2011 - E.H. Lode Carlier vierde op 12 juli 2011 zijn 50-jarig priesterschap in de Sint-Benedictuskerk te Lillo. image025.jpg

 

image027.jpg

1959 - Op 20 oktober 1959 huwde Willem Lauwens, inmiddels beroepsmilitair, met Georgette Van Praet uit Liezele.

 

Onder: pasfoto uit 1957

image028.jpg

1956 - Willem Lauwens, die als sergeant zijn dienstplicht deed in Lombardsijde2, Lode Carlier, die zijn priester opleiding begon aan het Sint-Jozefseminarie te Mechelen en Willy Van Keer, een kozijn van Willem, vermeld als werkman / houtbewerker. Willems tweede zoon Patrik, werd in 1961 gedoopt door E.H. Carlier. Toen Willem in juni 1996 in Sint-Katelijne-Waver overleed, was het zijn jeugdvriend Lode Carlier die de laatste sacramenten toediende. E.H. Lode Carlier was inmiddels pastoor in het Schipperskwartier te Antwerpen en spaarde tijd noch moeite om Willems familie bij te staan in deze moeilijke periode. Willy Van Keer zou overlijden tijdens een tragisch ongeval in 19753.

 

Afbeeldingen onder: niet precies gedateerde foto's van bivakken van Chirogroep Sint-Niklaas uit Kapelle-op-den-Bos aan de kust tussen 1950-1959

image032.jpg

 

image036.jpg