Afbeelding met tekening

Automatisch gegenereerde beschrijving

 

(c) laurentii.be

 

Genealogie Laurentii

Numquam solus incedes

Inhoud

Blog

Documenten

Foto's

Gezinnen

Stamboom

Startpagina

Thematisch

Verhalen

Verwante families

 

Voetnoten

1 Edward Lauwers was gehuwd met Virginia De Coster. Hij werd geboren op 4 januari 1866 te Hombeek en overleed er op 8 december 1939.

2 Zie ook verhaal van 1919.

image008.jpg

(c) Bewerking afbeelding uit familiearchief Lauwers, 1939 - foto kerk Hombeek uit private collectie, 2006.

 

Verhalen - 1921 - Edward Lauwers, burgemeester van Hombeek

image005.jpg

Edward Lauwers  werd burgemeester van Hombeek in 1921 in opvolging van burgemeester Frans Cools. Hij was burgemeester tot bij zijn overlijden in 19391.

Bij de eerste naoorlogse verkiezingen van april 1921 waren er vier lijsten: behalve de lijst van burgemeester Cools (burgemeester sinds 1917 in opvolging van Theodoor Keuleers die sinds 1914 als schepen waarnemend burgemeester was in de plaats van Louis Peeters), was er een tweede sterke lijst "VOS", ook wel "de Vossen" genoemd, met veelal mensen van de Plein en het Heike, met molenaar Edward Lauwers als kopman, een derde lijst van "Patriotten" getrokken door Louis Van den Ende en Jules Teughels, en een scheurlijst met Emiel Stevens op kop, de rechterhand van de burgemeester.

Edward Lauwers werd verkozen met 5 zetels tegen 2 voor de burgemeesterpartij en 2 voor de Patriotten. Burgemeester Frans Cools had zich naar verluid onpopulair gemaakt met allerlei belastingen, zoals de belasting op fietsen (15 frank voor een herenfiets, 25 frank voor een damesfiets - niet nodig om zich naar het werk te verplaatsen en dus discriminerend duurder belast als 'luxegoed'), maar had nochtans een grote verdienste als ijveraar voor de 'bloemkoolmarkt'2

De nieuwe burgemeester Edward Lauwers verlaagde weliswaar de omstreden rijwielentaks naar 5 frank, maar zag zich evenzeer genoodzaakt extra belastingen te innen. Hij verhoogde de opcentiemen en hief extra belastingen op koeien (5 frank per koe), naaimachines (8 frank), kippen (0,5 frank), piano's en autopiano's (20 frank), honden (2 frank). Edward Lauwers werd herverkozen in 1926, in 1932 en, nipt, in 1938.

 

image007.jpg