Afbeelding met tekening

Automatisch gegenereerde beschrijving

 

© Laurentii.be

 

Genealogie Laurentii

Numquam solus incedes

Inhoud

Blog

Documenten

Foto's

Gezinnen

Stamboom

Startpagina

Thematisch

Verhalen

Verwante families

 

Voetnoten

1 O.m. in de revue internationale de l'histoire militaire werd zijn naam gespeld als Guillaume Lauwens. Hij is een afstammeling van de Hombeek-Leestse stamlijn.

2 Generaal-majoor William Lauwers werd vermeld bij het Militair Gerechtshof te Antwerpen, naar aanleiding van een klacht van de (overigens vaak omstreden) auditeur-generaal baron Durutte, omdat de generaal-majoor in oorlogstijd zijn stelling of post zou hebben verlaten "pour pouvoir à sa propre sécurité". In een arrest van 12 september 1914, werd William Lauwers hiervan vrijgesproken.

 

image001.jpg

 

Verhalen - Luitenant-generaal William Lauwers

 

Luitenant-generaal William LauwersStamboomLaurentii.jpg of Lauwens1  was bevelhebber van het Belgische Rijnleger tussen 1923 en 1925 (Afbeelding). Hij werd vermeld als militair gouverneur van Oost- en West-Vlaanderen in 1914 (met de rang van generaal-majoor2) en voerde van januari 1924 tot maart 1924 het bevel over het detachement van de Ruhr, ook wel het Belgische 'Rijnleger' genoemd.

 

De bezetting, die begon op 11 januari 1923 toen Belgische en Franse legereenheden Essen bezetten, zou eindigen tussen 15 en 24 juli 1925. De bezetting van de Ruhr vormde één van de belangrijkste internationale gebeurtenissen in de periode tussen beide wereldoorlogen. Het ging er om Duitsland herstelbetalingen af te dwingen na de eerste wereldoorlog.

 

 

Ongetwijfeld was het ook een beroerde gebeurtenis, die de opflakkering van het Duitse nationalisme grotendeels heeft bevorderd. Hitler verwijst in "Mein Kampf" niet geheel ontevreden naar de gebeurtenissen. De S.A. werd in deze periode omgesmeed tot een militaire organisatie. Hitler stelde onomwonden: "De bezetting van het Ruhrgebied was een kans; het noodlot bood ons hier weer eens de gelegenheid, om ons te verlossen uit onze ellende. Want deze daad, welke op het eerste gezicht zulk een zware ramp leek, bleek bij nadere beschouwing een prachtige en veelbelovende mogelijkheid in zich te sluiten, om een einde te maken aan de Duitse lijdensweg." Het pad was geëffend voor een tweede wereldbrand.

 

 

 

 

 

image009.gif