Afbeelding met tekening

Automatisch gegenereerde beschrijving

 

© Laurentii.be

 

Genealogie Laurentii

Numquam solus incedes

Inhoud

Blog

Documenten

Foto's

Gezinnen

Stamboom

Startpagina

Thematisch

Verhalen

Verwante families

 

Voetnoten

1 O.m. in de revue internationale de l'histoire militaire werd zijn naam gespeld als Guillaume Lauwens. Hij is een afstammeling van de Hombeek-Leestse stamlijn via Zemst.

2 Generaal-majoor William Lauwers werd vermeld bij het Militair Gerechtshof te Antwerpen, naar aanleiding van een klacht van de (overigens vaak omstreden) auditeur-generaal baron Durutte, omdat de generaal-majoor in oorlogstijd zijn stelling of post zou hebben verlaten "pour pouvoir à sa propre sécurité". In een arrest van 12 september 1914, werd William Lauwers hiervan vrijgesproken.

 

image001.jpg

 

Verhalen - Luitenant-generaal William Lauwers

 

Luitenant-generaal William Lauwers of Lauwens1  was bevelhebber van het Belgische Rijnleger tussen 1923 en 1925 (Afbeelding). Hij werd vermeld als militair gouverneur van Oost- en West-Vlaanderen in 1914 (met de rang van generaal-majoor2) en voerde van januari 1924 tot maart 1924 het bevel over het detachement van de Ruhr, ook wel het Belgische 'Rijnleger' genoemd.

 

De bezetting, die begon op 11 januari 1923 toen Belgische en Franse legereenheden Essen bezetten, zou eindigen tussen 15 en 24 juli 1925. De bezetting van de Ruhr vormde één van de belangrijkste internationale gebeurtenissen in de periode tussen beide wereldoorlogen. Het ging er om Duitsland herstelbetalingen af te dwingen na de eerste wereldoorlog.

 

 

Ongetwijfeld was het ook een beroerde gebeurtenis, die de opflakkering van het Duitse nationalisme grotendeels heeft bevorderd. Hitler verwijst in "Mein Kampf" niet geheel ontevreden naar de gebeurtenissen. De S.A. werd in deze periode omgesmeed tot een militaire organisatie. Hitler stelde onomwonden: "De bezetting van het Ruhrgebied was een kans; het noodlot bood ons hier weer eens de gelegenheid, om ons te verlossen uit onze ellende. Want deze daad, welke op het eerste gezicht zulk een zware ramp leek, bleek bij nadere beschouwing een prachtige en veelbelovende mogelijkheid in zich te sluiten, om een einde te maken aan de Duitse lijdensweg." Het pad was geëffend voor een tweede wereldbrand.

 

 

Afstamming en verwantschap William Lauwers

William Lauwers (Guillaume)  werd geboren 3 februari 1856 te Antwerpen. Hij huwde in 1899 met Jeanne Dupret, een dochter van Dupret-Bruggeman uit Brussel, en overleed op 13 november 1924 te Brussel. Hij werd begraven in het familiegraf Lauwers-Dupret bij Sint-Salvator te Meerle. Hij had een zus Charlotte Célestine Adèle die op 14 maart 1859 werd geboren te Antwerpen en er huwde met apotheker Pascal Joseph Grosjean, apotheker, op 6 december 1884.

 

 

 

Louis Lauwers  was zijn vader. Hij was in 1855 in Brussel gehuwd met Thérèse Lauwers. Hij was geboren op 15 september 1820 in Mechelen en zijn echtgenote was afkomstig van Brussel.

 

 

Hendrik Lauwens  was zijn grootvader. Hij was geboren op 29 december 1789 te Mechelen en was nijveraar in de stad. Hij huwde er op 8 juli 1818 met Maria De Brouwer, een dochter van Joseph De Brouwer en Petronella Menu, geboren op 12 mei 1799 in Antwerpen. Hendrik had nog vier zonen geboren in Mechelen: Peter ‘Hippoliet’ was geboren in februari 1819, Gommaar was geboren in 1822 , Gustaaf was geboren in 1824 en Willem was geboren in 1826. Het was nonkel Willem die als peter de voornaam doorgaf aan zijn neef, en nonkel Gommaar huwde net als zijn broer Louis met een familienaamgenote, Maria Cornelia Lauwers, eveneens afkomstig uit Brussel. Gommaar woonde net als zijn broer Louis in Antwerpen.

 

 

Jan Antoon Lauwens  en Maria Barbara van Salm waren zijn overgrootouders. Jan Antoon Lauwens was geboren op 6 september 1744 te Zemst en was omstreeks 1786 gehuwd met Barbara van Salm die afkomstig was uit Kumtich bij Tienen. Zij hadden een kroostrijk gezin te Mechelen, en alle kinderen werden gedoopt in de Sint-Romboutsparochie. We weten dat één van de dochter, Maria Barbara Sophia, zich vestigde in het Antwerpse (Berchem).

 

Bij het doopsel van het eerste kind Peter Lauwens werd in het parochieregister een “r” geschreven boven de “n” in de familienaam. Bij het doopsel van het tweede kind wees vader Jan Antoon er op dat de naam diende gespeld als LauweNs, en dat werd ook zo genoteerd in het doopregister.

 

 

Peter Lauwens  en Catharina Pauwels waren de betovergrootouders. Zij huwden op 21 mei 1741 in Zemst, waar Peter was geboren op 16 november 1712. Catharina Pauwels was geboren in Weerde. Zij hadden een kroostrijk gezin en de meeste kinderen vestigden zich te Zemst, op Jan Antoon na.

 

 

Corneel Lauwens  huwde op 5 mei 1706 in Zemst met Anna Govaerts. Corneel werd gedoopt op 7 maart 1677 in Zemst als zoon van Jan Lauwens en Elisabeth Verlinden en overleed er op 17 oktober 1748. Het was een kroostrijk gezin, waarvan één zoon Antoon uitweek naar Bousval, deelgemeente Genepiën, Waals-Brabant.

 

In 1721 vermeldde een notariële akte dat Corneel en Anna een hofstede “de Cleempoel” in Zemst verkochten aan François Wels. Peter Lauwens en Petronilla Van Gijsel zouden het goed terugkopen in 1736.

 

 

Jan Lauwens  huwde op 15 juli 1662 in Zemst met Elisabeth Verlinden. Jan Lauwens was gedoopt op 25 april 1638 in de Sint-Martinuskerk te Hombeek als zoon van Maarten Lauwens en Catharina Verschoor. Hij was handwerker te Zemst.

 

 

Maarten Lauwens  huwde op 30 juni 1626 in Hombeek met Catherina Verschoor. Hij was gedoopt op 28 april 1602 in Hombeek als zoon van Maarten Lauwens en Catharina Joossens.

 

 

Maarten Lauwens  huwde op 3 oktober 1593 in Hombeek met Catharina Joossens. Hij werd gedoopt omstreeks 1570 als zoon van Joris Lauwerens en Christine Van Dormael, de stamouders van de stamlijn Hombeek-Leest (die in Mechelen waren gehuwd).

 

 

image009.gif