Afbeelding met tekening

Automatisch gegenereerde beschrijving

 

© Laurentii.be

 

Genealogie Laurentii

Numquam solus incedes

Inhoud

Blog

Documenten

Foto's

Gezinnen

Stamboom

Startpagina

Thematisch

Verhalen

Verwante families

 

Voetnoten

1 Met dank aan Maria Lauwens  uit Hofstade voor de foto's.

2 Ook de spellingen Beeckx, Bex  kwamen voor bij deze familienaam.

3 Architect Henri Meyns stond in voor het ontwerp van de Sint-Jan-Berchmanskerk. In 1902 liet de kerkfabriek plannen uittekenen voor de bouw van een volwaardige kerk. De eigenlijke bouw zou pas starten omstreeks 1916 (volgens sommige bronnen in 1912). De wijk errond was in de 19e eeuw steeds verder bebouwd aan de Tervuursesteenweg, de Hanswijkenhoek, de Hombeeksesteenweg (verbindingsweg naar het grootouderlijk dorp) en het Brusselsesteenweg. De nieuwe wijk telde omstreeks de geboorte van juffrouw Lowies als een 2500 inwoners. Uit deze toegenomen bewoning, ontstond de nieuwe parochie, onder impuls van kardinaal Goossens, uit een splitsing van de vroegere parochie Onze-Lieve-Vrouw aan de Dijle.

4 “rue Courte de la bruyere à Malines”

5 Margriet of Greet Sels was op 22 mei 1890 in Mechelen geboren als dochter van Jan Louis Sels, een bakkersgast uit Tielen, en Ann Katrien Melis, een kleermaakster uit Mechelen.

6 Geboren op 3 juli 1888 in Herfelingen en overleden op 4 februari 1957 in Sint-Agatha-Berchem (met dank aan Filip Van Kerckhoven, Lennik, voor aanvullende informatie).

 

image019.jpg

Afbeelding: De Sint-Jan-Berchmanskerk aan de Brusselsesteenweg in Mechelen

image011.jpg

© Foto’s uit familiearchief, 2016 (met dank aan Maria Lauwens, Hofstade) en van Wim De Wit, april 2024 – kaartbewerking © Google maps, 2016 onder gebruikslicentie – Bewerking foto 1913 uit private collectie F. Van Kerckhoven.

 

Blog  - 1911 - De gift van een diepbedroefde moeder (Mechelen)

image013.jpg

De kerk Sint-Jan-Berchmans aan de Brusselsesteenweg in Mechelen herbergt een mooie kruisweg. Wanneer men die bekijkt1, kom je tot de ontdekking dat er een gift wordt vermeld "der juffrouw Lowies Lauwens" op de uitbeelding van de 4e statie van de kruisweg.

Maria Antonia Lowies Lauwens   was geboren op 20 juni 1886 in Mechelen als dochter van Jan Louis Lauwens   en Maria Josephina Christina Beckx2. De ouders waren in Mechelen gehuwd op 17 september 1885 en Marie Antoinette Lowies was hun eerstgeboren kind. Deze dochter overleed op 11 september 1886 en het was ter nagedachtenis van haar dat de ouders een gift deden aan de kerk. Niet voor niets verwijst de tekst naar de "diepbedroefde moeder". We weten momenteel niet precies van wanneer de gift dateert, maar alles laat vermoeden dat dit kort na de eerste wereldoorlog moet zijn geweest3. Of dateerde de kruisweg al van de kapel die er in 1890 was gebouwd en die in 1891 de eerste parochiepriester Pieter-Frans Coppens uit Houtvenne, had verwelkomd?

De vader, Jan Louis Lauwens, was geboren op 27 mei 1856 in Mechelen als zoon van Jan Frans Lauwens   en Rosalie Govaerts, afkomstig uit Hombeek. Jan Louis was paswerker en schrijnwerker. Marie Josephine Beckx was geboren op 21 november 1857 in Mechelen als dochter van Jan Frans Beckx, hovenier, en Marie Sofie Verschueren, winkelierster en hovenierster. Het gezin woonde op verschillende adressen in Mechelen: in 1886 in de Sint-Jacobstraat 7 en in de Poelstraat 22, in 1889 in de Hoogstraat 64, in 1890 in de Korte Heidestraat 314, in 1900 in de Veluwestraat 57 te Mechelen. Alle kinderen werden daar geboren, en de ouders verhuisden later naar Ganshoren, waar zij in 1923 in de Presbyterie 3 werden vermeld.

Bij het overlijden van de, nog geen drie maand oude, juffrouw Lowies, traden August Beckx, een 24-jarige paswerker uit Mechelen, en Leonard Depaepe, een 66-jarige politieagent uit Mechelen, op als getuige. Op 27 juli 1887 kreeg het gezin een tweede kind en dochter, Anne Marie Rosalie Lauwens . Ook dit kind zou jong overlijden op 2 mei 1889.

Een derde kind, zoon Augustin Jozef , werd geboren kort na dit overlijden, op 5 maart 1889. Deze zoon zou tijdens de vlucht voor de eerste wereldoorlog op 5 mei 1915 in Middelburg in Nederland trouwen met Margriet Sels5, waar ook hun eerste kind werd geboren. Na de oorlog keerde het gezin Lauwens-Sels terug naar Mechelen en zij woonden er in 1919 eerst in de Veluwestraat 57, en nadien vanaf 1920 in de Lemmensstraat 14.

Foto onder: een recentere foto van maart 2024 (met dank aan Wim De Wit – Hilde Vivijs – Maria Lauwens).

 

Er volgden nog kinderen in het ouderlijk gezin Lauwens-Beckx

 

·         Jeanne Marie Sofie Lauwens   werd geboren op 15 december 1890 te Mechelen. Zij zou op 26 april 1916, tijdens de oorlog, huwen met Alfons De Saeger, en zij werkte van 1922 tot 1939 als onderwijzeres in verschillende scholen, ondermeer te Asse-Walfergem. 

·         Louis Constavius Lauwens   werd geboren op 27 mei 1894 te Mechelen

·         Frans Lauwens   werd geboren op 17 mei 1896 te Mechelen

·         Madeleine Lauwens   werd geboren op 12 december 1898 te Mechelen. Zij huwde met Alfons De Saeger, weduwnaar van haar oudere zus Jeanne.

·         Louis Lauwens   werd geboren op 31 maart 1902 te Mechelen.

 

image015.jpg

Alfons De Saeger

 

De hoger vermelde Alfons De Saeger6 was schoolinspecteur. Hij zo na het overlijden van Jeanne Lauwens  hertrouwen met haar jongere zus Madeleine.

 

Voor WO I gaf De Saeger les in enkele scholen in het zuiden van het Pajottenland. Zo was hij onder meer hulponderwijzer in Herne-Kokejane en onderwijzer in Bellingen.

 

Alfons De Saeger was bevriend met de 4 jaar oudere collega en streekgenoot Gustaaf (‘Staf’) De Clercq, de latere Leider van het VNV maar toen nog gewoon dorpsonderwijzer in Heikruis. Zo  raakte hij betrokken in de Vlaamse strijd (taalgrensactie). Zie foto van enkele Pajotse onderwijzers in bijlage die dateert uit het najaar van 1913.

 

In de tweede helft van de jaren ’20, nadat hij een diploma pedagogie had behaald aan de Universiteit van Leuven, vestigde De Saeger zich in Asse waar hij diocesaan inspecteur werd.

Afbeelding met persoon, foto, groep, poseren

Automatisch gegenereerde beschrijvingFoto: Alfons De Saeger als onderwijzer in 1913. Links vooraan zit Staf De Clercq. Rechts vooraan zit Alfons De Saeger, toen hoofdonderwijzer in Bellingen.

 

De ledenlijst van Eigen Schoon & de Brabander vermeldt hem voor 1942 onder de abonnees uit Leuven (vermoedelijk door zijn bevordering tot hoofdinspecteur). Vermoedelijk is hij pas na de oorlog of na zijn pensionnering in de Brusselse agglomeratie gaan wonen.

 

 

image018.jpg In het stadsdeel waar de Sint-Jan-Berchmanskerk zich bevindt, merken we straten waar het gezin Lauwens-Beckx woonde: Heistraat, Veluwestraat,, Hoogstraat. Van 1900 tot na de oorlog woonde het gezin in de Veluwestraat 57, waar zoon Augustin  met zijn vrouw Margriet Sels ook werden vermeld in 1919.