Afbeelding met tekening

Automatisch gegenereerde beschrijving

 

© Laurentii.be

 

Genealogie Laurentii

Numquam solus incedes

Inhoud

Blog

Documenten

Foto's

Gezinnen

Stamboom

Startpagina

Thematisch

Verhalen

Verwante families

 

image008.jpg

Foto’s uit private collectie (originelen onder Public Domain, 1904-1908).

 

Verhalen - 1908 - Achiel Lauwers, proost van de "Blindekens" te Brugge

Priester Achiel Lauwers (foto rechts) werd tot rector van het Klein Seminarie te Brugge benoemd op 28 december 1908. Hij kreeg een deeltijdse functie van proost van Onze-Lieve-Vrouw van Blindekens toegewezen, en dat verschafte hem een passende woning in de stad.

Achiel werd geboren te Ingelmunster op 31 augustus 1864 als jongste broer van (dokter) Emiel Lauwers (geboren op 24 mei 1858 te Ingelmunster, Vlaams arts/chirurg en cultuurflamingant, vertrouweling van Albrecht Rodenbach en met Hugo Verriest oprichter vanhet tijdschrift "De Nieuwe Tijd" - foto links). 

Achiel Lauwers werd onder meer bekend van zijn commentaren op Rerum Novarum. Hij was in 1890 leraar geworden in het Kleinseminarie van Roeselare en had in die stad de Gilde der Ambachten en een vakschool opgericht. In 1904 werd hij naar Brugge overgeplaatst, werd er proost van de bestaande Gilde der Ambachten en begon met de oprichting van vakbonden. Hij werd een belangrijke speler in het christelijke kamp tegen het opkomende socialisme en tegen de christen-democraten van priester Fonteyne. Hij was ook de stichter van de Brugse ‘vakschool’, en legde de basis voor de onder zijn opvolger in het arrondissement Brugge tot bloei gekomen christelijke arbeidersbeweging. Hij overleed te Brugge op 28 december 1910. Bij zijn uitvaart sprak pater Rutten (1875-1952) en deze lokte heel wat belangstelling.

 

 

 

image003.jpg

Afbeeldingen: priester Achiel Lauwers, rector van het Klein Seminarie in Brugge (links) en Hugo Verriest (rechts), mede-oprichters van “De Nieuwe Tijd”.

image008.jpg