image002.jpg

© Laurentii.be

 

Genealogie Van Praet

Hoe hoger geëerd,

hoe hoger van weerd.

Inhoud

Blog

Documenten

Foto's

Gezinnen

Stamboom

Startpagina

Thematisch

Verhalen

Verwante families

 

Voetnoten

 

1 Zie o.m. H. Van de Ven, “Kapelle-op-den-Bos vroeger en nu”, 1973; getuigenis opgetekend door de Erfgoedcel Kapelle-op-den-Bos in 1999 (Met bijzondere dank aan François Van der Jeught en Bart Doms); tijdschrift Hoembeka, 1999; aanvulling Marvin Olbrechts in 2008. Ook in Hamont ontplofte enkele dagen later, op 18 november, een munitietrein.

2 Naar verluid was er op dat moment geen dokter in Kapelle-op-den-Bos.

 

image005.jpg

© Embleem “Sans Patrie” uit private collectie (origineel onder Public Domain) - © Bewerking foto treinwrak, 1918, uit collectie Erfgoedcel Kapelle-op-den-Bos (met dank aan Frans De Gendt, Hugo Lauwens - origineel onder Public Domain).

 

Verhalen  - 1894 - Laurent en Jules François Van Praet uitgewezen uit Frankrijk

Op 2 maart 1894 worden twee broers Van Praet uitgewezen uit Frankrijk omdat zij lid waren van een anarchistische groepering. Het ging om Laurent Van Praet, geboren op 30 januari 1859 te Vilvoorde, en zijn broer Jules François Van Praet, geboren op 9 november 1861 te Gent. Beiden waren lid van de Ardeense groep "Les Sans Patrie", opgericht in Charleville in 1891. De politie had bij hen thuis nummers gevonden van anarchistische dagbladen.

 

De groep "Sans Patrie" was een militante Ardeense anarchistische groep wiens doel als volgt werd beschreven: "Notre titre (les sans patrie) est une déclaration de guerre au militarisme ainsi qu'à l'idée de conquête ou d'asservissement des peuples".

 

Andere gerenommeerde leden waren Paulin Malfait, geboren op 27 februari 1867 te Charleville (overleden op 30 augustus 1927), Bouillard, Thomassin, Leroux en Moray. De groep werd officieel opgericht op 18 oktober 1891. In maart 1892 organiseerde Malfait met Leroux en Moray de desertie van een compagnon Loriette, soldaat te Reims, FR. Alles liep volgens plan, maar Loriette, eens ontsnapt, ging zich aangeven bij de gendarmerie. Malfait en Moray vluchtten daarop naar België, en Leroux werd gearresteerd. Bij een ontsnappingspoging wierp Leroux zich in een kanaal, maar omdat hij niet kon zwemmen, verdronk hij. Malfait werd later gearresteerd te Luik, uitgewezen naar Frankrijk, en veroordeeld tot 8 maanden gevangenis.

 

image007.gif

 

Verhalen  - 1918 - Jeanne Van Praet komt om bij de ontploffing van een munitietrein te Kapelle-op-den-Bos  1

 

Op 14 november 1918 om half acht ’s morgens, ontplofte munitie op treinwagons op de spoorlijn Mechelen-Dendermonde, ter hoogte van Kapelle-op-den-Bos, enkele dagen na de wapenstilstand die officieel het einde van de "Groote Oorlog" betekende. Het gerucht ging dat het om volgestouwde gestolen goederen in wagons ging en dat lokte nieuwsgierige kooplustigen. Duitse soldaten hadden al op 12 november de aanzet gegeven met de verkoop van werkgerief, petroleum en meubelen. De trein had dan zijn weg voortgezet, maar er waren een tiental wagons onbewaakt achtergelaten. Enkele van die wagons, die richting Hombeek stonden, bevatten kisten met munitie die tot ontploffing kwamen toen men die met pikhouwelen en breekijzers trachtte te openen.

 

Er vielen 20 doden en een veertigtal gewonden te betreuren. De dokters uit Londerzeel, Willebroek en Hombeek snelden te hulp2. Zes gewonden werden afgevoerd naar hospitalen in Brussel en Mechelen.

 

Onder de dodelijke slachtoffers bevond zich Jeanne “Filomène” Van Praet, 14 jaar oud. De aangifte van het overlijden gebeurde door haar vader Pieter Van Praet, een 49-jarige werkman van Kapelle-op-den-Bos die gehuwd was met Jeanne Scheers. Het gezin woonde aan de Oostvaartdijk 44. Buur Pieter Dons deed mee de aangifte.

 

image001.jpg

Afbeelding: het wrak van de munitiewagons na de ontploffing, Kapelle-op-den-Bos, 1918.

 

Andere slachtoffers die het leven lieten:

 

·         De 23-jarige bakker Jan Frans De Buyser van de Mechelbaan. 

·         De 14-jarige Jeanne De Laet van de Kuiermansstraat.

·         De 22-jarige werkman Frans Dons uit het Schuttershof.

·         De 35-jarige schrijnwerker Jan Koeckelberghs van de Mechelbaan, die omkwam samen met zijn 13-jarige dochter Marie-Jeanne. Hij liet een vrouw en een dochter achter.

·         De 32-jarige staatswerkman Egide Moens en zijn, van Leest afkomstige, 48-jarige echtgenote Angèle Potums. Zij lieten drie kinderen na, twee uit een eerder huwelijk van Angèle (zij was weduwe toen zij trouwden), en een 6-jarige dochter uit hun huwelijk.

·         De 42-jarige huishoudster Pauline Van Cauwenbergh van de Mechelbaan, die omkwam met haar 21-jarige zoon, steenkapper Jozef Praille. Zij liet een man en zes kinderen na. Naar verluid wilde zij haar zoon naar huis roepen toen zij vernam dat die naar het treinstel was getrokken.

·         De 15-jarige metsersgast Pieter Jan Van Campenhout uit het Leopoldskwartier. Buur Pieter Van Praet deed de aangifte samen met zijn moeder  Anne Marie Thys.

·         Jan Van den Bergh, een 12 jaar oude knaap uit de Bormstraat in Tisselt (straat op de grens met Kapelle-op-den-Bos). Hij was de oudste zoon van paswerker August Van den Bergh en landbouwster Marie-Thérèse Haverals. Jan was vergezeld van zijn 8-jarige broer Jozef, die ongedeerd bleef. Jan had brokstukken in het lichaam gekregen en had brandwonden. Hij overleed 29 dagen na de fatale dag in het ziekenhuis aan de Keizerstraat in Mechelen.

·         De 19-jarige Jeanne Van den Bergh, weggerukt uit het leven “in de bloei van het leven” zoals haar rouwprentje vermeldde. Zij was landbouwster en woonde aan Triest.

·         De gepensioneerde 70-jarige staatswerkman Pieter Jan Van De Voorde uit de Kuiermansstraat. Hij liet een vrouw na en een zoon, die 44-jarige was en winkelier in Mechelen.

·         Victor Van Dijck, een 17-jarige schrijnwerkergast van de Molenweg.

·         Jan Louis Van Ingelgom, 24 jaar oud, gehuwd met Marie Judith De Bondt, van de Oostvaartdijk. Marie Judith was zwanger toen haar man om het leven kwam. Op 12 maart 1919 werd hun enig kind Jan Joris Ingelgom geboren. Zijn vrouw hertrouwde op 12 juni 1920 te Kapelle-op-den-Bos met Jan De Smedt. Zoon Jan Joris zou in april 1945 huwen met Liesbeth Versnaeyen. Hij werd douanier.

·         De uit Leest afkomstige 56-jarige fabriekswerker Pieter Verberght en zijn echtgenote Veronica Houwelijckx die tien jaar jonger was, van het Schuttershof. Zij lieten een 5-jarig kind na.

·         De 41-jarige staatswerkman Willem Verbruggen van aan de Oostvaartdijk. Hij liet een vrouw en twee kinderen achter.

·         De 32-jarige Lodewijk Van Moer, een elektricienwerkman van aan de Mechelbaan. Hij liet een vrouw achter en twee kinderen. Zijn vrouw Philomène Steenackers had een herberg aan de Mechelbaan 140 en zij deed de aangifte samen met haar 22-jarige buur en onderwijzer Jules Rochtus.