Afbeelding met tekening

Automatisch gegenereerde beschrijving

 

 

Verhalen - 1873 – Twee maal Jan Baptist & Lucia Lauwers-Meysmans

Soms vormt het resultaat van opzoekwerk een echte breinbreker. Zo kwam ik uit op het gezin Jan Baptist Lauwers en Lucia Meysmans uit Zemst. Het koppel was gehuwd op 23 april 1873 in het landelijke Zemst, en het geboorteregister liet uitschijnen dat een zoon Jan Louis in Zemst was geboren op 14 januari 1862. Elf jaar vóór het huwelijk? Jan Baptist zou bij de geboorte 28 jaar oud zijn geweest, en Lucia 21. Het zou gekund hebben. Maar hoe kon ik dan de geboorte van een dochter Josephine verklaren zeven jaar later terwijl Licia volgens het overlijdensregister al in 1868 was overleden?

Laat er in het midden van de 19e eeuw nu net twee huwelijken zijn geweest tussen een Jan Baptist Lauwers en een Lucia Meysmans in Zemst. Het eerste koppel huwde op 6 februari 1856, het tweede koppel op 23 april 1873. Het huwelijk van 1856 ging om Jan Baptist Lauwers , zoon van Joos Lauwers  en Marie-Thérèse Muyldermans, geboren op 5 september 1828. Jan Baptist was 27 jaar oud, en zijn echtgenote Lucia Meysmans was 23, geboren op 28 september 1831. Deze Lucia overleed in Zemst op 25 april 1868 en Jan Baptist hertrouwde hetzelfde jaar, op 3 september, met Marie-Thérèse De Roeck.

Toen het tweede koppel Jan Baptist en Lucia Lauwers-Meysmans huwde op 23 april 1873, was de andere ‘Lucia’ al overleden. Deze Jan Baptist Lauwers  was geboren op 21 mei 1834 te Eppegem als zoon van Pieter-Jan Lauwers  en Barbara Willems. Lucia ‘twee’ was geboren op 2Z februari 1841 als dochter van Peter Meysmans en Marie-Thérèse Lauwers. Zij kregen een dochter Josephine, geboren op 14 juni 1875 te Eppegem, en Lucia ‘twee’ overleed op 30 mei 1879 te Eppegem toen Josephine net geen vier jaar oud was.

De tweede Jan Baptist overleefde de eerste. Jan Baptist ‘twee’ overleed op 31 januari 1920 te Eppegem op de gezegende leeftijd van 76 jaar, en Jan Baptist uit het eerst vermelde Zemstse huwelijk was al overleden op 20 november 1883 te Zemst, 55 jaar oud. Jan Baptist één verloor zijn echtgenote Lucia toen hij 39 jaar oud was. Jan Baptist ‘twee’ verloor zijn Lucia toen hij 44 jaar oud was. Zouden de families elkaar hebben gekend? De zoon uit het eerste vermelde huwelijk was dertien jaar ouder dan de dochter uit het tweede huwelijk Lauwers-Meysmans en beide jongeren groeiden op in naburige dorpen, Zemst en Eppegem. In 1856 was E.H. Peter Theijskens pastoor te Zemst, en in 1873 droeg hij de fakkel over naar E.H. Jacob Kemps.

 

 

image004.jpg

Afbeeldingen: het wapen van de gemeente Zemst, toegang van het kasteel “Het Steen” en gedenkplaat aan dit kasteel van de inwoners oorlogs-slachtoffers van 19141. Ook August Lauwers  uit Elewijt, was één van de slachtoffers.

image003.jpg

image007.jpg

 

Afbeelding onder: de Duitse opmars in 1914. Het is moeilijk te bevatten welke impact marcherende vreemde soldaten in het straatbeeld hadden op het moreel van de Belgische bevolking.

 

 

 

Genealogie Laurentii

Numquam solus incedes

 

 

Inhoud

Blog

Documenten

Foto's

Gezinnen

Stamboom

Startpagina

Thematisch

Verhalen

Verwante families

 

 

 

Voetnoten

 

1 Zie ook overzicht gesneuvelde burgers in 1914.

 

image008.jpg

Wapen gemeente Zemst onder Public Domain - Foto's (c) Yves Moerman, gepubliceerd met toestemming. – Foto eerste wereldoorlog, 1914 onder publiek domein.