Afbeelding met tekening

Automatisch gegenereerde beschrijving

 

© Laurentii.be

 

Genealogie Laurentii

Numquam solus incedes

Inhoud

Blog

Documenten

Foto's

Gezinnen

Stamboom

Startpagina

Thematisch

Verhalen

Verwante families

 

Voetnoten

1 Zie ook artikel over de mogelijke verwantschap met Cadsant.

2 Schepen van Brugge tot 1789, en proost van de Edele Confrérie van het Heilig Bloed in Brugge op 23 september 1765 in opvolging van Antoine Triest. In deze periode nam de Edele Confrérie de beslissing een nieuw pronkstuk te laten maken voor de kapel: een tabernakel waarin de kostbare relikwie van het Heilig Bloed zou worden bewaard. Hij woonde in een herenhuis in de Kuipersstraat en was ook lid van de Brugse loge La Parfaite Egalité. Lauwereyns bleef proost van de Confrérie tot 27 september 1766, datum waarop hij opgevolgd werd door schepen van het Vrije Jan Veranneman de Gentbrugge de Watervliet (1733-1808). Datzelfde jaar werd hij proost van een andere godsdienstig genootschap, de Edele Confrérie van Onze Lieve Vrouw van den Drogen Boom. Charles Lauwereyns was ook Rozenkruiser. De Brugse Rozenkruisers werd geleerd dat zij de rechtstreekse opvolgers waren van de bouwers van de tempel van Salomo en van de Tempeliers van Jacques de Molay. De verheffing in de adelstand geschiedde in 1719 in Parijs, FR.

3 Met dank voor de toegezonden informatie aan Rigo Hinderyckx.

4 Museum van de Potterie, Brugge. Datering +/- 1775, Brugge.

5 De zoon François-Xavier Lauwereyns de Diepenhede et de Roosendaele (1758-1824) werd priester in 1782, licentiaat in de rechten in 1786. Voor hij proost werd van het O.-L.-V.-kapittel was hij kapelaan van de Sint-Walburgakerk.

6  GAILLIARD, Inscriptions funéraires et monumentales de la Flandre Occidentale avec des données historiques et généalogiques. Arrondissement de Bruges, I, vol. 2: Eglise de Notre-Dame, Brugge, 1866, p. IX-XI; ID., Bruges et le Franc, III, Brugge, 1859, p. 420).

7 Parochiale kerk van Melle. Met dank aan de werkgroep wb-stamboom-bidprenten.be.

 

© Bewerking heraldische presentaties uit o.m. Gailliard, 1859-1866 – Museum van de Potterie, 1775 (Public Domain, met dank aan Rigo Hinderyckx) – © werkgroep wb-stamboom bidprenten (Public Domain, rond de eeuwwisseling) – ©  Stamboomschema Laurentii.be.

 

image016.jpg

 

Blog - 1830 - Wapen van Lauwereyns van Diepenhede van Roosendaele

 

image017.jpgGenealogische vondsten tonen aan dat de 'Brabantse' familienaam Lauwens, en sommige takken van Lauwers, via schrijfvarianten als  Lauwerens, verwijzen naar de oorspronkelijke 'Vlaamse' afstamming en de familienaam Lauwereyns. De families in het hertogdom Brabant stammen af van families in het graafschap Vlaanderen, en de aansluiting ligt in de omgeving van de stad Mechelen. De voorouders kunnen daardoor in kaart worden gebracht tot aan het huwelijk van Odin Lauwereyns 'van Diepenhede' met Johanna Van Velthuysen in 1247 in Brugge. Kunnen we nog verder terug in de tijd?

 

Het Blazoen van Jacques-Ange, baron van Lauwereyns van Diepenhede van Roosendaele-Coppieters, vermeld op 27 januari 1830, bevat het oude schild Lauwereyns met de drie zwanen en de laurierboom. Dit zeer merkwaardig blazoen is getopt met 2 gekroonde ridderhelmen en vertoont daarmee een opmerkelijke verwijzing naar de koninklijke afstamming van Friuli en van Cadsant1. Op de koningskronen staan de symbolen van deze twee geslachten. De zwaan van Cadsant is bovendien getooid met de veren van Gwynedd, die ook in het schild van de Prins van Wales werden opgenomen.

 

Er is alvast één geschreven bron die de afkomst van Lauwereyns in relatie legt met de Baenst. Leendert van Oostdorp bracht in de 18e eeuw een studie uit waarin hij de bedijkingsvergunning van de polders van Boekhoute beschreef. Het octrooi werd aan de familie de Baenst en haar afstammelingen verleend, en het werd geconfirmeerd door Hieronimus Lauwereyns "afstammende van de Baensten". De "Baensten" stammen af van het kasteel de Baenst, het familiekasteel van de heren van Cadsant. Leendert van Oostdorp was niet de minste, bekend om zijn nauwkeurigheid. Hij was bovendien schepen in Biervliet. Dit lijkt alvast de bevindingen van de heraldische aanwijzingen ook te bevestigen3.

 

 

Uit de stamlijn voorouders Lauwereyns

image021.jpg

 

image008.jpg  5

Afbeelding 5: het blazoen van Jacques Verplancke de Diepenhède de Saint Genois des Mottes, geboren op 23 januari 1912, gehuwd met Marie-Louise della Faille de Leverghem, en overleden op 18 juli 19687.

image017.jpg  7

Afbeelding 7: het blazoen van Christine de Saint Genois des Mottes, geboren op 7 januari 1884, gehuwd met Willem Verplancke van Diepenhede, overleden op 4 februari 19637.

image021.jpg  9

Afbeelding 9: het blazoen van Alice Maertens, geboren op 3 december 1851, gehuwd met Johannes Verplancke van Diepenhede, overleden op 7 juli 1914.

 

image029.jpg

 

 

Afbeelding 3 onder: het portret van (vader) Charles Lauwereyns (1724-1789) 2 door Jean-Bernard Duvivier4 bevat een full colour afbeelding van het familiewapen.

Afbeelding 1: het Blazoen van Jacques-Ange, baron van Lauwereyns van Diepenhede van Roosendaele, in 1791 te Brugge gehuwd met Antoinette Coppieters, vermeld op 27 januari 1830.

image030.jpg

Afbeelding 2 hierboven: het blazoen van priester Charles Lauwereyns van Diepenhede, zoon van ridder Charles Lauwereyns van Diepenhede van Roosendaele2, bij diens 'Obiit' (in memoriam) van 12 februari 1824 in de Onze-Lieve-Vrouwekerk van Brugge5, toont het  zelfde wapen als dat van de vader en van Jacques Lauwereyns6.

image027.jpg  4

Afbeelding 4: het blazoen van Catharina Josepha Lauwereyns de Diepenhède de Roosendaele, geboren op 24 maart 1815 in Brugge, gehuwd met Jan Verplancke van Diepenhede, en overleden op 31 mei 18927. Merk het herbruikte oude devies "Ad Laurum Non Aurum" waar de voorouders (tijdelijk) het devies "Atavis Et Armis" aannamen.

 image020.jpg  6

Afbeelding 6: het blazoen van Willy Verplancke, geboren op 3 april 1881, gehuwd met Christine de Saint Genois des Mottes, en overleden op 2 juni 19677. Hij gebruikte het devies "Atavis Et Lauris". In twee kwartieren komt het aloude familiewapen van Lauwereyns voor.

image024.jpg  8

Afbeelding 8: het blazoen van Françoise Verplancke van Diepenhède, geboren op 12 juni 1905, gehuwd met Johannes de Crombrugghe de Piquendaele, overleden op 18 juni 19287. Het devies was hier "Esperons Den Nos Vertus".