Afbeelding met tekening

Automatisch gegenereerde beschrijving

 

© Laurentii.be

 

Genealogie Laurentii

Numquam solus incedes

Inhoud

Blog

Documenten

Foto's

Gezinnen

Stamboom

Startpagina

Thematisch

Verhalen

Verwante families

 

Voetnoten

1 Sinds 1976 deel van de fusiegemeente Stekene.

2 conscriptie = verplichte legerdienst tijdens het Franse regime.

Bronnen: o.m. Bewerking van "Eenige aanteekeningen over den Besloten Tijd en den Boerenkrijg", P.F. Gebruers, Geel, 1899 en Centrale Administratie van het Dijledepartement door Erik Martens.

 

image008.jpg

© Foto gedenksteen Benoit Lauwers in Sint-Niklaas, 1998 (uit private collectie, 2002) en scan postkaart Plezantstraat, 1903 (Public Domain).

 

Verhalen - 1798 - Benedict Ferdinand Lauwers, aanvoerder van de boerenkrijg, sneuvelt te Sint-Niklaas

Benedikt Ferdinand Lauwers, geboren op 21 april 1777 te Kemzeke1, was een aanvoerder van de boerenkrijg in die streek. Hij sneuvelde op 21-jarige leeftijd, met 16 metgezellen, in oktober 1798 in de Plezantstraat te Sint-Niklaas, bij een mislukte aanval op de stad. Nog één gezel werd kort nadien door de Franse bezetters gefusilleerd op de markt van Sint-Niklaas.

In de overlijdensakte werd vermeld dat Benedictus Ferdinandus Lauwers kinderloos en in treurige omstandigheden stierf in het ouderlijk huis om half vijf in de namiddag. De boerenkrijg startte op 12 oktober 1798 te Overmere, en barstte los in honderden gemeenten van Vlaanderen omstreeks 21-22 oktober. In sommige streken als Klein-Brabant, liep de strijd uit tot november, in de Kempen tot begin december 1798 of langer ('guerilla' van Van Gansen, Eelen en Helsen).

In 1999 ontdekte E.H. Daniël De Smet, superior van het Sint-Jozef klein seminarie te Sint-Niklaas, bij de heropbouw van een afgebrande vleugel aan de voormalige studiezaal van de seminaristen, een arduinen gedenksteen opgedragen aan de boerenkrijgaanvoerder. De steen was jaren verborgen gebleven achter een boekenkast.

De steen draagt de tekst "Ter nagedachtenis van Benedictus Franciscus Lauwers, aanvoerder in den boerenkrijg, geboren te Kemseke den 21 April 1777 en gesneuveld te Sint-Niklaas met zijne gezellen den 22 Oct. 1798 voor godsdienst en vaderland." De tekst bleek identiek aan deze van een gedenksteen, geplaatst in de buitengevel van de Sint-Jacobuskerk van Kemzeke op 23 september 1898. De gedenksteen uit Sint-Niklaas werd overgebracht naar de kerk van Kemzeke en achteraan in de kerk geplaatst. Vermoedelijk werd de gedenksteen die in Sint-Niklaas werd gevonden, al in 1848 gemaakt, bij de herdenking van 50 jaar boerenkrijg, ofwel werd deze nog vroeger, mogelijk door de familie, in de kerk geplaatst en na een instorting in 1845 verhuisd. 

De kerk van Kemzeke beschikt nu over drie gedenkstenen: één binnen de kerk, en twee aan de gevel. Een nieuwe zwarte marmeren gedenksteen werd in september 1998 voor de oude geplaatst. Ook aan het geboortehuis van Benedictus Ferdinandus in de Kemzekedorpstraat werd naar aanleiding van de 200-jarige viering van de boerenkrijg in 1998, een gedenkplaat onthuld.

 

image005.jpg

Afbeelding: De gedenksteen aan de Sint-Jacobskerk van Kemzeke, geplaatst in september 1998. De boerenkrijgers voerden strijd onder de leuze "Voor outer en heerd", niet in het minst nadat in juli 1798 de zogenaamde conscriptie2 was afgekondigd.

 

 

 

 

 

 

 

image006.jpg

Afbeelding: de Plezantstraat te Sint-Niklaas in 1903,  één van de drukste straten van de stad.