Afbeelding met tekening

Automatisch gegenereerde beschrijving

 

© Laurentii.be

 

Genealogie Laurentii

Numquam solus incedes

Inhoud

Blog

Documenten

Foto's

Gezinnen

Stamboom

Startpagina

Thematisch

Verhalen

Verwante families

 

Voetnoten

 1 De naam Pesendorfer komt nog steeds voor in Oostenrijk. Vermoedelijk gaat het om Waldaschaff in Beieren (zie afbeelding). In november 2004 nog, deed Dr. Eduard Pesendorfer, Landesambtdirektor te Oberösterreich, op mijn vraag navraag naar de herkomst van zijn familienaamgenoot Jan Pessendorfer, wiens naam oorspronkelijk als Pesendorfer moet zijn geschreven. De opper-oostenrijkse provinciale archieven leverden evenwel geen spoor of aanduiding. Een andere mogelijke bron zijn de Austrian State Archives, section War Archives, Österreichisches Staatsarchiv, Abteilung Kriegsarchiv, A-1030 Wien, Nottendorfergasse 2. Ik heb dit spoor nog niet verder kunnen onderzoeken.

2 Zie onder meer de Facebook groep “Pesendorfer” van Markus Pesendorfer, Wenen, Oostenrijk.

 

image010.jpg

© Scan grondplan woning Brusselse steenweg 1890 uit private collectie, (met dank aan Marc Toulouse) - foto Waltaschas, Oostenrijk 2014 (met dank aan Meinestadt.de / Facebook groep Pesendorfer, Oostenrijk).

 

Verhalen - 1793 - Jan Pesendorfer, een Oostenrijks soldaat-veldwachter huwde Maria Theresia Lauwers

In 2006 vond architect Marc Tourlouse plannen van een huis aan de Brusselsesteenweg te Mechelen die in 1890 in opdracht van bouwheer H. Pessendorffer werden getekend. Dit huis dat nog steeds bestaat, behoorde vermoedelijk tot één van de (klein-)kinderen van Willem of Jozef, de zonen van Jan Pessendorfer uit Zemst. Stamouder Jan Pes(s)endorfer is geen onbekende in onze stamboom.

Het hoeft niet te verbazen dat de Zemstse familie in Mechelen terecht kwam. Verschilende nazaten bleven in de omgeving Zemst-Mechelen wonen. Het is een herkenbaar uitwijkpatroon. Er was bv. de landbouwersdochter Louise Pessendorffer uit Zemst-Bos, geboren in 1875, die op dertienjarige leeftijd in dienst was bij een dokter op de Brusselse steenweg in Zemst en nadien nog in De Groten Wolsack op de Wollemarkt te Mechelen.


 

Jan Pessendorfer was soldaat-veldwachter, geboren in Waltaschas1, Keizerrijk Oostenrijk, omstreeks 1751. Joannes Baptist Pessendorfer en zijn gezin worden genoteerd in de volkstelling van 1796 te Zemst. Jan heeft dan als beroep "klerk", 36 jaar oud. Zijn vrouw Maria Theresia   werd genoteerd als 26 jaar oud. Het gezin had op dat moment "twee kinderen onder de 12 jaar". Dat stemt overeen met de gegevens uit het doopregister. Eigenlijk hoeft het niet te verbazen dat "soldaat-veldwachter" Jan Pessendorfer, die diende onder de Oostenrijks bewind, in 1793 bij de inval van de Fransen afwezig was. Het verbaast al evenmin dat hij in 1796 als "klerk" werd ingeschreven. Hij overleed op 2 juni 1803 te Zemst. Maria Theresia Lauwers maakte de teloorgang van de Franse bezetting nog mee, het bestuur onder Nederland en de geboorte van België.  

De naam Pessendorfer werd oorspronkelijk in Oostenrijk gespeld als Pesendorfer. Nazaten van Jan Pessendorfer in België kregen als schrijfwijze Pessendorfer en Bessendorfer mee.

De naam Pesendorfer komt nog steeds voor, voornamelijk in Oostenrijk2. In november 2004 nog, deed Dr. Eduard Pesendorfer, Landesambtdirektor te Oberösterreich, op mijn vraag navraag naar de herkomst van zijn familienaamgenoot Jan Pessendorfer, wiens naam oorspronkelijk als Pesendorfer moet zijn geschreven. Merk ook dat bij de geboorte van Jan Pessendorfers zoon Willem in 1796 ene Willem Wisman optrad als doopgetuige. Ook dit is een naam van Oostenrijkse origine. Merk ook dat Marie-Thérčse Lauwers   de kleindochter was van Jan Lauwens   en Maria Schits (dochter van een bekeerde Lutheraan).

 

 

 

 

image003.jpg

Afbeelding: huis aan de Brusselsesteenweg te Mechelen waarvan de plannen in 1890 in opdracht van bouwheer H. Pessendorffer werden getekend.

image006.jpgAfbeelding: het dorp Waltaschas in Oostenrijk.