Afbeelding met tekening

Automatisch gegenereerde beschrijving

 

© Laurentii.be

 

Genealogie Laurentii

Numquam solus incedes

Inhoud

Blog

Documenten

Foto's

Gezinnen

Stamboom

Startpagina

Thematisch

Verhalen

Verwante families

Voetnoten

 

1 Zie ook 1780 - Jacob Johannes Lauwers, Belgisch-Nederlands schilder

2 Bron: “Amsterdam, In Zyne Opkomst, Aanwas, Geschiedenissen, Voorregten ..., Volume 4”

 

image008.jpg

Scan prent van de Dam, Amsterdam, van H.P. Schouten, 1779, uit private collectie (Public Domain; Bron: Wikipedia).

 

Verhalen - 1779 - Overlijden van Stefaan Lauwens (Amsterdam)

 

Op de “Naamlyst der overleedenen, die Begraven zyn binnen Amsterdam”, in de maandelijkse Nederlandische Mercurius, werd op 20 januari 1779 Stefaan Lauwens vermeld, gevolgd door de melding “O.K.”. In 1800 overleed in Amsterdam ook Jacob Johannes Lauwers, een ingeweken Bruggeling1.

 

Merk dat er al op 25 juli 1628 een vermelding was van Jacob Lauwens (“Lauwerszoon”) in Amsterdam2. Jacob Lauwerszoon werd vermeld als predikant in een goedkeuring van de burgemeester en regeerders van de stad Amsterdam om vrij de (remonstrantsgezinde) religie te mogen beoefenen. In dit geval ging het om een patroniem “zoon van Lauwers (voornaam)”.

 

Ook de familienaam Laurentius kwam in deze periode voor in Amsterdam: Hendrik Laurentius werd er geboren in 1654, Laurens Laurentius werd er geboren in 1624, Jacob Laurentius werd er geboren in 1643, Wibrandus (zoon van Jacob Laurentius was er geboren in 1614, Corneel Laurentius werd er geboren in 1629, Johan Laurentius werd er geboren in 1641.

 

 

 

image005.jpg

Afbeelding: prent van De Dam richting Beurssteeg in Amsterdam in 1779, H.P. Schouten (1747-1828)