Afbeelding met tekening

Automatisch gegenereerde beschrijving

 

Laurentii.be

 

Genealogie Laurentii

Numquam solus incedes

Inhoud

Blog

Documenten

Foto's

Gezinnen

Stamboom

Startpagina

Thematisch

Verhalen

Verwante families

 

image008.jpg

Bewerking oude stadskaart Mechelen uit private collectie (Public Domain, Kaart van Berlin, 1775).

 

Verhalen 1775 - Stadsplattegrond van Mechelen (kaart van Berlin)

 

1

Lovensche - poorte

 

61

Godts-Huys van S.-Peeters

2

Oude - Brusselsche - poorte

 

62

Godts-Huys S.-Barbara

3

Overste ofte Brussel - poorte

 

63

Godts-Huys van Oliveten

4

Adeghem - poorte

 

64

S. Josephs - Huys

5

Winket - poorte

 

65

Godts-Huys van M. Magdal.

6

Antwerpsche - poorte

 

66

Godts-Huys van de putterye

7

Koey - poorte

 

67

Schole van O.-L.-V. der Engel.

8

Neckers - Poel - poorte

 

68

Capelle van den H.-Geest

9

Riviere de Deyle

 

69

Capelle van den H.-Jacobus

10

Riviere de Milaene

 

70

Capelle van den H.-Martinus

*

Rivier de Hair - Gracht

 

71

Capelle van de H.-Anna

11

Riviere het Vlietjen

 

72

Capelle van den H.-Rumoldus

12

De Water Molens

 

73

Arts-Bisschoplyck-Paleys

13

Fonteyne - Brugge

 

74

Stadt-Huys

14

Groot - Brugge

 

75

Grooten-Raede

15

Craene-Brugge

 

76

Oudt-Paleys

16

Winket-Brugge

 

77

Vleesch-Huys

17

Groote - Merckt

 

78

Stadts-Halle

18

Wolle - Merckt

 

79

Hof van Hooghstraete

19

Vee - Merckt

 

80

Arsenael

20

Boter - Merckt

 

81

Artillerie-Magazyn

21

Leir - Merckt

 

*

Garde van 't Magazyn

22

Koren - Merckt

 

82

Canon-Gieterye

23

Visch - Merckt

 

83

Canon-Boorderye

24

Ysere - Leine

 

84

Kryghs-Academie

25

S.-Rombouts Kercke

 

85

Cazerne van Voet - volck

26

O.-L.- Vrouwe Kercke

 

86

Cazerne van Peerde - volck

27

S.-Jans Kercke

 

87

Bergh van Bermhertigheydt

28

S.-Peeters Kercke

 

88

Latynsche - Schole

29

S.-Catharine Kercke

 

*

Kercke der Jesuieten

30

Hanswyck Kercke

 

89

Academie der Teeken - Konst

31

Pitzenborch in 1802 gewordende de wooninge van den artsbischop

 

90

Refugie van Everbode

32

Minder - Broeders

 

91

Refugie van Tongerloo

33

Augustynen

 

92

Refugie van Grimberghen

34

L.- Vrouwe - Broeders

 

93

Refugie van S.-Bernaerts

35

Celle - Broeders

 

94

Refugie van Roosendael

36

Arts-Bisschoplyck Seminarie

 

95

Ouden Cruys-Boogh Gilde

37

Capucienen

 

96

Jongen Cruys-Boogh Gilde

38

Invaliden - Huys

 

97

Coloveniers Gilde

39

Vaders van het Oratorie

 

98

Hand - Boogh Gilde

40

Carmelieten

 

99

Schermers Gilde

 

41

Predick - Heeren

 

 

Buyten de Stadt

42

Blyden - Bergh

 

A

Lovenschen - Steen - Wegh

43

O.-L.-Vrouwe-Gast-Huys

 

B

Gast-Huys

44

Groot-Beggyn-Hof

 

C

Baene op Hofstaede

45

Sieckenlieden

 

D

Lovensche Vaert

46

Leliendael

 

E

Steen - wegh naer Brussel

 

 

 

 

 

image008.gif

47

Klyn-Beggyn-Hof

 

F

Steen - wegh naer Hombeeck

48

Muysen

 

G

Baene op Dendermonde

49

Bethanien

 

H

Gehucht Winkette

50

Thabor

 

I

Beggyne - Wyden

51

Swarte - Susters

 

K

Steen - wegh op Antwerpen

52

Clarissen

 

L

Baene op Lier

53

Theresiaenen

 

M

S.-Nicolaes Kerck - hof

54

Rycke - Claren

 

N

S.-Rombouts Born - put

55

Marollen

 

O

Baene op Diest

56

Ursulinnen

 

P

Capelle van Neckers - Poel

57

Apostolinnen

 

Q

De Borcht

58

Cluysinnen

 

R

Het Sandt

59

Passanten - Gast - Huys

 

 

 

60

Godts-Huys der H.-Dryvuld.