Afbeelding met tekening

Automatisch gegenereerde beschrijving

 

© Laurentii.be

 

Genealogie Laurentii

Numquam solus incedes

Inhoud

Blog

Documenten

Foto's

Gezinnen

Stamboom

Startpagina

Thematisch

Verhalen

Verwante families

 

image004.jpg

Kaartbewerking © Google maps, 2012, onder gebruikslicentie.

 

Verhalen 1755 - Andries Lauwers, voogd van de kinderen van Katrien Lauwers (Kalfort)

Notaris Aerts vermeldde op 9 juni 1755 te Liezele dat Pieter Van Beveren en Barbara Van Seghbroeck ontvingen van Andries Lauwers uit Kalfort. Deze laatste trad op als voogd van de kinderen van wijlen Katrien Lauwers en haar eerste man Pieter Peeters. Katrien was een tweede keer getrouwd geweest met Pieter Meeus.

image005.jpg

 

Verhalen 1756 - Petronella-Theresia Lauwens en een erfeniskwestie in de familie Tersago (Puurs)

Op 3 mei 1756 vermelde notaris Aerts te Puurs een erfenisregeling waarbij Petronella-Theresia Lauwens, een dochter van Corneel Lauwens en Susanna Tersago was betrokken. De notaris noteerde nauwgezet de Tersago's betrokken bij de erfenis: Hendrik Tersago en zijn zuster Theresia (gehuwd met Pieter Van De Vijver), kinderen van Filips Tersago; Liesbeth Tersago, gehuwd met Filips Huygelen; Anna Tersago, schoonmoeder van Antoon Verbeeck; wijlen Barbara Tersago, vertegenwoordigd door de erfgenamen van Maarten Verhavert; wijlen Cornelia Tersago, vertegenwoordigt door haar zoon Filips Peertsmans die optrad namens zijn hele en halve broers en zussen; wijlen Joanna Tersago, vertegenwoordigd door Corneel Van Camp; Marie Tersago, gehuwd met Charel Hermans; Katrien Tersago, gehuwd met Gielis Verhavert in tweede huwelijk; Petronella Lauwens, bijgestaan door haar schoonvader Hendrik Tersago. Het ging om een erfenis van Clara Tersago en Jaak De Maerschalk die beiden kinderloos waren overleden, waarbij een hofstede te Kalfort werd verkocht door Anna Siebens, de tweede vrouw en weduwe van Jaak De Maerschalk. Clara Tersago was een dochter van Nicolaes Tersago en Hélène Jacobs, en een zus van Petronella's moeder Susanna Tersago. Er was geen melding van Petronella's broers Corneel en Michaël Lauwens (inmiddels overleden?).

Petronella was geboren op 29 juni 1727 te Hombeek. Haar vader Corneel Lauwens was eerder gehuwd geweest met Katrien Van Riet op 28 oktober 1702. Na het overlijden van zijn eerste echtgenote was hij op 1 februari 1724 te Puurs hertrouwd met Susanna Tersago, een dochter van Nicolaas Tersago en Hélène Janssens. Susanna was overleden op 22 april 1729 te Hombeek. Petronella was op 11 mei 1747 te Zemst gehuwd met Filips Tersago, een bloedverwant in de tweede graad, zoon van haar voogd Hendrik Tersago, pachter van het Hof van Tilborgt te Zemst-Laar, en daar op 15 september 1708 gehuwd met Joanna Mees.