Afbeelding met tekening

Automatisch gegenereerde beschrijving

 

Laurentii.be

 

Genealogie Laurentii

Numquam solus incedes

Inhoud

Blog

Documenten

Foto's

Gezinnen

Stamboom

Startpagina

Thematisch

Verhalen

Verwante families

 

image008.jpg

 

Verhalen 1739 - Ann Lauwens, weduwe van Peter Reyers (Baal)

Op 7 februari 1739 verklaarden Corneel Staes en Marie Torfs, woonachtig in "De Lange Rechte" onder Werchter, dat zij van Ann Lauwens 50 gulden hadden ontvangen. Ann Lauwens was de weduwe van Peter Reyers, en zij woonde op dat moment in Baal. Zij trad op voor haar zoon Jan Reyers door wie zij was aangesteld, en betaalde een som van "vijfftigh guldens courant gelt den schellinck gerekent tot seven stuyvers ende andere specien". In ruil zouden Corneel Staes en Marie Torfs een erfelijke rente afbetalen van 2 gulden en tien stuivers "aldus a rate van den penninck twintigh".

Peter Reyers werd met echtgenote Ann Lauwens ook vermeld op 20 februari 1700 bij notaris Staes te Wezemaal, toen zij te Baal twee dagmaal land verkochten aan Remi Scherens, tesamen met huis en hof, schuur en stal, met land aanliggende beemden. Mogelijk was de Wezemaalse notaris Staes verwant aan voormelde Corneel Staes.

Peter Reyers was op 28 december 1689 te Baal gehuwd met Ann Lauwens; zoon Jan Lauwens was er geboren op 10 maart 1689.