Afbeelding met tekening

Automatisch gegenereerde beschrijving

 

Laurentii.be

 

Genealogie Laurentii

Numquam solus incedes

Inhoud

Blog

Documenten

Foto's

Gezinnen

Stamboom

Startpagina

Thematisch

Verhalen

Verwante families

Voetnoten

1 zie stamlijnen Van Praet, Cools

2 zie doopgetuigen vermeld te Leest, en daar aangetrouwde familie Jacops; tot nog toe geen aangetoonde verwantschappen met de vermelde Wase families.

 

image008.jpg

 

Verhalen 1724 - Lauwens huishoudens in de fiscale declaratie (Land van Waas)

Bij een landbouwtelling uit 1724 voor de vrije polders in het Land van Waas, met name in de huidige (deel-)gemeenten Sint-Gillis, De Klinge, Beveren, Melsele, Kallo, Kieldrecht, Verrebroek, Meerdonk en Vrasene, kwamen enkele families Lauwens voor. De lijsten, opgemaakt in functie van de belastingen, vermeldden het aantal inwoners per huishouden, met hun bezit aan paarden, koeien, schapen, en hun jaarlijkse consumptie van onder andere bier, vlees en zout. De meeste lijsten werden opgemaakt door de dijkgraven en gezworenen van de Polder.

We bevinden ons in het Oostenrijkse tijdperk en de toelichting was omstandig: "De wethouders van de P(a)rochien geleghen in de vrije polders van den lande van Waes ende Beveren, alsmede de dijckwetten van de zelve vrije Polders hebben aen ons, als gecommitteerde van de selve Polders in kennen ghedaen van de missive die aen hun van wegen u(w)e edelheden, over eenigh daghen sijn toegesonden ten effecte van over te bringhen hunne titels van vrijdom, het welcke wij, in voldoeninghe van het Placaet vande Mat vanden 13 meij 1719, op den 1en juij daernaer, hebben gedaan, sulckx dat wij betrauwen dat u(w)e edelheden de selve noch ten onderen sijt hebbende ende ten regarde van het 1e membre van selven briefven, appaisement sult gelieven te hebben, ende in cas de selve gedemanueert waeren souden daeraen andermaal trachten te volcommen. (...)"

Familienamen die in deze periode als verwant werden vermeld in de streek van Mechelen die ook voorkomen in deze landbouwtelling:

         te Kieldrecht Polder, jurisdictie Kieldrecht: Lieven Praet1 (3 gezinsleden) en Jan Cools (4 gezinsleden, 2 paarden, 4 koeien)

         te Kieldrecht Polder, jurisdictie Salegem en Meijrdonck: Jan Elias2 (6 gezinsleden, 2 paarden, 3 koeien)

         te Kieldrecht Polder, jurisdictie Sint-Gillis: Maryn de Jonghe (8 gezinsleden, 2 paarden, 5 koeien)

         polder, jurisdictie Poort & Heerlijkheid van Calloo, gehucht "Sinte Jans Straete": Jan Jacops (10 gezinsleden, 6 paarden, 5 koeien)

         Verrebroek Polder, jurisdictie Verrebroek: Mr. Lambrecht de Jonghe (3 gezinsleden)

         Verrebroek Schoor, Extensie en Vrasenebroek: Olivier de Jonghe (3 gezinsleden, 2 koeien)

 

We troffen volgende melding van families Lauwens, Louwers en Laureys aan in de lijsten van april 1724:

plaats

melding

resultaten landbouwtelling

polder, jurisdictie Poort & Heerlijkheid van Kalloo, gehucht "in het dorp"

Cornelis Lauwens (2x vermeld)

3 gezinsleden; melding beroep "beenhouwer"

Pr. Lauwens

4 gezinsleden, 1 koe

polder, jurisdictie Poort & Heerlijkheid van Kalloo, gehucht "Callootsche straete"

Gillis Lauwens

6 gezinsleden, 3 paarden, 4 koeien

Kieldrecht Polder, jurisdictie Salegem en Meijdonck

Geraert Louwers

4 gezinsleden

Verrebroek Polder, jurisdictie Verrebroek

Joos Laureys

9 gezinsleden, 4 paarden, 5 koeien; beroep herbergier