Afbeelding met tekening

Automatisch gegenereerde beschrijving

 

© Laurentii.be

 

Genealogie Laurentii

Numquam solus incedes

Inhoud

Blog

Documenten

Foto's

Gezinnen

Stamboom

Startpagina

Thematisch

Verhalen

Verwante families

 

Voetnoten

1 Dit is het huidige dorp van Leest, via de Kouter verbonden aan Hombeek dat 3 km verder ligt (via Hombeek ging de weg richting Zemst), en via de brug over de Zenne verbonden met Battel en Mechelen op 5,5 km afstand. Hedendaagse straatnamen als de Molenstraat, de Molenweg en de Molenbeekstraat (aan de gelijknamige beek) herinneren nog aan de molen. Noordelijk was er een uitvalsweg naar Heffen, dat 2 km verder ligt.

2 Het gaat hier om het zuidelijk gebied van Leest, ten westen van de Kouter. De Kapellebaan bestaat nog onder die naam, andere hedendaagse straten zoals de "Tiendeschurestraat" verwijzen naar vroegere plaatsbenamingen, zoals de vermelde hoeve "Thiende Schuer" die in 1723 werd bewoond door de familie De Laet. Ook de huidige "Winkelstraat" situeert zich in dit gebied dat in 1723 als "Winckel" werd aangeduid.

3 De "Kleine Heide" situeert zich zuidwestelijk en grenst aan Kapelle-op-den-Bos.

4 Enkel de "Oude Tisseltsebaan" herinnert nog aan deze uitvalsweg naar Tisselt, ten westen van het dorp. Tisselt ligt op 5 km van Leest. De straat veranderde van naam (momenteel Dorpsstraat-Juniorslaan die overgaan in de Moerstraat-Hoogstraat te Tisselt). De "Grote Heide" ligt ten noorden van de vroegere Tisseltsebaan, richting Blaasveld op 5,5 km afstand (en Willebroek).

5 Blijkbaar zou het om de familie Brant gaan, verwant met Isabelle Brant, echtgenote van de bekende schilder Pieter Paul Rubens (o.m. kwartierstaat Apers te Leest).

 image008.jpg

 

 Verhalen1723 – Waar woonden de families Lauwens te Leest?

In de lijst van communicanten in de parochie Leest van (september) 1723, werden verschillende Lauwens-en vermeld. De pastoor was Jan Frans Van Heijmbeke, afkomstig van Brussel. De koster was Frans Elias, een zoon van Katrien Van Regenmortel en Peter Elias. Peter Elias is geen onbekende: hij trad onder meer op als getuige bij het huwelijk van Liesbeth Lauwens  met Jan Dillis in 1681 en bij het huwelijk van Simon Lauwers , een zoon van Peter Lauwers  en Jeanne Persoons, met Petronilla Geerts in 1684.

De lijst geeft inzicht in de woonplaats van de gezinnen Lauwens, en hun samenstelling.

 

plaats

informatie

De Plaets1, Molen en Scheerstraet

Families die er woonden: Van Heijmbeke (pastoor), Elias (koster en in Sint-Sebastianus, een taverne), Putters, Lauwens, Van Steenwinckel, Bulens, F(i)eremens, Vloesbergen, Diddens, Bal, Muyldermans, Fierens, De Laet, Smets (op Rooselaer), Bogaerts, Van Kersbeeck, Leemans, Vermijlen

In het gezin van Joos Lauwens  en Liesbeth Leemans, werden de kinderen Anna, Peter (15 jaar en communicant), Jaak (12) en Jeanne (10) vermeld. De oudste zoon Jan , geboren in 1694, was al in 1720 gehuwd met Marie Schuts en woonde in de buurt op het Molenhuis. De oudste dochter Greet , geboren in 1696, was in 1715 overleden. Anna , geboren in 1696, woonde nog thuis en huwde in 1730 met Corneel Mies. Communicant Peter werd geboren in 1707, en zou ongehuwd in 1753 te Humbeek overlijden. Jaak  was geboren in 1711 en Jeanne  werd geboren in 1713. Joos Lauwens werd ook in 1729 vermeld toen hij een gulden bijdroeg "tot het doen maeken van een schoon horologie op den toren der kercke".

In het gezin van Jan Lauwens en Marie Schuts, die woonden op ’t Molenhuis, werden de kinderen Katrien  (30 maanden) en inwonend Liesbeth Suys (12) vermeld. Dochter Katrien was de eerstgeborene, geboren op 5 maart 1721 te Leest. Marie Schuts was hoogzwanger toen de telling gebeurde want zij beviel kort daarna op 7 oktober van Michel Lauwens, en Liesbeth Suys was ongetwijfeld een welkome hulp in het huishouden. Of Liesbeth Suys verwant was, weten we niet. Er waren wel (latere) verwantschappen met deze familie, zoals het huwelijk van Peter Lauwens , een zoon van de vermelde Michel die in oktober 1723 zou worden geboren, met Katrien Suys in 1776 te Londerzeel. Michel, vermoedelijk grootgebracht door Liesbeth Suys, zou het nog meemaken dat zijn zoon met een verwante van zijn kindermeisje huwde.

In het gezin van Jan Lauwens  en Emerentia De Ridder werden de kinderen Katrien  (10), Joos  (8), Antoon  (6) en Willem  (2) vermeld. Katrien was geboren in 1713 en zou ongehuwd overlijden in 1789. Joos werd geboren in 1715 en zou in 1774 overlijden. Antoon werd geboren in 1717 en zou in 1748 trouwen met Liesbeth Van Balen.

Ook naaste geburen waren blijkbaar verwant: Nicolaas Van Steenwinckel, die ook met een Liesbeth Leemans was gehuwd, trad te Leest op als getuige bij het huwelijk van Jan Lauwens  en Anna Verschuren in 1704, samen met de hoger vermelde Peter Elias. Een verwante, Antoon Van Steenwinckel was in 1714 te Zemst gehuwd met Cecile Lauwens  , en er waren wel meer verwantschappen, vooral te Zemst en te Eppegem. Caroline Keulemans, gehuwd met Willem Buelens, die in de buurt woonden op het ‘Hof ter Mootere’, waren zeker verwant via de familie Bulens, terwijl er in die tijd ook verwantschappen waren tussen Lauwens en Ceulemans te Zemst en te Heffen.

Winckel en Lijckstraet met Capelle Baene2

Families die er woonden: De Wit, Bulens (onder meer op Schuercappruijn en Speelgoed), Verlinden, Wauters, Vermerthem, Bogaerts, Smets, Van Kersbeeck, Feremans, Van Asch, De Keyser, Diddens, Putters (taverne Den Kijser), Croon, De Laet (op de hoeve Thiende Schuer), Huysmans, Van Frausem (smid), Verhoeven (wagenmaker), De Bleser, Peeters (op de hoeve Ter Holsen), Moortgat (hoefijzersmid), Coeckelberg (op de witte hoeve), Nieuwlans (op de Stijnenmolenhoeve)

Geen meldingen van Lauwens.

 

Haxdonck Weirelijck Capelle

Families die er woonden: Wellens, Peeters (onder meer in de Ouden Pappot), Van Dijck, Ditens, Coeckelberghs, Van Camp, De Prins, Feremans (op de Vlierdonck hoeve); hier lag ook het domein ‘Koninxsteen’.

Geen meldingen van Lauwens.

 

De Biest en Haelemstraet

Families die er woonden: Bulens, Verbrugg(h)en, Van den Heuvel, Coppens, Heeckelaers, Van Cutsem, De Laet, Jacobs (in de Torenhoeve), Marselles (in ’t hovenhuijs Jois. Peeters), Fierens, Van Geem, Troch, Selleslag(h).

Geen meldingen van Lauwens.

Clijn Heide3

Families die er woonden: Huysmans, Van Boom, De Ruysscher, De Laet, Fierens, Van Rijmenant (op de Augustijnehoeve), Bulens (op de Jesuietenhoeve), Dillis, Van den Bemdt.

Geen meldingen van Lauwens.

 

Tisselsche Baene4

Families die er woonden: Lauwens, Verschuren, Verbrugg(h)en, Van Halen (Van Balen?), Selleslagh, Bradt Van den Heuvel, Van Win, De Prins, Van den Bemd(t), Van Hoof, Dillis, Fierens, Caimo (de heer, echtgenote Perize), Heeckeleers

In het gezin van Adriaan Lauwens  en Ann Steps werden de kinderen Jan  (15, ‘innocens’), Jeanne  (13, communicant), Liesbeth  (11) en Quirijn (6) en Hendrik (4) vermeld. Het jongste kind van het gezin, Jan Michel  , was geboren op 29 september 1722 te Leest en allicht jong overleden, gezien hij niet werd vermeld in deze parochietelling. De vader van Adriaan, Jan, woonde bij het gezin. Jan Lauwens  was weduwnaar van Jeanne Lamberts en was een zoon van Peter Lauwens en Jeanne Persoons. Adriaan Lauwens werd ook in 1729 vermeld toen hij een gulden bijdroeg "tot het doen maeken van een schoon horologie op den toren der kercke".

In het gezin van Christiaan Lauwens  en Barbara Vermijlen werd één kind vermeld, Willem  (5 maanden oud), en Marie Van den Bemdt, de moeder van Christiaan die inwoonde bij het gezin. Marie was in 1673 te Kapelle-op-den-Bos gehuwd met Corneel Lauwens , en inmiddels weduwe. Gezien Willem geboren werd eind maart 1723, moet de telling hebben plaatsgevonden in september 1723.

Groote Heijde

Families die er woonden: Sleeubus, Van Espen, Huysmans, De Laet, Verhoeven, Van Espen, Keulemans (Ceulemans), Dillis, Bradde (zie ook Bradt hoger5), Verbeeck, Fierens (in een hoeve, afgebrand in 1774).