Afbeelding met tekening

Automatisch gegenereerde beschrijving

 

© Laurentii.be

 

Genealogie Laurentii

Numquam solus incedes

Inhoud

Blog

Documenten

Foto's

Gezinnen

Stamboom

Startpagina

Thematisch

Verhalen

Verwante families

 

image008.jpg

Bewerking afbeeldingen uit private collectie: zegel Henry Percy, 1301 – oud wapen hertogdom Brabant zoals weergegeven op het schild (Public Domain).

 

Verhalen1722 - Anna Maria Lauwers huwde de zoon van jonker De Persy, de meier van Rotselaar

Anne Marie Lauwers huwde op 15 oktober 1722 te Rotselaar met Jan Baptist de Persi. Anne Marie Lauwers was geboren op 19 januari 1698 te Rotselaar als dochter van Andreas Lauwers en Anna Molemans. Jan Baptist de Persi was geboren op 25 maart 1695 in Baal als zoon van jonker Lowie de Persy en Anna Van Der Loock. Hij was meier van Rotselaar tussen 1729 en 1741 en overleed er op 15 oktober 1741.  

Merk ook dat Jan Frans Reyers, geboren op 16 januari 1703 te Baal als zoon van Peter Reyers en Anna Lauwens, op 17 augustus 1728 te Baal huwde met Anne-Marie de Percy, een andere dochter van jonker Lowie de Percy en Anna Van Der Loock, geboren op 16 januari 1703 te Baal. Als getuige bij het huwelijk van Peter Reyers en Anna Lauwens op 28 december 1689 te Baal, trad Peter Lauwens op. Peter Lauwens (vermoedelijk de vader van Anna) was ook peter van het eerstgeboren kind Peter Reyers op 3 juli 1691 te Baal. Maria Lauwens was meter van André Reyers, geboren op 5 juli 1700 te Baal, en Peter Lauwens was peter van het jongstgeboren kind Liesbeth Reyers, geboren op 7 juli 1708 te Baal.

image005.jpg image007.gif

Afbeelding: het zegel van de Engelse baron Henry Percy (1273–1314) in 1301. Merk dat hij het wapen van Brabant voert op zijn schild. Daarnaast het wapen de Percy zoals het werd gevoerd door zijn kleinzoon Henry Percy, 3e baron Percy van Alnwick (1321-1368).

 

 

Het adelijk geslacht de Percy

Jan Baptist de Persi  en Anne-Marie de Percy stamden af van de Engelse adellijke familie de Percy. De familie werd in de twaalfde eeuw verwant met de graven van Leuven (en hertogen van Brabant). Jocelyn van Leuven, die met zijn halfzuster Adelaide  werd opgevoed aan het hof van Willem de Veroveraar, huwde Agnes de Percy,  barones de Percy, erfgename van haar vader William de Percy, vierde baron de Percy (1112-1168) en Adeliza de Tunbrigg, dochter van Richard, derde graaf van Clare (1134-1205).

Een zekere Manfred, geboren omstreeks 880 zou de stamvader en eerste naamdrager van  het geslacht Percy zijn. Hij bouwde in het dorp Percy (zuidelijk Normandië)  zijn burcht waar zijn troep zich gelegerd had. Geoffrey, zoon van William de Percy, en eveneens generaal in het Normandische  leger, huwde de dochter van de graaf van Forest. Hij had vier zonen, waarvan  Robert, die te Percy bleef, stamvader werd van de tak Percy in Frankrijk. Van Arnold, Serlo en William, die in 1066 met William de Veroveraar naar Engeland trokken, werd deze laatste de stamvader van de Engelse tak. Na de slag van Hastings (1066), waar Willem de Veroveraar door zijn  overwinning op Harold II Engeland overwon en koning van Engeland werd, vestigde William de Percy zich te Yorkshire in 1067 en kreeg de titel van baron. Hij stierf in 1096 op kruisvaart. Hij huwde Emma de Port, een Angelsaksische lady, erfgename van Semar bij Scarborough.

Hun zoon, Alan, "Magnus Alanus" genoemd, 2de baron de Percy, (1069-1120),  huwde Emma, dochter van Gijselbrecht van Gent, broer van Machteld van Vlaanderen, beide kinderen van Boudewijn van Rijsel en graaf van Vlaanderen. Machteld huwde Willem de Veroveraar. Gijselbrecht van Gent zijn zoon William, (+1113) derde baron de Percy, huwde Alice, dochter van Everard, baron de Ros. Uit dit huwelijk kwam William de Percy, vierde baron (1112-1168), die huwde met Adelaide de Tunbrigg,  dochter van Richard III graaf van Clare. Het gezin kreeg vier zonen waaronder de abt van Whitby. Dochter Agnes, die begraven werd in de abdij van Whitby, had van Jocelijn van Leuven vier zonen: Henri, Ralph, Robert en Richard, 5de baron de Percy "by right of the strong hand", die mede de "Magna Charta" van 1215 ondertekende, die de grondslag vormde van de Engelse staatsinrichting.