Afbeelding met tekening

Automatisch gegenereerde beschrijving

 

© Laurentii.be

 

Genealogie Laurentii

Numquam solus incedes

Inhoud

Blog

Documenten

Foto's

Gezinnen

Stamboom

Startpagina

Thematisch

Verhalen

Verwante families

 

Voetnoten

1 De "Heerestraat" is de hoofdweg, de belangrijk(st)e weg die direct verbinding geeft met een verder gelegen dorp of stad. Het woord is eigenlijk afgeleid van de Romeinse heerbaan. In Zemst bedoelde men met deze straat onder meer de Hoogstraat en de weg naar de Verbrande Brug. 

 

image008.jpg

Kaart bewerking © Google maps, 2012, onder gebruikslicentie.

 

Verhalen1716 - Jan Lauwers en Cecilia De Wilder verkopen een hofstede aan de Heerestraat (Weerde)

Op 3 september 1716 verkochten Jan De Wilder en Cecilia De Wilder met haar man-voogd Jan Lauwers, hun deel van een hofstede, grond en toebehoren, gelegen te Weerde aan de Heerestraat. De koper was Jaak Le Pagie, pachter te Weerde. Jacob Lepage was peter van van Katrien Lauwers, één van de kinderen van Jan en Cecilia, die gedoopt werd op 23 september 1712 te Zemst.

Volgens diverse bronnen telde het gezin van Jan en Cecilia verschillende gehandicapte kinderen. De eerste zoon Frans Lauwers, geboren op 7 augustus 1704 te Zemst, werd doofstom geboren en zou ongehuwd blijven. Hij overleed op 25 november 1756 te Zemst. Ook de jongst geboren zoon Antoon, geboren op 20 september 1722 werd doofstom geboren en bleef ongehuwd. Hij overleed op 1 mei 1776 te Zemst. Er werd ook melding gemaakt van een doofstomme dochter die overleed omstreeks 1741 te Elewijt. 

De hofstede lag aan de Heerestraat, grenzend aan de erfgenamen Cornelis Lootens. Met de "Heerestraat" werd de hoofdweg van Weerde bedoeld, de belangrijk(st)e weg die direct verbinding gaf met een verder gelegen dorp of stad, naar alle waarschijnlijkheid de verbindingsweg met Zemst, waar de meeste kinderen werden geboren1.

 

 

 

 

image003.jpg