Afbeelding met tekening

Automatisch gegenereerde beschrijving

 

Laurentii.be

 

Genealogie Laurentii

Numquam solus incedes

Inhoud

Blog

Documenten

Foto's

Gezinnen

Stamboom

Startpagina

Thematisch

Verhalen

Verwante families

 

Voetnoten

 

1 Jaak Lauwers was geboren op 15 oktober 1656 in Puurs als zoon van Adriaan Lauwers en Maria De Bruyn, waardoor er een directe link is met de smeden Lauwers in Klein-Brabant. Hij was eerder gehuwd met Jeanne De Wachter op 7 september 1681 in Londerzeel en was op 18 september 1685 in Londerzeel hertrouwd met Jeanne Rommens.

 

image002.jpg

Bewerking oud kadaster plan (Public Domain, 20e eeuw). Foto bronzen beeld uit private collectie, 1900.

 

Verhalen 1702 - Jaak Lauwers, de smid van Londerzeel

In 1702 bewoonde het gezin van de smid Jaak Lauwers en zijn vrouw Jeanne Rommens1 de helft van een huis met hof tussen de Meerstraat en de Mechelsestraat, aan de Mechelsestraat nabij het dorp van Londerzeel [perceel 3 van deel 20 op de kaart, naar landmeter Jan Van Acoleyen]. Jaak was smid, en evenals zijn zijn echtgenote Jeanne een 40-plusser. Jeanne was 42, zoon Joos woonde nog thuis en was 20 jaar oud, dochter Marie was 15 jaar oud. Het gezin deelde de eigendom met het gezin van Joos Van Hoeck, een bakker, en Aldegonde De Cauter, beiden 50-plussers. 

Volgend belastbaar goed werd genoteerd bij Lauwers-Rommens in 1702: een koe, een rund, een kalf en een varken. In 1709 bewerkten zij 1 bunder, 1 dagwand en 57 roeden grond. Een roede was 31,44m, 100 roeden vormden een dagwand, en 4 dagwanden vormden een bunder of ongeveer 1,25 ha.

Dat er bij Lauwens en Lauwers wel meer smeden voorkwamen, mag blijken uit eerdere meldingen zoals te Humbeek in 1545, en latere meldingen zoals de generaties smeden  vermeld omstreeks 1770 te Klein-Brabant.

Bij dezelfde telling wordt (deel 24, perceel 58) als naaste buur Frans Lauwens vermeld, die er in 1709 55 roeden grond bewerkte.

Afbeelding met muur

Automatisch gegenereerde beschrijving

Afbeelding: smid aan het werk, bronzen beeld uit 1900, Frankrijk

 

image003.jpg