Afbeelding met tekening

Automatisch gegenereerde beschrijving

 

© Laurentii.be

 

Genealogie Laurentii

Numquam solus incedes

Inhoud

Blog

Documenten

Foto's

Gezinnen

Stamboom

Startpagina

Thematisch

Verhalen

Verwante families

 

Voetnoten

 

1 Bewerking van Johan Van Looy en Victor Driessens in “Vlaamse Stam” jg. 47, nr. 1, januari 2011.

2 Gerard De Bruyn trad o.m. als getuige op bij het huwelijk van Gielis Verhoeven en Maria Lauwens op 16 mei 1715 te Wilrijk

3 De zoon Peter “Lauwens” huwde vermoedelijk op 5 april 1728 te Wilrijk met Marie Slootmans. Hij zou overlijden te Wilrijk op 25 augustus 1761

 

image007.jpg

© Foto Geitenstoet Wilrijk, 2006-2012, uit private collectie – Kaart bewerking © Google maps, 2012, onder gebruikslicentie.

 

Verhalen1693 - Volkstellingen te Wilrijk

Bij de volkstelling van 1693 te Wilrijk, werden verschillende Lauwens en Lauwers vermeld1. De pastoor, drossaard, schepenen en secretaris van Wilrijk verklaarden onder ede uit hoofde van hun ambt “te hebben soo daenich nerstich ondersoecke al mogelijkck is geweest” te hebben gedaan naar alle inwoners, met opgave van “sex, ouderdom, staet ofte conditie de selve mochten wesen”. De pastoor was Abraham Dergent, parochieherder van 1684 tot aan zijn overlijden op 1698 (Barbara Van Opstal was zijn meid), de drossaard was Van De Werve en de schepenen heetten Della Faille, Jan Heyns, Gerard De Bruyn2. Verreycken was secretaris van “Wilrijck”.

 

In de telling vinden we volgende familienaamgenoten:

·         Jan Lauwers en Magdalena Verbert (mogelijk Verberckt), met hun kinderen François, 12 jaar oud, en Maria Lauwers2. Magdalena Beuckelaer was hun meid. De familie werd in parochieregisters vermeld als Lauwens.

·         Lenaert Lauwers en Maria De Wever, met hun kinderen Anneke en Peter. Ook bij deze familie kwam de schrijfwijze Lauwens voor3.

·         Christiaan Lauwers en Marie “MayckenBray en hun kinderen Simon en Madeleine. De kinderen werden vermeld als “haar kinderen” Lauwers, en de oudste was 24 jaar oud. Mogelijk ging het om kinderen uit een eerder huwelijk met een Lauwers? Verwante families met Bray waren Meeus, Dom en Verbeeck.

·         Katelijne Lauwers was meid, en diende samen met Marie De Leeuw en knecht Peter De Groeff bij het gezin van Gerard De Bruyn, de hoger vermelde schepene, en Madeleine Somers.

·         Karel De Groeff en Jeanne Lauwers, met hun kinderen Katelijne, 14 jaar oud, en Barbara. Jaspar Openbroeck of Oxenbroeck was er knecht.

·         De weduwe Susanna Lauwers.

·         Peter Segers en Martine Lauwers en hun zoon Jacques Segers. Anna De Backer was er meid.

·         Dillis Lauwers en Katelijne Schoeters met hun kinderen Marie en Jacques. Katelijne De Backer was er meid.

·         Jan De Cock en Maria Lauwers met hun zoon Jan De Cock.

 

Behalve Lauwers/Lauwens kwamen ook familienamen als Keersmae(c)kers, Verber(ck)t, De Backer, Bal, De Roeck, Van Camp, Segers, De Laet, Van Berckelaer/Van Beuckelaer, Wijckmans, Verbeeck, Peeters, Cools en Mertens frequent voor in de telling van Wilrijk.

 

 

 

http://assets.gva.be/Wedstrijden/GVA/02105_WIN_EEN_ETENTJES_TIJDENS_DE_GEITESTOET_IN_WILRIJK/img/geitenstoet.jpg

Afbeelding: de “Geitenstoet” te Wilrijk, september.

image008.jpg