Afbeelding met tekening

Automatisch gegenereerde beschrijving

 

© Laurentii.be

 

Genealogie Laurentii

Numquam solus incedes

Inhoud

Blog

Documenten

Foto's

Gezinnen

Stamboom

Startpagina

Thematisch

Verhalen

Verwante families

 

image008.jpg

© Foto uit private collectie +/- 1950 – Kaart bewerking © Google maps, 2012, onder gebruikslicentie.

 

Verhalen1693 - Volkstellingen te Wijnegem

Bij de volkstelling van 1693 te Wijnegem, werden verschillende Lauwers vermeld:

·         Joanna Lauwers was de vrouw van Adriaan Schillemans, pachter, en hun kinderen Jan en Nicolaas woonden bij in

·         Nicolaas Lauwers woonde met zijn vrouw Maria Bogaerts samen en met de kinderen Jacob, Philip en Jenneken

·         Maria Lauwers woonde met Peter Arts, haar echtgenoot, en de kinderen Nicolaas, Maria en Peter

·         Adriana Lauwers was de vrouw van Corneel Bervoets, pachter, en woonde te Wijnegem met hun kind Anna, de knecht Jan Verbiest en de dienstmeid Liesbeth Wijns.

 

Bij de volkstelling in 1694 werden Wauter Lauwers, zijn vrouw, twee kinderen, 1 dienstmeid, 2 koeien en een paard vermeld, en de weduwe Gielis Lauwers met een blinde zoon, 'arm'. In 1702 was er melding van Nicolaas Lauwers, mogelijk de in 1693 vermelde Nicolaas (die niet werd vermeld in 1694), bezitter van "1/2 ploegh, een dochter, één sone, 1 dienstmaerte, 1 knecht, 6 koeijen, 2 runderen, 2 peerden, 1 veulen.". 

 

Méér Lauwers-en zijn er in de telling van 1709 te Wijnegem:

·         Jan van Roosenboom en zijn vrouw Naentien Lauwers hadden vier kinderen: Anna, Adriaen, Maria en Naentien,  “ende drij dienstboden ghenaemt Jan Boes, Peer Reymets ende Mari van de Sanden"

·         Filip Lauwers en zijn vrouw Katelijne van Hesbeen, met hun dochter Johanna en vijf dienstboden ghenaemt Adam Feijen, Ferdiand Fredericx, Adriaen van Hesbeen, Cathalijn Vloeberghs ende Maeijken Hert"

·         Jan Verbert ende zijn vrouw Naentien hebben “drij kinderen Anna, Naentien ende Catharina” met twee dienstboden Pieter ende Maeijken Lauwers"

·         Andries Simons en zijn vrouw Katelijne Lauwers hadden twee kinderen Nicolaas en Jan, en twee dienstboden Peeter Schats en Anna Lauwers

 

In de telling van 1747, werd melding gemaakt van Philip Lauwers, "ackerman", met "een kint boven 7 jaer, een meijssen, drij the, een schouw en de een oven." en van de herbergier Adriaan Lauwers, wiens huisgenoten en bezit werden vermeld als "sijn vrouw, sijn moeder, drij thee, twee koeijen, een schouw ende een oven." Ook in de telling van 1754 is er melding van Philip Lauwers, weduwnaar en handwerker.

De telling van 1796 tenslotte vermeldde drie Lauwers-en, met hun beroep en vee. Geen van hen had personen ten laste:

 

·         Frans Lauwers, hovenier, 2 hoornbeesten

·         Jacques Lauwers, landman, herbergier, 1 paard en 7 hoornbeesten

·         Jan Lauwers, oude man

 

image007.jpg

 

image003.jpg

Afbeelding: de Jan Vlemincktoren, het oudste restant uit de Wijnegemse geschiedenis, gaat terug tot eind 15e eeuw. De huidige duiventoren en de stallingen werden in het begin van de 16 de eeuw gebouwd door Jan Vleminck als onderdeel van een omwald kasteel, maar inmiddels verschillende keren verbouwd.Het beschermde gebouw zal worden gerestaureerd zoals het er uitzag na een laatste verbouwing in de 19 de eeuw.