Afbeelding met tekening

Automatisch gegenereerde beschrijving

 

© Laurentii.be

 

Genealogie Laurentii

Numquam solus incedes

Inhoud

Blog

Documenten

Foto's

Gezinnen

Stamboom

Startpagina

Thematisch

Verhalen

Verwante families

 

image008.jpg

© Kaart uit private collectie (Public domain, 17e eeuw).

 

Verhalen1682 - Verklaring "uit liefde ende attentie met malcanderen" (Rotselaar)

Antoon Lauwers, zoon van Peter uit Rotselaar, en zijn kersverse schoonzoon Willem De Raeijmaker kwamen op 18 april 1682 te Rotselaar samen voor de erfenis van Liesbeth Briers. Antoons dochter Katelijne Lauwers was een maand eerder, op 15 maart, gehuwd met Willem De Raeijmaecker. Als vader en kinderen verklaarden zij uit "liefde ende attentie met malcanderen hanteren" dat Katelijne bij de dood van haar moeder goederen en renten die zij zou verwerven, aan Antoon zou laten om "sijn leven lanc" te behouden en te bezitten, inclusief hun deel. De pasgehuwden waren immers voorzien van beddegoed, lijnwaad en diverse door Antoon.

Andere vermeldingen van Antoon Lauwens vonden we toen hij optrad als voogd voor de kinderen van Maria Bruynincx, met Peter Lauwers, voogd van de kinderen van Jan Bruynincx in 1688. Willem De Raeymaecker en Katlijn Lauwers traden toen op met Jasper Joostens, hun schoonbroer die gehuwd was met Marie Lauwers, voor een koop.

Eerder, op 27 februari 1658, traden Liesbeth Briers en Antoon Lauwers samen op met Jan Bruynincx (als grootvader van haar kinderen van wijlen Peter Bruynincx), met Hendrik Briers, Peter Briers en zijn vader Maarten, en Jan Briers en kwamen zij overeen dat alle kinderen van wijlen Katelijne Goris alias Bruers, voorheen gehuwd met Maarten Briers, gronden, erven en renten die hen waren verstorven door Hendrik Goris alias Briers en Marie Van Loosvelt, voor hun deel overlieten. Dit resulteerde in recompense ende dancksegginge van Jan Briers. Op 31 maart 1659 kwam er een aanvullend akkoord of 'approbatie' over een kwestie tussen Maarten Briers en Liesbeth Briers' schoonmoeder Liesbeth Meeus. Ook Jan Briers, gehuwd met Ann Wouters, ging hiermee akkoord (...). Antoon Lauwers stelde zich ook borg ten behoeve van de tafel van de H. Geest (armenzorg), zoals bleek uit een akte van 1661.

Op 8 mei 1664 verkochten Antoon Lauwers en Liesbeth Briers twee dagwand en half land gelegen te Bexem aan Hendrik Briers en Françoise Van den Bosch, "bij titele van coop vercregen tegens Cornelis Van Aerschot en Margriete Briers". Op 24 april 1668 trad Joos Bruyninckx op als voogd van de onbejaarde kinderen van hoger vermelde Peter Bruynincx en Liesbeth Briers. Joos was een broer van Peter. Peter Van Tongel, zoon van Jan, en Magda Peeters met de minderjarige kinderen die Magda  had met haar eerste man Hendrik Briers, hadden ook schoonbroer Jan Briers gevraagd om voor zichzelf en voor broer Peter Briers op te treden. Het ging er om afstand te doen van goederen "die hij is bezittende uit hoofde van zijn grootvader Hendrik Goris saliger memorie voor soo veel hij genoten heeft voor syn paert vande goederen die den voors Hendrik Goris stanede sijnen weduwelijcken staat als ander sijnen naerhouwelijck heeft gecocht" opdat alle voorkinderen van Maarten Briers en Liesbeth Meeus hiervan zouden kunnen genieten of "tselfde sullen lauderen". Van Maarten Briers werd op 24 november 1669 vermeld dat hij aan Maarten Claes huis, hof en schuur met stallingen en toebehoren, 6 bunders groot, waarvan er 5 in Rotselaar lagen, verhuurde. Dit goed werd daarvoor gehuurd door Antoon Lauwers "tot 's Merentsmisse".

 

Antoon Lauwers, zoon van Peter "de oude pachter binnen Werchter", huurde ook van Eijnatten uit Leuven land en beemden in Rotselaar aan het Hof ter heyden, blijkens een melding op 28 februari 1670.

 

Dezelfde Antoon Lauwers verkocht op 30 juni 1672 een bunder land op het Kerkevelt aan Corneel Docx en Margriet Wouters en drie dagwand maaigras op het voorste Schoubroeck aan Jan Peeters en Jeanne Gijselinckx.

 

 

image004.jpg 

Afbeelding: Rotselaar in de 17e eeuw