Afbeelding met tekening

Automatisch gegenereerde beschrijving

 

(c) laurentii.be

 

Genealogie Laurentii

Numquam solus incedes

Inhoud

Blog

Documenten

Foto's

Gezinnen

Stamboom

Startpagina

Thematisch

Verhalen

Verwante families

 

Voetnoten

 

1 Koenraad Vermeulen werd geboren op 4 februari 1577 en huwde met Maria Nijs. Zij waren op 7 oktober 1598 te Antwerpen in de hoofdkerk gehuwd.

 

image002.jpgScan prent Amsterdam uit private collectie (Public Domain, 1599).

 

Verhalen 1599 - Joos Lauwens, een Vilvoordse kramer, emigreert naar Amsterdam

Op 24 april 1599 werd te Amsterdam, NL, vermeld dat Joos Lauwens, gespeld als Joost Lauwensz(oon) er immigreerde. Hij was kramer en afkomstig van Vilvoorde. Hij moet verwant geweest zijn met de Lauwens families die rond deze tijd werden opgetekend in Vilvoorde.

Ook op 14 juli 1587 was er een melding van Jacques Lauwers, een kramer uit Antwerpen, die zich te Amsterdam kwam vestigen. Mogelijk ging het hier om Jacques Lauwers die enkele jaren later huwde met Margriet Huysaert. Zij was vermoedelijk afkomstig uit Nederland (enige bekende herkomst van deze schrijfwijze van de familienaam), al zou dit betekenen dat het gezin zich later in Antwerpen vestigde waar op 27 april 1600 een zoon Nicolaas werd geboren.

Zijn zoon Nicolaas zou op 8 februari 1628 te Antwerpen, in de Onze-Lieve-Vrouwekerk, huwen met Maria Vermeulen. Hij was koopman, bekend kopersnijder en graveerder en overleed op 4 november 1652 te Antwerpen. Maria Vermeulen was geboren op 3 mei 1607 te Antwerpen Onze-Lieve-Vrouw als dochter van Koenraad Vermeulen, een zijdekoopman1. En van de zonen van Nicolaas, Koenraad Lauwers, geboren op 20 juni 1632 te Antwerpen, was een bekend kunstsmid in Antwerpen tot zijn overlijden in 1685.

 

image009.jpg

Afbeelding: prent aan de Amsteldijk te Amsterdam omstreeks 1599