Afbeelding met tekening

Automatisch gegenereerde beschrijving

 

(c) laurentii.be

 

Genealogie Laurentii

Numquam solus incedes

Inhoud

Blog

Documenten

Foto's

Gezinnen

Stamboom

Startpagina

Thematisch

Verhalen

Verwante families

 

Voetnoten

 

1 Alias Donckers, vermoedelijk genoemd naar hun afkomst hoewel de naam ook als familienaam voorkwam. De Donck was een gehucht van Mechelen, gelegen aan de Dijle – zie hoger. 

2 Via een oudere broer Antoon Lauwens image086, van Joris Lauwers, stamouder van de Hombeeks-Leestse lijn in 1570.

 

image002.jpg(c) Bewerking kaart Mechelen uit private collectie, Antverpiae Marchionatus et Dominium Mechlinaie van Carel Allard, 1648-1709 (kaart onder Public Domain).

 

Verhalen  1597 - Hendrik Van den Dijcke en Liesbeth Lauwers verwerven een huis en hof te Winbraken (Werchter)

Na een vonnis van 17 juni 1597, droeg Jan Schrijns op 2 december hetzelfde jaar huis en hof te Winbraken, Werchter, over aan het koppel Hendrik Van den Dijcke en Liesbeth Lauwers. Nog op 9 januari 1604 verwierf het koppel een dagwand genoemd "theygueten" te Werchter van Huibrecht Van Hoegaerden. Huibrecht trad op in naam van Maarten Van Heymbeeck en Barbel Van Hoegaerden, de dochter van Huibrecht, van Jan Van Hoegaerden en van Hans Van Bostraeten en Margriet Van Hoegaerden. Met Huibrecht trad Hendrik Peeters op voor zijn broer Gielis Peeters. 

Verwantschappen van het koppel Van den Dijcke-Lauwers kwamen aan bod in een andere Werchterse akte van 29 december 1606. Toen trad Hendrik Van Dijcke op als voogd van de onbejaarde kinderen van wijlen Peter Lauwers en Katelijne Vranckx alias 'Grietens' ten overstaan van Peter Lauwers de jonge, 'gesondt sijnde', Joris Van Aerschot, Adriaan Briers, Geert Van Aerschot en diens zuster Katelijne Van Aerschot die gehuwd was met Adriaan Meeus. Dezelfde dag verkochten Maarten Briers, gehuwd met Goedele De Caele, als erfgenamen van Gerard Verstraeten een half dagwand gelegen te Bexem. Die eigendom behoorde vóór Hendrik Verstraeten aan Govaart Vrolijckx (Vrolix) en diens echtgenote Katelijne Brugmans. De naam 'Grietens' dook opnieuw op bij een huwelijk met een dochter van Willem Van Langendonck en Katrien Lauwers in 1753 te Rotselaar (Dit gezin wordt hierna vermeld).

Katelijne Vranckx was verwant met Jan Vranckx en Margriet Vandenberghe, die blijkens een akte van 19 juni 1608 aan de 'Heilige Geest' (de armenzorg, soort OCMW van die tijd) goederen hadden afgestaan ten behoeve van hun kinderen Jan en Ann Vranckx. Jan Vranckx was op dat moment weduwnaar. Hij verkocht dezelfde dag twee bunders beemd 'gelegen tot cruijs' aan het gezin Joos Holemans en Ann Lauwers alias LauwereysGoedele De Caele, gehuwd met Maarten Briers, was meter van Olivier Dauwen, een zoon van Antoon Dauwen en Petronilla Lauwers, gedoopt op 30 december 1635 te Rotselaar. Een verwante van Margriet, Hendrik Vanden Berge, was peter van Katrien Dauwen op 6 april 1622 in hetzelfde gezin.

De verwantschap tussen Lauwers en Van Tongel kwam aan bod in een akte van 20 januari 1590, waarbij twee begijntjes van het groot begijnhof, Lucie en Ida Van Tongel(en), rente betaalden aan het college van Dieve (E.H. Peter Van Emelen trad op als president van dit college). Zij moesten ook rente betalen aan Hendrik Van Dijck en Liesbeth Lauwers, volgens een akte van 30 januari 1608. De familie Van Tongel was verwant met Lauwens/Lauwers en met families die soms ook met deze laatsten verwant waren als Van Aarschot, Paeps, Van Langendonck, De Clercq, Worteleers, Vermijlen, Van Roost,... (ook Van Tongelen en Van Tongerlo gespeld). Sommige Van Tongels bekleedden vooraanstaande functies: Willem Van Tongel, in 1639 gehuwd met Katrien Vercammen, was notaris in Mechelen. Peter Van Tongel, omstreeks 1625 gehuwd met Jeanne Smets, was meier van Werchter.

 

image010.jpg

Afbeelding: het gehucht "Donck" in Mechelen op een 16e eeuwse kaart

Verwantschappen tussen Lauwers, Holemans en Meeus vonden we enkele generaties later te Rotselaar, bij het huwelijk van Peter Meeus, een zoon van André Meeus en Anna Goris, die op 4 mei 1731 te Rotselaar huwde met Katrien Lauwers, een dochter van André Lauwers en Anna Molemans (Holemans?) die eerder was gehuwd met Willem Van Langendonck. Verwantschappen tussen Lauwens en Briers vonden we pas later in de 18e eeuw te Mechelen en te Langdorp, onder meer bij het huwelijk in 1750 van Peter Lauwens in 1750 te Mechelen Sint-Katelijne met Liesbeth De Brier(s), beiden afkomstig van Langdorp, en omstreeks 1790 van Hendrik Lauwens met Ann Katrien Holemans te Langdorp. Ann Katrien of Ann Marie Holemans werd geboren als dochter van Peter Holemans en Briers Ann Marie. Een voorouder en naamgenoot van de vermelde Willem Van Langendonck werd vermeld op 14 februari 1592 te Werchter. Deze Willem verscheen voor Filips Van Haecht als voogd van drie kinderen van Peter Van Langendonck en Katelijne Van Rooye voor de verkoop van gronden te Haacht. Bij die verkoop aan Peter Van Langendonck, zoon van Jacob, werden de schepenen van Haacht vermeld (Aart Van Haecht, Remi Verpaelt, Willem Bols en Remi Van Haecht) alsook Maarten Verhaegen, secretaris van Rijmenam. De familie Van Haecht was eerder verwant met Lauwens2.

Een akte van 26 april 1610 verwees naar de verwantschap met de in 1587 vermelde Peter Lauwers en Lauwereijs Lauwers 'alias De Doncker'1, omtrent een erfenis van anderhalf dagwand land 'uit een blok van drij (3) dm lants gelegen in den couter' na de dood van Peter Van Langendonck. Er werd daarbij verwezen naar een vonnis van 15 december 1607.