Afbeelding met tekening

Automatisch gegenereerde beschrijving

 

© Laurentii.be

 

Genealogie Laurentii

Numquam solus incedes

Inhoud

Blog

Documenten

Foto's

Gezinnen

Stamboom

Startpagina

Thematisch

Verhalen

Verwante families

 

image003.jpg

© stamboomschema laurentii.be – Foto © Marjolijn Van Damme, 2001, Inventaris Onroerend Erfgoed.

 

Verhalen – 1583 - Jan Lauwers, pachter van het Hof van Lint in Grimbergen

Jan Lauwers, ook gespeld als Jan  Lauers, wordt vermeld als pachter op het Hof van Lint op 20 februari 1581 op de schepengriffie van Grimbergen. Een ander spoor vinden we in een inventaris opgemaakt voor de drossaard van de heren van Grimbergen. Op 15 november 1593 werd een inventaris opgemaakt “ten verzoeke van de drossaerd van beide Heren van Grimbergen van de meuble ende haeffelycke goeden toebehorende Janne Lauers, pachter van Heer Jan van Winghe op het Hoff te Linth.

image009.jpg

 

Het “Hof van Lint”, ook “Lintkasteel”

Het Lintkasteel is ten noorden begrensd door de Gillebeek, ten oosten door de Humbeeksesteenweg, ten zuiden door de Lintkasteelstraat en ten westen door een landwegje. Het heerlijk huis van Lint is in oorsprong een castrale motte uit de vroege middeleeuwen; getuige hiervan de ligging in de Gillebeekvallei en de nog gaaf bewaarde structuur van een opper- en neerhof omgeven door een ringgracht. In de 15de-16de eeuw werd een complex waterkasteel opgetrokken ter vervanging van een oudere bebouwing waarvan enkel een romaanse kelder is overgebleven.

 

image011.jpgAfbeelding: "Het Lintkasteel" ligt in een landelijk domein ten noorden van de dorpskern, nabij de grens met Beigem.

De vroegste vermelding van de heren van Lint gaat terug tot 1181. Zij waren ridders en leenmannen van de heren van Grimbergen en bleven leenroerig tot aan de Franse Revolutie. In 1396 is er voor het eerst sprake van het "Hof ter Lint" en in 1450 wordt voor het eerst gewag gemaakt van een kapel toegewijd aan de Heilige Drievuldigheid waarbij hen het patronaat en aanstellingsrecht van een kapelaan werd toegekend. Vanaf eind 15de tot eind 18de eeuw werd het Lintkasteel bewoond door legisten en belangrijke administratoren van de staat die het domein voornamelijk als "Hof van Plaisantie" gebruikten.