Afbeelding met tekening

Automatisch gegenereerde beschrijving

 

(c) Laurentii.be

 

Genealogie Laurentii

Numquam solus incedes

Inhoud

Blog

Documenten

Foto's

Gezinnen

Stamboom

Startpagina

Thematisch

Verhalen

Verwante families

 

Voetnoten

 

1 Het huizenonderzoek Brugge is een realisatie van Erfgoedcel Brugge, Dienst Monumentenzorg en Stadsvernieuwing Brugge en Stadsarchief Brugge.

2zie ook vermelding in 1707 bij de stamboom Van Praet.

 

image002.jpg

 

 

 

Verhalen - 1580-1800 - Lauwers te Brugge (huizenonderzoek Brugge)

Het huizenonderzoek te Brugge1vermeldt verschillende Lauwers families, woonachtig te Brugge tussen 1580 en het einde van de 18e eeuw. In de poorterboeken kwamen volgende meldingen voor:

         Lauwers Jan, "in Groenynghe", op 29 maart 1550

         Lauwers Corneel, "up de Nazarettenplatse, stoeldrayer", op 15 augustus 1589 [zie ook melding in het huizenonderzoek in 1587-1589]

         Lauwers Jan, "up de Speghelreye" op 1 maart 1591, 24 november 1592 en 28 juli 1593 [zie ook meldingen in het huizenonderzoek in 1597-1617]

         Lauwers Godelieve, "up de vrydachmarct", weduwe van Errebout Rycquaert, op 20 maart 1615

         Lauwers Jacques de jonge, op 24 januari 1643

         Lauwers Jacques de oude, op 24 januari 1643, "ter oostzyde van de Oostmeersch"

         Lauwers Jan, op 1 februari 1653

Er was ook al een melding als Brugs poorter van Maykin Lauwers (Maaike), dochter van Joris Lauwers, op 14 mei 1460, in een poortersboek van 1454-1478 te Gistel.

kadaster (oud)

jaar / inwoner

omschrijving

Sint-Jans
JAN/0224

1744, 24 november / Carel Albert en Jaak Lauwers

verkoop - Dominiek Maertens junior en echtgenote, Jaak Lauwers en echtgenote, Frans Van Parijs en echtgenote en Carel Albert Lauwers en echtgenote verkochten een huis aan meester Mathias Frans van Hamme. Het huis heette 'De Drie Conijnghe' en bevond zich in de 'Lange Twynstraete', huidig adres Sint-Walburgastraat 16. Het huis JAN/0223 was sinds 1644 in dezelfde eigendom, en in 1659 samengevoegd. Het voormalige JAN/0223 was toen brouwerij, keuken en stalling.

JAN/0546

1589, 29 juli / Corneel Lauwers

verkoop - Corneel Lauwers en de erfgenamen van zijn overleden huisvrouw verkochten een huis met een plaats van lande aan Reinier Putfeijts met diverse vrijheden en servituten. Daarbij 34 schellingen, 6 grossen, 12 myt jaarlijks grondrenten, cijnsrenten, leningen en andere. Corneel Lauwers werd al vermeld als eigenaar van dit huis op 1 januari 1580. Reinier Putfeyts zou op dit huis een rente bezetten van 60-13-04 jaarlijks ten voordele van Corneel Lauwers. Het huis bevond zich in de 'Stuyfzantstrate gaende noordwaerts', huidig adres Jeruzalemstraat 33.

JAN/0998

1613, 6 februari / Sebastiaan Lauwers

arrest - Joos de Jonghe liet overeenkomstig een acte van de de vierschaar van 13 juli 1607, arrest leggen op dit huis, eigendom van Sebastiaan Lauwers, als verhaal voor landpacht. Het huis heette 'De Sterre' en bevond zich in de 'Langhestrate', huidig adres Langestraat 99.

 

1615, 8 januari / Sebastiaan Lauwers

verkoop - Sebastiaan Lauwers, erfgenaam van Janneken Pieters, weduwe van Roelandt Coevelt, verkocht het huis aan Pieter Dhont, met lasten. Het lijkt er op dat het hier families betreft die opduiken in de genealogie aan de Oostvlaamse en de Klein-Brabantse oevers van de Schelde, bv. Ceurvelt.

Sint-Donaats
DON/1258

1678, 18 oktober / Jan Lauwers

verkoop - Bernard van Troostenberghe en echtgenote verkochten dit huis aan Jan Lauwers. Jan Lauwers huwde Cornelia van Troostenberghe, die verder werd vermeld als zijn weduwe. Het huis bevond zich in de 'Nazarette Plaetse' of de 'Vlaschmart', huidig adres Garenmarkt 29.

 

1694, 16 december / Jan Lauwers

verkoop - Carel de Tijllij en zijn echtgenote Cornelia van Troostenberghe, die voordien weduwe was van Jan Lauwers, samen met Pieter van Hoorenbeke en echtgenote (Barbara Lauwers, dochter van Jan Lauwers), van Hoorenbeke en Jan Stassison als voogden van de drie kinderen van Jan Lauwers, en Matheus de Ram, verder vermeld als voogd van 2 andere kinderen van Jan Lauwers bij Marie Nn., verkochten het huis. Op dezelfde dag werd ook het huis DON/1394 verkocht, en enkele dagen eerder het huis OLV/0021.

DON/1297

1608, 28 april / Jan Lauwers

verkoop - Jan van Huele en echtgenote verkochten dit huis aan Jan Lauwers. Vermoedelijk gaat het hier om de hoger vermelde ridder Johan Lauwers. Het huis heette 'Den Bril' en bevond zich in het 'Cleen Eeckhoutstratkin', huidig adres Geerolfstraat 12.

 

1612, 11 mei / Jan Lauwers

verkoop - Jan Lauwers en echtgenote verkochten het huis aan Bernard de Wulf.

 

1612, 11 mei / Jan Lauwers

lopende schuld - Bernard de Wulf en echtgenote verbonden het huis in een lopende schuld van 1200 gulden aan Jan Lauwers.

DON/1394

1605, 27 juni / Adam Lauwers

verkoop - Gerard De Clercq en echtgenote verkochten het huis aan Adam Lauwers met renten en 0-20-0 pen 16 ten voordele van Jan Boureije. Het huis bevond zich aan de 'Vlasmarct', huidig adres Garenmarkt 21.

 

1657, 27 juni / Adam en Joos Lauwers

verkoop - Tanneken Vinsoe, de weduwe van Adam Lauwers, verkocht het huis aan Joos Lauwers op voorwaarde dat zij levenslang in het huis mag blijven wonen.

 

1694, 16 december / Barbara en Jan Lauwers

verkoop - Pieter van Hoorenbeke en zijn echgenote Barbara Lauwers, van Hoorenbeke en Jan Stasinson als voogden van de drie kinderen van Jan Lauwers bij Cornelia (van) Troostenberghe, van Hoorenbeke en Mattheus de Ram als voogden van de twee kinderen van Jan bij Marie Nn., verkochten het huis. Op dezelfde dag werd ook het huis DON/1258 verkocht, en enkele dagen eerder het huis OLV/0021..

Onze-Lieve-Vrouw
OLV/1638

1597, 2 december / Jan Lauwers

verkoop - De weduwe en de erfgenamen van Nicolaes Colve verkochten aan Jan Lauwers een huis met verschillende erfdienstbaarheden. Het gaat hier om de hoger vermelde ridder Johan Lauwers, vader van Marie Lauwers die huwde met don Juan de Peralta. Het huis heette 'Peckepuut' of 'Ovaere' en bevond zich in de 'Wullestrate', huidig adres Wollestraat 16. Bij dit huis was al vanaf 1580 het huis 'Sint Andries Cruijce' OLV/1639 toegevoegd en ook een uitweg aan Kartuizerinnenstraat met een huis.

 

1605, 20 mei / Jan Lauwers

borg - Jan Lauwers en echtgenote verbonden het huis voor de administratie van de ontvangsten van de 'impost' van het Brugse Vrije.

 

1613, 26 juni / Jan en Marie Lauwers

rente - Jan Lauwers bezette een rente ten voordele van Marie Lauwers, weduwe van Jan de Peralta, om een deel van zijn achterstel tegenover de Brugse Vrije te kunnen betalen.

 

1617, 4 december / Jan Lauwers

stopzetten borg/verband - Jan Lauwers werd door het schepencollege van het Brugse Vrije ontslagen van zijn verband op zijn huis.

+ OLV/1639
OLV/1651

1617, 19 december / Jan Lauwers

verkoop - Jan Lauwers en echtgenote verkochten dit huis, samen met het huis OLV/1639, het erf van het huis OLV/1651 en een gemeenschappelikjke gang, poort en kamer, aan Fernand Croquet. Fernand Croquet verbond dit huis in een lopende schuld van 512 ponden gr. ten voordele van Jan Lauwers. Tevens bezetten Fernand Croquet en echtgenote een rente ten voordele van de drie weeskinderen van Jan Lauwers (waaronder Marie Lauwers).

OLV/0021

1694, 10 december / Jan Lauwers

verkoop - Carle Tilly en echtgenote, voordien weduwe van Jan Lauwers, Pieter van Hoorebeke en echtgenote, verder Jan Staffin, voogden van 3 kinderen van Jan Lauwers en Cornelia Van Troostenberghe, verder Pieter Van Hoorenbeke en Mattheus De Ram, verkochten dit huis. Enkele dagen later zouden ook de huizen DON/1394 en DON/1258 worden verkocht. Het huis bevond zich in de 'Sint Niclaes' of het 'Mostaertstratken', huidig adres Sint-Niklaasstraat 9.

OLV/0078

1607, 12 december / Jan Lauwers

verband tot borgstelling - Charles vanden Berghe en echtgenote verbonden de helft van dit huis, alsook de helft van het huis OLV/0769 en een huis OLV/0385, OLV/0894, OLV/0890 en OLV/0891 tot borgstelling van Jan Lauwers, commissaris van het Brugse Vrije, voor de te betalen pacht. Vermoedelijk gaat het hier om de hoger vermelde ridder Johan Lauwers. Het huis heette 'Den Hoorne' en bevond zich 'tegenover twestvleeschuys', huidig adres Loppemstraat 15.

OLV/O142

1587, 8 juli / Corneel Lauwers

lopende schuld - Silvester van Nieumunstre verbond dit huis en 1/3e van JAN/1033 en JAN/1034 in een lopende schuld van 124-13-0 ten voordele van Corneel Lauwers. Het huis was belast met 0-10-0 landcijns en een losrente van 2-0-0 ten voordele van Gillis Spillebeen. Het huis heette 'De Duve' (vanaf 1701 'de Duijve') en bevond zich in de 'Zuydzandstrate', huidig adres Zuidzandstraat 19.

OLV/0201

1697, 16 augustus / Jaak Lauwers

verkoop - Louis Van Nevele en Jaak Lauwers traden op als voogden van Marie Joanne, Joanne Marie en Katrien Rosa, dochters van Jaak Olleviers en Katelijne Stierman, alsook Katrien Stierman, weduwe van voornoemde Olleviers, en Rosa Katrien, dochter van Jaak Olleviers, verkochten dit huis. Het huis bevond zich op het 'Hoochste van Brugghe', huidig adres 't Zand 20.

OLV/0217

1639, 20 oktober / Corneel Lauwers

verkoop - Corneel Lauwers en echtgenote Katrien Valcke, Charles de S... en echtgenote Barbara Valcke, verder Janneken Valcke, erfgename van Passchier Valcke en echtgenote, verkochten dit huis aan Pieter Coppens. Het huis bevond zich in de 'Goesepitstraete', huidig adres Goezeputstraat 28.

OLV/0269

1584, 20 april / Claerkin Lauwers

verkoop - De weduwe en erfgenamen van Willem de Mueninc verkochten aan Jacob Cordier. Lasten: 0-12-6 parisis landcijns, 0-10-0 pen 18, 0-0-6 lijfrente per week ten voordele van Claerkin Lauwers. Het ambacht van de grauwwerkers mocht op de Heilige Bloeddag zijn kaarsen tegen de gevel plaatsen. Het huis bevond zich in de 'Bouveriestrate', huidig adres Boeveriestraat 3. Het was een huis met erf, dat in 1586 samen met OLV/0270 tot 3 woonsten werd.

OLV/0358

1581, 18 april / Jaak en Jan Lauwers

verkoop - Huibrecht Govaert, gehuwd met de weduwe van Jan Lauwers, verkocht 1/2e aan Willem De Vos. Dit huis was samen met OLV/0357 belast met landcijns en 0-10-0 grondrente, waarvan dit huis 0-5-0 moest betalen. De renten kwamen toe aan diverse kerken en kloosters. Het huis OLV/0358 werd op 1 januari 1580 vermeld als eigendom van Jaak Lauwers. De klerk van dienst was Bart van Praet. Het huis bevond zich in de 'Westmeersch', huidig adres Westmeers 74.

OLV/0441

1593, 15 mei / Sebastiaan Lauwers

transport - Huibrecht van Riebeke en echtgenote transporteerden aan Sebastiaan Lauwers zulk recht als zij aan het huis verkregen, uit krachte van verkoop bij decreet daterende van 19 mei 1593. Het huis bevond zich in de 'Oostmeersch', huidig adres Oostmeers 88.

 

1606, 27 mei / Sebastiaan Lauwers

rente - Sebastiaan Lauwers en echtgenote bezetten op dit huis en op vijf huizen met een plaats van land (CAR/0791, CAR.0792, CAR/0793, CAR/0794 en CAR/0795), voorts op de helft van een huis staande op de Potterierei (CAR/0780), een rente van 08-00-00.

OLV/0442

1790, 14 september / Jozef Lauwers

verkoop - Joos Verhaeghe en huisvrouw verkochten dit huis aan Jozef Lauwers. Het huis bevond zich in de 'Oostmeersch gaende zuydwaerts', huidig adres Oostmeers 90.

 

1793, 12 november / Jozef Lauwers

verkoop - Jozef Lauwers, echtgenoot van Anna Pieternelle De Mets, voorheen weduwe van Philippe De Grijze, verkocht dit huis aan Pieter Van Mullem.

 

OLV/0465

1725, 12 november / August Lauwers

rente - Pieter Bruneel en echtgenote Pieternelle Joos bezetten op dit huis en op OLV/0466, OLV/0467 en OLV/0468 een rente van 15-4-0 pen 20 ten voordele van Joanne Rowaens ter acceptatie van haar voogden August Lauwers en Jan Joos. August Lauwers en Jan Joos als voogden, verder Frans Van Wallegehem en August Lauwers als voogden van Joanne Tavernier, verkochten 2/6e van dit huis of 'stenen camer' en OLV/0466, OLV/0467 en OLV/0468 aan Pieter Bruneel. Het huis bevond zich in de 'Westmersch', huidig adres Westmeers 135.

OLV/0502

1770, 19 april / Dominiek Jaak Lauwers

verkoop - Dominiek Jaak Lauwers, gemachtigd over Anna Marie Klinckaert, verkocht 1/2e van dit huis en van OLV.0503, OLV/0504, OLV/0523, OLV/0524 en OLV/0169 aan Marie Westerlynck, weduwe van Jacob de Smidt en voordien van Pieter Klinckaert. Het huis bevond zich in het 'Spyckelboortstratkin', huidig adres Koolbrandersstraat 14.

OLV/0558

1615, 20 oktober / Jaak Lauwers

verkoop - Philips de Carne en echtgenote verkochten ten voordele van Jaak Lauwers. Het huis bevond zich in de 'Nieumeersch' of 'Zunneken Meersch', huidig adres Zonnekemeers. Al in 1600 werden de huizen OLV/0559 en OLV/0560 erbij gevoegd; vanaf 1685 werd het vermeld als het 'westersche' en het oosterse huis.

 

1623, 18 september / Jaak Lauwers

rente - Jaak Lauwers en echtgenote bezetten een rente van 0-10-0 pen 16 ten voordele van Pieter Carlier.

OLV/0574

1694, 15 september / Godelieve Lauwers

verkoop - Godelieve Lauwers, weduwe van Jaak Caene, Daniel Caene, Petronelle Caene, Jan Huijs en echtgenote Joanne Caene, verkochten het oostelijk huis aan Pieter Willaert. Het huis bevond zich in de 'Nieumeersch' of 'Zunneken Meersch', huidig adres Zonnekemeers. In 1637 was het erf afzonderlijk verkocht als boomgaard.

OLV/0711

1754, 2 september / Jan Lauwers

inbeslagneming - J. Vander Straete, deurwaarder voor hare majesteits domeinen, liet het huis van N. Sensen in beslag nemen wegens 7-10-0 die Sensen schuldig was aan Jozef Hergodts, raadsman en ontvanger generaal van domeinen. Sensen had borg gestaan voor Jan Lauwers. Het huis heette 'Den Cleenen Sint-Antheunis' en bevond zich in de 'Walplatse', huidig adres Stoofstraat 2. 2

OLV/0769

1607, 12 december / Jan Lauwers

borgstelling - Charel van den Berghe en echtgenote Barbele (Barbara) de Bisschop verbonden de helft van dit huis, de helf van Den Hoorne (huis OLV/0078), OLV/0885, OLV/0894, OLV/0890 en OLV/0891 tot borgstelling van Jan Lauwers, commissaris van het Land van het Vrije. Het huis bevond zich in de 'Curtrycwech' (Kortrijkweg), huidig adres Katelijnestraat 62. 

OLV/0857

1618, 16 juni / Marie Lauwers

verkoop - Marijn de Cuypere, weduwnaar, in schade en baten eigenaar van het sterfhuis van zijn overleden echtgenote, verkocht dit huis aan Marie Lauwers. Mogelijk was Marie Lauwers eerder gehuwd met don Juan de Peralta, en hertrouwde zij met Ghilain (Geleyn) Imbueze of Imbise. Het huis heette 'Het appelboomken' en bevond zich in de 'Fonteynestratkin', huidig adres Arsenaalstraat 6.

 

1619, 4 juni / Marie Lauwers

rente - Pieter Symoens, gemachtigde over Geleyn Imbueze en Marie Lauwers zijn echtgenote, bezette op dit huis een rente van 00-30-00 groten de pen 16, ten voordele van Lieven De Corte.

 

1623, 10 oktober / Marie Lauwers

verkoop - Ghilain Imbise en zijn echtgenote Marie Lauwers, verkochten dit huis aan Jaak la Marie (...).

OLV/1109

1623, 2 december / Jaak Lauwers

lopende schuld - Adriaen, zoon van Adriaen de Bouvere, en zijn vrouw verbonden de helft van dit huis alsmede het huis OLV/1303 en OLV/1305 als waarborg voor een ontleende som van 700 gulden, ontleend aan Jaak Lauwers en zijn vrouw. Het huis bevond zich in de 'Roostratkin', of 'Driecroezenstratkin' of ook 'Vlaminckstratkin', huidig adres Nieuwe Gentweg 24.

OLV/1411

1653, 20 januari / Pieter Lauwers 

arrest - Bernard vande Berghe de oude liet arrest doen op het deel van het huis van Amplenius Gorre of zijn erfgenamen, dat hen toekwam na het overlijden van de weduwe van Pieter Lauwers, wegens een schuld van 6-15-2. Het huis bevond zich in de Eeckhoutstrate, huidig adres Eekhoutstraat 40. Het werd vanaf 1679 vermeld als bakkerij.

OLV/1627

1608, 29 maart / Jan Lauwers

inbeslagname - FranÁois le Gillon, gemachtigde over Jan Lauwers als commissaris van de impositien van de lande van den Vrije, liet beslag leggen op dit huis, wegens verhaal over een som van 400 gulden belasting. Het huis beette 'Het houten Zweert' en bevond zich in de 'sHeer Gillisdopstrate', huidig adres Kartuizerinnenstraat 5.

OLV/1630

1607, 15 maart / Clement Lauwers

verkoop - De ontvanger van de Jacobinessen (kloosterorde) verkocht dit huis aan Clement Lauwers met 0-9-0 parisis landcijns en 0-15-0 eeuwige rente die al jaren niet meer betaald of geŽist was. Clement Lauwers en echtgenote verbonden het huis in een lopende schuld van 60-0-0 ten voordele van het klooster van de Jacobinessen. Het huis bevond zich in de 'sHeer Gillisdopstrate', huidig adres Kartuizerinnenstraat 7.

 

1610, 3 april / Clement Lauwers

rente - Clement Lauwers en echtgenote Liesbet Bouckman zetten een rente van 0-10-0 pen 16 ten voordele van Andries van Wijmeersch.

 

1611, 30 januari / Clement Lauwers

rente - Clement Lauwers en echtgenote zetten een rente van 0-20-0 pen 16 ten voordele van de weduwe van Jan de Tolenare.

 

1615, 30 januari / Clement Lauwers

rente - Clement Lauwers en echtgenote zetten een rente van 0-20-0 pen 16 ten voordele van Jaak Van Wambeke.

 

1631, 15 mei / Clement Lauwers

verkoop - Liesbet Bouckman, weduwe van Clement Lauwers, en Lauwers erfgenamen (met toestemming betreffende de wezen), verkochten het huis aan Alonce Verschrieck

OLV/1631

1631, 22 mei / Tanneken Lauwers

verkoop - Ghilain Scheppers en echtgenote Laureynse Cools, Donaas Cools als voorgd van Anton Cools, verkochten het huis aan Tanneken Lauwers, weduwe van Gillis Buys. Het huis bevond zich in de 'sHeer Gillisdopstrate', huidig adres Kartuizerinnenstraat 7.

OLV/1639

1607, 1 oktober / Jan Lauwers

verkoop - Lenard Colve als machtige over Jaak van Vleuten, gehuwd met Johanna Colve, verkocht dit huis aan Jan Lauwers. Het huis heette 'Sint Andries (Cruijce)' en bevond zich in de Wullestrate, huidig adres Wollestraat 16.

 

1616, 23 maart / Jan Lauwers

schuld - Het huis werd belast met 00-20-00 groten de pen 16 ten voordele van Jan Lauwers, zoals ook OLV/1640

OLV/1640

1616, 23 maart / Jan Lauwers

rente - Jan Blanckaert en echtgenote zetten op dit huis en OLV/1639 een rente van 0-20-0 pen 16 ten voordele van Jan Lauwers. Het huis heette 'Sint Andries (Cruijce)' en bevond zich in de Wullestrate, huidig adres Wollestraat 12.

OLV/1644

1608, 10 oktober / Jan Lauwers

inbeslagname - G. De Gusere, deurwaarder van de Raad van Vlaanderen, nam 1/2e van dit huis in beslag, ten laste van Steven Oste en Jan Verhouve, schoonzoon van Oste, op verzoek van Jan Lauwers, commissaris van de belastingen in het Kwartier van het Vrije. Dit wegens een schuld

OLV/1651

1606, 10 mei / Jan Lauwers

verkoop - Jan Lauwers en echtgenote verbonden dit huis in een lopende schuld van 600-0-0 ten voordele van Maurus Lammens. Maurus Lammens en echtgenote verkochten het huis met lasten aan Jan Lauwers. Het huis heette 'Den Assack of de Tassche' en bevond zich in Oudenburch, huidig adres Oude Burg 11.

 

1610, 12 augustus / Jan Lauwers

verkoop - Jan Lauwers en echtgenote, eigenaars van het achterliggend huis, verkochten dit huis aan Pieter Verschuere met de erfdienstbaarheden en lasten.

OLV/1654

1608, 28 april / Jan Lauwers

transport - Wouter van Huele en echtgenote verbonden het recht dat zij op dit huis via decreet verkregen, ten voordele van Jan Lauwers. Dit tot verzekering van de som van 8570-17-8 parisis en 708-13-7. Het huis heette 'De Goude Haspe' en bevond zich in Oudenburch, huidig adres Oude Burg 17.

 

1610, 9 juni / Jan Lauwers

transport - Wouter van Huele en echtgenote transporteerden hun rechten op dit huis opnieuw aan Jan Lauwers voor de verzekering van dezelfde sommen.

 

1610, 11 augustus / Jan Lauwers

transport - Jan Lauwers transporteerde aan Mechior ande Lane, gehuwd met Jacqueline, dochter van Jan van Havere, het recht dat hij op dit huis verkreeg naar aanleiding van de verkoop bij decreet en de transporten die erop volgden.

Sint-Jacobs
JAK/1670

1581, 28 september / Jaak Lauwers

lopende schuld - Huibrecht Govaert die de weduwe en bezitter van het sterfhuis van Jacob Lauwers huwde (die het huis bezat volgens een melding op 1 januari 1580), verbond de helft van dit huis aan een lopende schuld van 20-0-0 ten voordele van Barbele (Barbara) de Haese. Lasten 0-2-0 van de totale landcijns van 0-8-0 voor dit huis en vier andere. De klerk van dienst was Bart van Praet. Het huis heette 'Het Stoffelken' en bevond zich in de huidige Geerwijnstraat 11.

 

1612, 30 juli / Maeyken en Jacob Lauwers

verkoop - De erfgenamen van Ruebrecht de Mesmaker en de weduwe van Hendrik Bavelare (1/2e), L. Adriaens, gemachtigd door Hendrik Maertens en Maeyken, dochter van Jacob Lauwers (1/2e), verkochten dit huis aan Jaak Bruneel. Lijfrente en lopende schuld waren afgelost.

JAK/1678

1629, 23 februari / Clement en Jan Lauwers

verkoop - Michiel de Clercq de oude en echtgenote verkochten het huis aan Jan Lauwers, zoon van Clement. Jan Frans verbond een huis JAN/0614 ter ontlasting van de lopende schuld van 50-0-0. Jan Lauwers verbond het huis in een lopende schuld vn 56-0-0 ten voordele van Michiel de Clercq de oude. Het huis bevond zich in de huidige Ontvangersstraat 22.

 

1630, 7 augustus / Jan Lauwers

verkoop - Jan Lauwers en echtgenote verkochten het huis aan Gillis Sijmoens.

JAK/1764

1712, 5 september / Pieter Lauwers

lijfrente - Jaak De Pape en echtgenote bezetten op dit huis een lijfrente van 5 gr. jaarlijks pen 10 ten voordele van Pieter Lauwers, Augustijnermonnik. Het huis heette oorspronkelijk 'Den Landman'. Het werd in 1860 onteigend om de Geldmuntstraat te verbreden.

 

1776, 26 september / Isabelle Claire Lauwers

lijfrente - Martin De Papa en echtgenote bezetten een lijfrente op dit huis van 2-0-0 pen 8 ten voordele van Philippe Nn. in naam van de erfgenamen van het sterfhuis van Isabelle Claire Lauwers, begijn te Gent.

Sint-Nicolaas
NIK/1670

1666, 6 september / Laureins Lauwers

schenking - Laureins Lauwers, gemachtigd door Charles de Gros (procuratie voor notaris Pieter Vlaeminck te Gent), schonk het huis aan Jaak Frans de Maulde, ter acceptatie van meester Willem Bellero. De schenker behield levenslang vruchtgebruik (alsook zijn zus?). Het huis bevond zich aan de Oudebrug.

Carmers
CAR/0011

1795, 28 februari / Jozef Lauwers

verkoop - Anna de Mey, weduwe zonder kinderen van het sterfhuis van Jozef Lauwers, en daarvoor weduwe met kinderen van Filips Denijs, verkocht dit huis aan Joos d'Oude voor 700-0-0. In 1580 werd het huis vermeld als "den Helm", toen eigendom van Amant de Beste. Het bevond zich in de Vlamingstraat.