Afbeelding met tekening

Automatisch gegenereerde beschrijving

 

(c) Laurentii.be

 

Genealogie Laurentii

Numquam solus incedes

Inhoud

Blog

Documenten

Foto's

Gezinnen

Stamboom

Startpagina

Thematisch

Verhalen

Verwante families

 

image003.jpg(c) Kaartfragment van (c) Google, 2018 onder gebruikslicentie.

 

Verhalen - 1577 - Pieter Lauwers moet belasting voor hofstede te Wingene

Pieter Lauwers werd vermeld in het penningkohier van Wingene in 1577. In het penningkohier werd de belasting vermeld op onroerend en roerend eigendom, éénmalig een honderste penning in 1570, dan nog een twintigste in 1572, en een vijfde penning in 1577.

Men kende al eerder de tiende penning in 1568, een belasting geheven door Alva om de centrale regering minder afhankelijk te maken van de gewestelijke staten. In 1577 betekende dit dat een vijfde van de geschatte huurwaarde van een onroerend goed in eigendom of in pacht, als belasting werd gevorderd.

Pieter Lauwers werd er vermeld als pachter, belast op een hofstedeke in de Herstraete. Tegen de tiende penning van 1568 was heel wat verzet gerezen. Deze eerste belasting werd herhaaldelijk uitgesteld en nadien ingetrokken.

De Herstraete (ook Ha(e)rstraete) telde enkele eigenaars, zoals Gielis Baert die er een woonhuis had, Jan De Zanghere die eigenaar was van een kleine hofstede, Roege Miere van een klein woonhuis, Hughe Peryn van een kleine hofstede, Joos Pieters van een hofstede, en Philips Verhelle van een kleine hofstede. Jan Cornelis pachtte er een hofstede met schuur, Jan De Sceppere een hofstede, Marijn De Smet een kleine hofstede, en Pieter Lauwers een kleine hofstede.

De huidige fusiegemeente Wingene (met Zwevezele) heeft nog een Herreweg, een Heremeerstraat en een Hereveldstraat. De "Heerstraat" duidde meestal op een hoofdweg die directe verbinding gaf met een verder gelegen stad of dorp. De naam werd vaak afgeleid van een vroegere Romeinse heerbaan.

 

image007.jpg