Afbeelding met tekening

Automatisch gegenereerde beschrijving

 

(c) Laurentii.be

 

Genealogie Laurentii

Numquam solus incedes

Inhoud

Blog

Documenten

Foto's

Gezinnen

Stamboom

Startpagina

Thematisch

Verhalen

Verwante families

 

Voetnoten

 

1 Peter Van der Borght moest in 1572 de stad ontvluchten en vond met zijn gezin opvang bij Christoffel Plantijn voor wie hij als illustrator werkte. 

 

 

image002.jpg(c) Uit private collectie: gravures (in Public Domain): "Feest op het ijs", Pieter Van der Borcht, Mechelen, 1559 - "Spaanse Furie", Frans Hogenberg, 1572 - "Engelse Furie", Mechelen, 1572.

 

 

 

Verhalen - 1572-1580 - De Spaanse en de Engelse Furie te Mechelen

 

Mechelen werd op 31 augustus 1572 bezet door de troepen van Bernard de Merode, onder het gezag van Willem Van Oranje. De troepen trokken de stad in via de Nekkerspoel poort, de Merode liet er na een kort verblijf van vier dagen een eerder kleine troepenmacht van 1200 voetknechten en 500 ruiters achter en vervolgde dan zijn weg naar Dendermonde.

 

De Spanjaarden, onder leiding van de hertog van Alva, don Fernando de Toledo, en diens zoon don Frederik, waren in juli 1572 al gestart met de herovering van de Belgische steden. Na Leuven en Bergen, kwamen Brussel en Mechelen aan de beurt. Gedurende een maand was Mechelen onder Calvinistisch bestuur geweest. Op 2 oktober 1572 zetten tegenstanders van Oranje de Mechelse stadspoorten open, maar de Spanjaarden plunderden de stad ondanks de overgave en begingen er gruweldaden die de geschiedenis zouden ingaan als de "Spaanse Furie" te Mechelen. Drie dagen gingen Spanjaarden, Waalse en Duitse huurknechten er te weer. Er was sprake van kindermoorden, leegroof van kloosters en ook de diamanten uit de kroon van Onze-Lieve-Vrouw van Hanswijk werden ontvreemd.

 

Ook de Mechelse graveur Pieter Van der Borght, een verwante van Katrien Van Der Borght, werd tijdens de Spaanse Furie van al zijn bezittingen beroofd1. Zie ook het relaas van de gebeurtenissen in Antwerpen enkele jaren later in 1576.

 

image009.jpg

Afbeelding: "Feest op het ijs bij Mechelen", een gravure van Pieter Van der Borcht

 

Vanaf 1579 was Mechelen als het ware een eiland geworden tussen Calvinistische steden, en de aanvoer van levensmiddelen kwam in het gedrang. Het gevolg was een massale emigratie.

 

Op 9 april 1580 werd de stad opnieuw ingenomen door de 'staatsen' onder leiding van Olivier van den Tympel, de gouverneur van Brussel. Hij werd hierbij geholpen door de Engelse en Schotse legers van kolonel Norrits en kapitein Stuart. De inname ontaardde in een strijd met de Mechelse burgerwacht en de schuttersgilden, waarbij een zestigtal doden vielen. Opnieuw werden kloosters, kerken en privé eigendom geroofd. Deze episode zou de geschiedenis ingaan als de 'Engelse furie'.

 

Mechelen bleef vervolgens tot 1585 in 'staatse' handen tot de verovering door de Spaanse veldheer Alexander Farnese en de val van Antwerpen in datzelfde jaar.

 

image014.jpg

 

Afbeeldingen: de Spaanse Furie te Mechelen, 2 oktober 1572 en (onder) de Engelse furie op 9 april 1580.

 

image015.jpg