Afbeelding met tekening

Automatisch gegenereerde beschrijving

 

(c) Laurentii.be

 

Genealogie Laurentii

Numquam solus incedes

Inhoud

Blog

Documenten

Foto's

Gezinnen

Stamboom

Startpagina

Thematisch

Verhalen

Verwante families

 

Voetnoten

 

FenixProjectLaurentii.jpg

(c) Scan postkaart uit privé collectie.

 

Verhalen - 1567 - Hendrik Persoons, koster in de Mechelse kerkprovincie

 

Van de in Leest met Peter Lauwers verwante Persoons familie is niet zoveel geweten. Peters vrouw Johanna werd geboren te Hombeek. De familie Persoons woonde in de streek, en in de 16e eeuw springt vooral een kleurrijke Hendrik Persoons in het oog. Deze Hendrik Persoons was gehuwd, en koster en schoolmeester te Berg tussen 1567 en 1596.

 

 

Allicht was Hendrik Persoons er in de voetsporen getreden van zijn vader, want er wordt ook een koster Peter Persoons vermeld in 1565. Hendrik Persoons kreeg een gunstige beoordeling als koster, en werd vermeld als goede zanger. Als schoolmeester was hij niet onbesproken. Hij nam er ontslag als schoolmeester "omdat de ouders hem niet mochten". Vanaf 1598 vinden we hem terug als koster te Boortmeerbeek. In deze parochie was hij niet onbesproken als koster: het kon heel wat beter, en hij had een drankprobleem.

 

Kort na 1600 woonde hij met zijn vrouw tegen de zin van de deken in een bijgebouw van de kerk. Hij dronk en in 1615 werd vermeld dat er niet veel hoop op beterschap was. Er waren ook problemen met de pastoor. Hendrik Persoons wordt ook vermeld tussen 1601 en 1604 als koster te Wespelaar en tussen 1595 en 1618 als koster en schoolmeester te Kampenhout, waar hij tot omstreeks 1605 onderricht gaf in de kerk. In deze laatste parochie kreeg hij een gunstige beoordeling, maar zijn drankprobleem bleef er ook niet onvermeld. Hij overleed in 1618.

 

Merk ook dat de familie Persoons al in de 16e eeuw in Leest woonachtig was. Ene Adam Persoons, zoon van Peeter Persoons en Elizabeth Wildelants, uit Mechelen, bezat een huis en land in de parochie Leest. Hij erfde het eigendom volgens een akte van 23 mei 1587 van zijn moeder. Deze Adam Persoons werd in 1599 te Leest vermeld als meier, na herstellingswerken aan de Sint-Niklaaskerk.

 

 

image004.jpg

Afbeelding: de huidige parochiekerk van Sint-Antonius Abt te Boortmeerbeek, van 1924

. De eerste Sint-Antoniuskerk brandde in 1673 af. De tweede werd in 1914 door Pruisische lansiers in brand gestoken.

 

 

In die tijd waren er wel meer kosters met een besproken levenswandel. Zo was er een tijdgenoot Peter Van Ham, koster te Elewijt tussen 1595 en 1626, die in 1599 de herberg 'Het Steen' opende en die er niet beter op vond dan het bier in de kerk te bewaren opdat de soldaten het niet zouden stelen. Zijn vrouw verborg haar kruiken met melk in de sacristie. Eén en ander leidde er tot onenigheid met de pastoor.