Afbeelding met tekening

Automatisch gegenereerde beschrijving

 

(c) Laurentii.be

 

Genealogie Laurentii

Numquam solus incedes

Inhoud

Blog

Documenten

Foto's

Gezinnen

Stamboom

Startpagina

Thematisch

Verhalen

Verwante families

 

Voetnoten

 

1 De munteenheid die toen gangbaar was: 1 pond = 6 gulden; 1 gulden = 20 stuivers; 6 stuivers = 1 schelling = 1/20 pond; ˝ stuiver = 1 groot = 1/12 schelling

2 Momenteel is “Schuttershof” in Humbeek een beschermd dorpsgezicht, een licht opklimmende voetweg, , tussen het Sleutelstraatje en de Vilvoordsesteenweg, deel uit makend van een kerkvoetweg tussen het centrum van Grimbergen en Verbrande Brug. Daar lag in de 17e eeuw het Schuttersof tussen de voetweg en de Onze-Lieve-Vrouwstraat blijkens een kaartboek van de abdij in 1699. Op een kadasterschets van 1887 werd dit "Schutters Straatje" genoemd. De plek is momenteel onbebouwd op de voormalige meisjesschool na,  begrensd door tuinen en bijgebouwen van enerzijds de Hogesteenweg en anderzijds de Onze-Lieve-Vrouwstraat.

image002.jpg

(c) Afbeeldingen munten uit privé collectie - kaartfragmenten van (c) Google, 2016 onder gebruikerslicentie.

 

Verhalen - 1545 - Hendrik Lauwers, de smid van Humbeek

Hendrik Lauwers wordt vermeld op 20 augustus 1554 in het jaerschaerboek van het Sint-Pietershospitaal te Brussel als de “smet van Humbeke” (de smid van Humbeek). Daar wordt ook de verkoop van grond vermeld aan het Schuttershof, tegen het Lindenveld: “houd de hellicht van twee dachwanden lants waer aff dandere hellicht es toebehoirden den gasthuyse van Sinte Goedelen VI jaeren tsiaers voer XVI stuyvers1, gelegen in de parochie van Humbeke aen Schuttershoff 2 op den driesch commende tegen Lindenvelt”.  

image008.jpg

Kaart: de locatie van het Schuttershof en het latere Smetshof, de smidse van Hendrik Lauwers in Humbeek.

Brabantse munten tussen 1543-1556

 

image010.jpgimage012.jpg

Zilveren 4 stuiverstuk of krabbelaer 1543 van Karel V. Geslagen te Antwerpen met muntteken handje.

 

image014.jpgimage016.jpg

Koperen Korte 1556 van Karel V geslagen na abdicatie - Geslagen te Antwerpen met muntteken handje. Opmerkelijk is dat deze munt is geslagen 1 jaar na zijn abdicatie in 1555..


 

1636 - Adriaan Lauwers verkoopt de smidse van Humbeek aan Anthoon Vleeracker

Op 24 januari 1636 verkocht Adriaan Lauwers, de achterkleinzoon van Hendrik Lauwers, de smid van Humbeek, het voorouderlijk "Smidshof". Uit de schepengriffie van Humbeek, nr. 7920, folio 317: “Op 24 januari 1636 verkocht Adriaen Lauers sone Hendrickx aan Anthoon Vleeracker de hofstede “geheeten Smetshoff” die gelegen was aan het Schuttershof te Humbeek. Deze stede was aan Adriaen gesuccedeert by doodde wijlen Anna Leemans weduwe was van Jan Lauers sijne grootmoedere.

Jan Lauwers was de zoon van de "smid van Humbeek" en de vader van Adriaans vader Hendrik Lauwers. Anthonis Vleeracker was omstreeks 1600 gehuwd met Kathelijne Lauwers, een dochter van Jan Lauwers en Anna Leemans en de jongste zus van Adriaans vader Hendrik. Zij overleed in 1646, tien jaar na de aankoop van de smidse.

Antoon (van) Vleeracker was geboren omstreeks 1575 als zoon van Rombout Vleeracker. Hij pachtte in Beigem en werd vermeld als schepen van Humbeek in 1620, en als schepen van Beigem in 1626 en 1629. Hij was erflaat van Onze-Lieve-Vrouw te Beigem, vermeld tussen 1609-1636, erflaat van het Gasthuis van Sint-Bernaerts op de Schelde te Humbeek, vermeld in 1641, en erflaat van het laathof van de Cantors van Sint-Goedele binnen Brussel, te Humbeek, vermeld in 1629.

Het gezin Vleeracker-Lauwers bezat gronden te Beigem, Humbeek en Grimbergen en een aantal huizen, zoals het Smetshof te Humbeek, een huis met boomgaard in de Dendermondestraat (huidige Abdijstraat) te Grimbergen, een hofstede op Coppendries te Beigem [zie aanduiding op kaart].

image023.jpg