Afbeelding met tekening

Automatisch gegenereerde beschrijving

 

(c) Laurentii.be

 

Genealogie Laurentii

Numquam solus incedes

Inhoud

Blog

Documenten

Foto's

Gezinnen

Stamboom

Startpagina

Thematisch

Verhalen

Verwante families

 

Voetnoten

 

1 Over de familie van Steelant is verder weinig gekend. Zij leefde in Loppem, nu Zedelgem, in de buurt van Brugge. Loppem was eerder een deel van de heerlijkheid "Hof van Steelant". Filip van Steelant, zoon van Hugo, kleinzoon van ridder Robrecht van Steelant, was de eerste gekende Heer van Steelant. Hij stierf in 1279. In het begin van de 16de eeuw hebben zij Loppem verlaten. Het oudste wapenschild van deze familie is ook het wapenschild van Loppem. Het wapenschild van "van Steelant" werd het wapenschild van Perk in Vlaams-Brabant en zit nu ingecorporeerd in het wapenschild van de gemeente Steenokkerzeel.

image003.jpg

(c) Fragment uit stamboomonderzoek Laurentii - oude familiewapens scans Public Domain

 

Verhalen - 1534 - Huwelijk Jan Van Eck en Maria Lauwers te Brugge

Op 14 april 1543, of 1545, huwde Otho Stochove met Barbara Van Eck. Barbara van Eck stamde uit een Gelderse adellijke familie. Haar vader Jan Van Eck was naar Brugge gevlucht en er getrouwd met Maria Lauwers, een dochter van Adriaan Lauwers. Van Jan Van Eck weten we dat hij in 1584 overleed. Maria Lauwers overleed er op 25 maart 1550. Otho Stochove werd door zijn huwelijk poorter van Brugge, en het echtpaar woonde  "up de Reie, tussen sConynck ende de Stroobrugghe, de huidige Spinolarei. De kroniek vermeldde dat Otho Stochove de successieoorlogen ontvluchtte die in de hertogdommen Kleef, Gulik en Gelderland woedden. Zijn goed en geloof kwamen daarbij naar verluid in gevaar.

De familie werd het slachtoffer van de geduchte Gelderse krijgsheer Maarten Van Rossem (1478-1555) die in dienst was van de jonge Willem, hertog van Gulik en Kleef. Hij plunderde de streken die hij voor zijn meester veroverde. De oorlog eindigde met het verdrag van Venlo in 1543, waarbij de hertogdommen in het bezit kwamen van keizer Karel. Maarten Van Rossem trad in dienst van de keizer in de oorlogen tegen Frankrijk, maar zijn soldaten bleven betaald via schrikwekkende plunderingen.

Een grafschrift in de Sint-Jacobskerk in Brugge vermeldt: Sepulture van Jan van Eck, filius Aernoudts, geboren uyt den lande van Geldre, overleden A 1584 den 14 Hoymaend ende van Joncv. Marie, Filia Adriaen Antheunisse Lauwers, wijf van Jan van Eck, overleet den 26 Maerte A 1550 voor Paeschen ende van Jonc. Barbara, filia Jan van Eck, weduwe van dHeer Otto Stochove, die overleed den 6 Sporkel 1608 .

De zoon van Otho Stochove (kleinzoon van Maria Lauwers), Jan Stochove, verdween na 1584 in de anonimiteit. Een openbare functie was niet meer weggelegd voor iemand die onder het Calvinistisch bewind een vooraanstaande plaats had bekleed. De tijd ging hier evenwel over heen en meer dan vijftien jaar later, in 1601, in 1607 en in 1613 werd hij opnieuw schepen van Brugge.

Hij was gehuwd met Josine Van Steelant en zijn broer Wouter met haar zuster Helena. Zij waren de dochters van Philippe van Steelant, schepen en tresorier van Brugge en van Adrienne Christiaens, dochter van schepen Joachim Christiaens. De Stochoves werden door deze huwelijken helemaal in de Brugse hoogste klasse opgenomen. De familie Van Steelant1, van Engels-Zeeuwse origine, was al generaties in Brugge ingeburgerd en bezat een aantal eigendommen op en rond Sint-Gilliskerkhof.

 

 

 

 

 

image004.jpg

 

image011.jpghttp://www.laurentii.be/images/1279vansteelant.gif

Afbeelding: Het oudst bekende wapenschild van de familie Van Stee(n)lant rechts te Steenokkerzeel, links hetzelfde schild zoals het voorkwam in Wijnegem.