Afbeelding met tekening

Automatisch gegenereerde beschrijving

 

(c) Laurentii.be

 

Genealogie Laurentii

Numquam solus incedes

Inhoud

Blog

Documenten

Foto's

Gezinnen

Stamboom

Startpagina

Thematisch

Verhalen

Verwante families

 

Voetnoten

 

1 In Brugge werd de rederijkersgilde van de Drie Santinnen opgericht in 1474, naast de bestaande gilde van de Heilige Geest, opgericht in 1428. Kort na haar oprichting werd een cartularium aangelegd waarin belangrijke akten uit het archief van de gilde werden gekopieerd.

 

image003.jpg

(c) Kaartbewerking 2004, Diest, onbekende graveur, einde 16e eeuw - Public domain

 

Verhalen - 1525 - Het Brugs-Diestse echtpaar Lauwers - Steekers

En van de sporen die aantonen dat families banden konden hebben met zowel het Graafschap Vlaanderen (Brugge) als het Hertogdom Brabant (in dit geval Diest en Antwerpen), vonden we bij de vermelding van het huwelijk van een Brugse Lauwers met een Diestse. Het is een gegeven dat we vanaf de 17e eeuw families Lauwens en Lauwers aantreffen te Diest. Of en hoe deze verwant waren met de Brugse families, is ons niet bekend. Ook bij verwante families treffen we die aanwezigheid in het graafschap en het hertogdom aan.

 

De burgemeester, schepenen en de raad van Antwerpen maakten op 6 november 1525 bekend dat Anna Steekers, dochter van Pauwel Steekers en echtgenote van Jan Lauwers, haar man tot voogd had aangesteld om namens haar voor de Brugse schepenen een rente te bezetten op hun huis in de parochie Sint-Gillis te Brugge. Anna Steekers was afkomstig van Diest in Brabant en werd bijgestaan door een vreemde voogd.

Op 18 januari 1526 maakten de Brugse schepenen Willem de Priestere en Joos de Cabootre bekend dat Jan Lauwers ingevolge de Antwerpse oorkonde, een rente had laten bezetten op twee huizen ten voordele van de proost, deken en gouverneurs van het gezelschap De Drie Santinnen1. Het ging om twee huizen aan de westzijde van het verbindingsstraatje tegenover de Scotille poorte en het nieuwe kerkhof van Sint-Gillis, die tot n woning waren samengevoegd.  

 

 

image011.jpg