image001.jpg

 

(c) Laurentii.be

 

Genealogie Laurentii

Numquam solus incedes

Inhoud

Blog

Documenten

Foto's

Gezinnen

Stamboom

Startpagina

Thematisch

Verhalen

Verwante families

 

Voetnoten

 

1 De naam Lauwers duikt ook op in een lijst van weerbare mannen van 1552.

 

image002.jpg

(c) Bewerking van kaart uit privé collectie.

 

Verhalen – 1480  - Een Lauwers bij de weerbare mannen in het land van Waas

 

Het Land van Waas was regelmatig het toneel van oorlogen. De diverse Gentse opstanden (1379-1385, 1451-1454 en 1487-1491), brachten veel schade en ongemak toe aan de boeren in de streek. Tijdens deze periodes werd het Land van Waas meermaals geplunderd.

Dat ging vaak gepaard met het in brand steken van de boerderijen en het vernietigen of opeisen van de oogsten. De inwoners moesten dan aanzienlijke sommen geld betalen als brandschatting. Ten tijde van deze oorlogen of opstanden tegen de graaf van Vlaanderen moesten de mannelijke inwoners van het Land van Waas die daartoe in staat waren bovendien aan de krijgstocht deelnemen, “op straffe van boete” bij een eventuele weigering. Of zij werden gevorderd om militaire versterkingen aan te leggen.

De burggraaf riep dan de dienstplichtige inwoners ofwel “weerbare mannen” op. Deze verplichting stamde uit de tijd dat de horigen vrij man werden. Een van de voorwaarden die daaraan verbonden was, was dat de mannelijke afstammelingen zich beschikbaar moesten stellen voor krijgsdienst bij de heer en zijn opvolgers.

In de lijst van de "weerbare mannen" in het land van Waas vinden we in 1480 een niet nader genoemde Lauwers terug1. In dezelfde lijst vinden we ook Van Steelant, een verwante familie met Lauwers in Brugge. Het migratie patroon van deze laatste familie vertoont opvallende gelijkenissen met dat van de Lauwers families, die we vinden in het Graafschap Vlaanderen, en (later) in het voormalige hertogdom Brabant.

 

image003.jpg