image003.JPG

Laurentii.be

 

Genealogie Van Praet

Hoe hoger geerd,

hoe hoger van weerd.

Inhoud

Blog

Documenten

Foto's

Gezinnen

Stamboom

Startpagina

Thematisch

Verhalen

Verwante families

 

Voetnoten

 

1 Bronnen: Cijnsboeken van de hertogen van Brabant uit 1463 en 1616, Rijksarchief Rekenkamer. Het oude jaargetijdenboek van de kerk van Malderen, bewerkt door Marcel Van Doren. Ander bewerkt archief van de parochie Malderen (pastoor Herben en onderpastoor Daelemans). Schepenbank Londerzeel 1553-1673.

image005.jpg

(c) Bewerking familiewapen Laurentii.be.

 

Verhalen - 1458 - Willem van Praet, schepen te Kermt (Hasselt)

 

Willem van Praet was blijkens een akte van 23 juli 1458 een schepen van Kermt. Deze voerde het wapenschild van de Vlaamse voorouders, gecombineerd met een leeuwenkop. De precieze verwantschap met de van Praet familie uit het graafschap Vlaanderen is ons momenteel nog onduidelijk, evenmin als het feit hoe Willem in Limburg terecht kwam.

 

Van deze 'Limburgse' tak zijn meerdere sporen, bv. in 1595 werd te Overpelt vermeld dat Aert Praets onderhoudsgeld betaalde aan Maria Deckers, bij wie hij een kind had verwekt. Dit kind, Maria, was te Overpelt gedoopt 'non uxoris sue' op 28 september 1594. De rector van het Onze-Lieve-Vrouwbeneficie was in 1716 Mathias Smolders, afkomstig van Overpelt en zoon van Luc Smolders en Joanna Praets. Zijn moeder was inmiddels hertrouwd met Willem Persoons.

 

image005.jpg

Afbeelding: reconstructie van het familiewapen van Praet te Kermt. De kleuren waren identiek aan dit van het bekende wapen van Praet, en werden gecombineerd met een leeuwenkop.

 

 

 

 

Verhalen - 1463 Damiaan Van Praet, eigenaar op de Camermansheide (Malderen)

 

En van de oudste meldingen Van Praet in de omgeving van Malderen bij Londerzeel1, is die van Damiaan Van Praet, eigenaar aan de Camermansheide. Damiaen moet geboren zijn omstreeks 1420. In dezelfde periode wordt ook Liesbeth Van Praet vermeld, die eveneens eigendom had aan de Camermansheide. Afstammelingen van Damiaan zijn Gielis Van Praet en diens zoon Jan Van Praet, vermeld in 1617. Gielis werd geboren omstreeks 1460, Jan Van Praet omstreeks 1490.

 

Een andere Gielis Van Praet, geboren omstreeks 1550, stamde van deze eerst vermelde Van Praet af, en was woonachtig in de streek. Hij was een zoon van Jan Van Praet, op zijn beurt een zoon van de hoger vermelde Jan Van Praet. De eerstgenoemde Jan Van Praet ging bij de alias Steyns.

 

Andere meldingen in de streek zijn bijvoorbeeld:

 

         Liesbeth Van Praet was gehuwd met Joost De Crayer en een zoon, Hendrik werd geboren in 1540 te Steenhuffel. Joost werd geboren in 1510, zoon Hendrik werd genoteerd als meisenier in 1583.

         Josine Van Praet werd vermeld in 1565-1595 te Londerzeel als gehuwd met Steven Van Nuffel. Zij was een dochter van Gielis Van Praet.

         Juffrouw Beatrix Van Praet werd vermeld in 1573 te Londerzeel. Zij huwde later met Joos De Smet.

         Marie Van Praet werd genoteerd te Londerzeel als gehuwd met Gielis Fierens tussen 1577-1599.

         Anne Van Praet werd genoteerd in 1583 te Londerzeel als gehuwd met Wouter Van den Bossche.

         Adriaan Addiers, geboren in 1602, werd vermeld te Londerzeel in 1606 als wonende bij zijn stiefvader (Rogier) Van Praet in Watervliet. Ook Arnout, Hans, Tanneke en Appolonia Addiers woonden bij hun stiefvader en hun moeder, Margriet Duerinckx, te Watervliet nadat hun vader Adriaan Addiers was overleden.

         Anne Van Praet werd genoteerd in 1608 te Londerzeel als gehuwd met Maximiliaan De Keyser. In hetzelfde jaar werd Marie Maayken Van Praet er genoteerd als gehuwd met Stoffel Moens. Marie was naar verluid afkomstig van Baasrode.

         Jan Van Praet werd vermeld in 1618 te Londerzeel als gehuwd met Amandelijne Stemael.

         Louis Meert huwde omstreeks 1620 te Steenhuffel met Martine Van Praet.

         Adriana Van Praet was de moeder van Barbara Verbiest, geboren op 28 april 1630 te Merchtem. De vader (echtgenoot van Adriana) was Jan Verbiest.

         Niklaas Van Praet werd vermeld in 1633 te Londerzeel als gehuwd met Barbara De Keersmaecker.

         Peter Van Praet huwde er omstreeks 1646 (geboorte eerste kind) met Josine Mertens.

         Andreas Van Praet huwde op 22 juni 1651 te Steenhuffel met Jeanne Brusselmans. En kind werd geboren te Steenhuffel, de anderen te Buggenhout.

         Willem Van Praet werd in 1655 vermeld te Londerzeel als gehuwd met Liesbeth Van den Broeck. Het koppel bewoonde toen de hofstede Ten Eeckhout.

         Niklaas Van Praet huwde op 8 oktober 1656 te Steenhuffel met Katrien Maereyck, kinderen geboren te Steenhuffel.

 

En en ander toont aan dat er al vanaf het begin van de 15e eeuw Van Praet families woonden in het hertogdom Brabant, in de omgeving van Londerzeel, en in het grensgebied (Oost)-Vlaanderen. De families bleven er wonen de daaropvolgende eeuwen.