Afbeelding met tekening

Automatisch gegenereerde beschrijving

 

(c) Laurentii.be

 

Genealogie Laurentii

Numquam solus incedes

Inhoud

Blog

Documenten

Foto's

Gezinnen

Stamboom

Startpagina

Thematisch

Verhalen

Verwante families

 

Voetnoten

 

1 Bron: "The origin of the name Lummis", eerst gepubliceerd in "Suffolk roots".

2 Zie Gentse poorters in 1481.

3 Doordat bijna alle kerkelijke doop-, trouw- en begraafregisters van Zierikzee in 1940 in Middelburg zijn verbrand (alleen het R.K. Trouwboek 1761-1810 bleef bewaard), wordt een genealogisch onderzoek in Zierikzee en andere plaatsen ernstig bemoeilijkt. De naam Lauwens komt ook voor als voornaam en als patroniem  "zoon van Laurens". Dat maakt de duiding als familienaam soms onzeker, want deze "familienaam" kon dan van generatie tot generatie wisselen. Een voorouder van de familie (Van) De Hordijk (dijk op de grens van Rotterdam en Ijsselmonde en Barendrecht) heette bijvoorbeeld Adriaan Jacobsz (Hordijk) in 1592, Adriaen Cornelisz (aen den Hordyck) in 1614 en Lodewijck Lauwens, jongeman van de Hordijk in Ijsselmonde, in 1621 - wiens naam in 1660 dan weer werd gespeld als Lodewijck Laurens Hordijk. In het geval van onze emigrant uit 1436, gaat het om een uitgeweken Westvlaming die de familienaam van vader op zoon verderzette. Het is onduidelijk of er een verwantschap was met de Lauwens-en vermeld in 1395 in Zierikzee.

4 Met het graven van het kanaal tussen Brussel en de Rupel werd gestart in 1550 te Willebroek door Jan de Locquenghien, burgemeester van Brussel. In 1554 werd het sas van Tisselt gebouwd door 11 timmerlieden van Brussel voor de som van 17.000 gulden. Maria van Hongarije, landvoogdes der Nederlanden, beval kort daarna de doorsteek van de Rupeldijk. Dit gebeurde onder het toezicht van Simon Maertens, burgemeester van Zierikzee.

image007.jpg(c) Foto Carlton Colville van Evelyn Simak, 2010, onder Creative Commons Attribution Share-alike license 2.0 CC BY-SA 2.0 - Bewerking op historische kaart Zeeland, 16e eeuw - Kaart onderaan: bewerking onder gebruikerslicentie op kaartgegevens (c) 2018 GeoBasis-DE/BKG (c) Google.

 

Verhalen - 1436 - Jan Lauwens uit Zierikzee, NL, emigreerde naar Engeland

 

Bij stamboomonderzoek naar de naam Lummis in Engeland, stelt men dat de oorsprong van de naam nog lang niet zeker is. Een mogelijke continentale oorsprong vindt men in 1436, toe ene John Lowenesse van "Cirice" (vandaag Zierikzee) in Zeeland die leefde in Carlton Colville, UK, genaturaliseerd werd in dit land.

De Zeelander (vermoedelijk een Vlaming) die in Carlton Colville kwam wonen en er genaturaliseerd was in 1436, wiens naam gespeld werd als Lowenesse, is mogelijk een voorvader van de familie die in Engeland hun naam spelden als Loveness een eeuw later. Men neemt aan dat John Lowenesses naam origineel gespeld werd als Jan Lauwens1.

Jan Lauwens was vermoedelijk een Bruggeling of Gentenaar die de economische achteruitgang, de oorlogsdreiging, de conflicten – de Vlaamse steden stonden op hun autonomie tegenover de Bourgondiërs - en de onlusten in de regio was ontvlucht. De teloorgang hield verband met het bondgenootschap dat de hertogen van Bourgondië aangingen met de Fransen, waarbij de alliantie met Engeland een einde nam (het verdrag van Arras in 1435).

Vermoedelijk keerde een zoon, Robert, terug naar Vlaanderen. Deze Robert, geboren in Engeland als zoon van Jan, werd er ingeschreven als poorter in 14812.

Dezelfde bronnen vermeldden drie personen met de naam Jan Lauwens in Zierikzee tussen 1395 en 14253. De geschiedenis van Zierikzee heeft raakvlakken met die van het land van Grimbergen, waar in de 15e en 16e eeuw de familienamen Lauwens en Lauwers voorkwamen4. De familienamen kwamen in deze periode ook voor in het toenmalige Graafschap Vlaanderen, dat behalve Oost-, West- en Frans Vlaanderen, ook het nabijgelegen Zeeuws-Vlaanderen omvatte.

De geschiedenis van de stad Zierikzee gaat terug op een nederzetting uit de negende eeuw. De Hollandse graaf Dirk IV bouwde er in 1048 een burcht en Willem II verleende de plaats in 1236 stadsrecht. Visserij en vrachtvaart op de landen van West- en Noord-Europa brachten de stad in de veertiende eeuw tot bloei. Een kreek, die uitmondde in de Gouwe (het water dat Schouwen en Duiveland scheidde) vormde een natuurlijke haven.

Zierikzee was lid van de Hanze en had, als alle andere Nederlandse handelssteden, op het Scandinavische schiereiland Schonen (Skåne) een eigen "witte" stukje grondgebied waarop het recht van Zierikzee gold. De schippers en kooplui verbleven hier soms enkele maanden voor de haringvangst en de jaarmarkten.

In 1595 werd begonnen met de aanleg van een nieuwe haven, maar dat kon het verval in de 17e eeuw niet stuiten. Het aantal inwoners liep sterk terug. Tegen 1800 was Zierikzee een vrijwel dode stad geworden, waardoor mogelijk zo'n groot aantal historische gebouwen bewaard zijn gebleven.

image006.jpg

Carlton Colville hoort bij de Engelse gemeente Lowestoft, het meest oostelijke punt van Engeland. Dat maakte deze haven makkelijk bereikbaar vanuit de Lage Landen. De plaats is nog steeds zeer geliefd bij Nederlandse zeezeilers die de oversteek maken vanuit IJmuiden.

 

 

Afbeelding: Zierikzee in de 16e eeuw

image006.jpg

 

Afbeelding: situering van Carlton Colville nabij Lowestoft in het zuiden van Engeland, waar Jan Lauwens in 1435 werd genaturaliseerd.

image007.jpg