Afbeelding met tekening

Automatisch gegenereerde beschrijving

 

(c) Laurentii.be

 

Genealogie Laurentii

Numquam solus incedes

Inhoud

Blog

Documenten

Foto's

Gezinnen

Stamboom

Startpagina

Thematisch

Verhalen

Verwante families

 

Voetnoten

 

1Ongetwijfeld zijn een aantal familienamen ontstaan uit een afgeleide van een voornaam Laurent (Lauwrenz, Lorenz), en tochstellen we vast dat de familienaam al systematisch wordt opgenomen bij nakomelingen.

 

image009.jpg(c) Eigen bewerking kaart vindplaatsen, Vlaanderen, bewerking op Google kaart, 2014. - Foto Patrik Lauwens, Brugge, 1985.

 

 

 

Verhalen - 1394 - Lauwers en Lauwaerts in Noord-Frankrijk

 

De naamvarianten Lauwaert(s) en Lauwers kwamen voor in Oost- en West-Vlaanderen en in Frans Vlaanderen. Frans-Vlaanderen maakte in die tijd nog deel uit van het Graafschap Vlaanderen. Het Graafschap, dat ook Zeeuws-Vlaanderen omvatte, leverde al meerdere sporen van vroege families in onze contreien. Alles wijst er op dat vůůr de aanwezigheid van Lauwens en Lauwers in het hertogdom Brabant, eerdere voorouders uit het graafschap Vlaanderen afkomstig zijn. De woonplaatsen en inlandse migratie liggen in de lijn van de spreiding van de familie Lauwereyns in het toenmalige Vlaanderen. Ook al kwamen schrijfvarianten naast elkaar voor in sommige families tot in de 17e eeuw, bij sommige families kreeg de schijfwijze van de familienaam vanaf de 14e eeuw al een permanent karakter.

 

In Frans-Vlaanderen kwamen de naamvarianten onder meer voor tussen 1340-1389 te Sint-Winnoksbergen, in 1540-1550 te Loker, Dranouter, Bambeke en RexpoŽde. Bij de poorters-keurbroeders te Sint-Winnoksbergen (kortweg 'Bergen', arrondissement Dunquerque, FR) werd o.m. Hanin Lauwers vermeld in 1394, Nanne Lauwers, dochter van Jorey van Maerdyke, in 1397. Jorey was een zoon van Pieter Lauwers van Osterwye volgens een melding in 1398. Een Gossin Lauwers werd vermeld in 1441, en er zijn diverse latere meldingen van familienaamgenoten in de streek, zoals Anna Lauwers, weduwe van Jan Winnock, die land verkocht aan Jan Lauwers op 13 augustus 1524 en Olivier Lauwers, gehuwd met ene Maye van Ghyvelde die land verkocht op 27 februari 1525. Het vermelde Osterw(e)ye is vermoedelijk het huidige Ostreville bij Saint-Pol. De plaats Maardyke verwijst naar Mardyck bij Duinkerken, FR.

De naam Lauwers / Lauwaert zou in deze periode ook voorkomen in het Franse departement "Haut Rhin", nabij het stadje Lauw, in voormalig Duitssprekend gebied. Merk ook de naamverwanten op Lauwers en Lauwens in het aangrenzende Rijnland-Palts (Rheinland-Pfalz) in Duitsland1.

image010.gif

Afbeelding: belangrijke vindplaatsen van de familienaam Lauwens en Lauwers in de 15e eeuw.

 

 

1389-1425 Lauwers-en vermeld als "keurbroeders" of poorters van Winnocsbergen, deel van de Franse stad Bergues

Verschillende Lauwers-en worden vermeld als poorters of "ceurbroeders van Sint-Winnocksbergen" te Brugge vanaf 1389.

Zij genoten de rechten en plichten van poorters-keurbroeders zoals die in de keure van 1240 van de Graaf van Vlaanderen en zijn echtgenote Johanna Van Cortwyl werden bepaald:

         Lauwers Gilles, in 1389 en 1390

         Lauwers Hanin, op 27 oktober 1394

         Lauwers Jan, op 1 maart 1425

         Lauwers nn., zoon van Pieter, van de "Osterwye" (plaatsverwijzing, mogelijk naar Oosterwijk/Zelhem of Ostreville bij St.-Pol Ternoise)

         Lauwers Nanne, dochter van Joris, van de "Maerdike" (plaatsverwijzing, mogelijk naar de Maaidijk)

 

image010.jpg

In de 14e-15e eeuw lag de stad Brugge dichter bij dezee en Kadzand was toen nog een eiland.

 

 

In deze akten komt ook Jan Lauwers voor in 1433, met de melding "Dit zin de herden ende woensten staend ondre de vierscare mijn heere van Gaesbeke in Houtkercke gheldende ooc soot ende lot met bergambacht.", vermoedelijk een beschrijving van huizen ('herden') en opbrengsten die de Vierschaar van de heer van Gaasbeek te Houtkerk toekwamen, inbegrepen zout en bergambacht ("bergen" in de zin van winnen), waaronder Jan Lauwers ressorteerde.

Ook de schrijfwijzen Lauwereyns, Lauwaert en Lauwens komen in deze periode overal voor in deze omgeving.