Afbeelding met tekening

Automatisch gegenereerde beschrijving

 

(c) Laurentii.be

 

Genealogie Laurentii

Numquam solus incedes

Inhoud

Blog

Documenten

Foto's

Gezinnen

Stamboom

Startpagina

Thematisch

Verhalen

Verwante families

 

Voetnoten

 

1  Bronnen: De Gentse Opstand (september 1379 - december 1385). - De positie en het beleid van de grafelijke gerechtsofficieren in de stad Brugge en het Vrije. - Baljuwsrekeningen van Brugge en Damme 1382-1384.

 

image006.jpg(c) Damme fragment uit de kaart van Jacob van Deventer, 1560, public domain, bron: Wikipedia - Biblioteca Nacional Espana. - (c) Patrik Lauwens, Brugge 1985.

 

Verhalen - 1382 - Marie Lauwers ontving huishuur van Pieter Blauvoet

(Damme)

image003.jpg

In de baljuwsrekening van Damme werd in 1382 vermeld dat Marie Lauwers, weduwe van Van Den Berghe ("dewelke voer van live ter doot") voor een huis te Damme dat aan Gent toebehoorde en waarin ene Pieter Blauvoet woonde  ("Van enen huus staende ten Damme, twelke die van Ghend toebehorde, daer een Pieter Blauvoet in wonde"), huishuur ontving ("ontfaen van der huushure").

 

 

 

 

1383 - Toch geen klacht omdat Coppin Lauwers koeien zou hebben geroofd van de weduwe Goyers (Brugge)

In de baljuwsrekening van Brugge in 1383-1384 werd Coppin Lauwers vermeld omdat hij koeien zou hebben geroofd van de weduwe van Jan Goyers. Er kwam evenwel geen klacht, zodat een minzame regeling werd bedongen.

De koe in de late middeleeuwen was niet echt te vergelijken met de dieren van nu. De dieren waren kleiner van was.

Coppin Lauwers was "ghecalengiert van dat hi roofde v coen toebehorende der wedewe Jan Goyers", al bleef een formele klacht uit "ende om dat partie niet claechde" zodat een minzame regeling werd getroffen "so liet de bailliu pais maken"1.

image007.jpg