Afbeelding met tekening

Automatisch gegenereerde beschrijving

 

(c) laurentii.be

 

Genealogie Laurentii

Numquam solus incedes

Inhoud

Blog

Documenten

Foto's

Gezinnen

Stamboom

Startpagina

Thematisch

Verhalen

Verwante families

 

Voetnoten

 

1 Geen gegevens met zekerheid bekend. Barbara Leemans was in september 1672 meter van een zoon van Adriaans broer Antoon en Liesbeth Verloock en deze Antoon was in 1673 peter van haar dochter Maria. Zij was ook meter bij kinderen van Adriaans broers Corneel (1670), Laurent (1679) Merk ook dat een naamgenote Barbara Leemans omstreeks 1646 in Eppegem was gehuwd met Hendrik Lauwers   (overleden op 12 juli 1659 in Eppegem).

2 Zij was verwant met Jeanne Persoons die in 1655 in Leest was gehuwd met Peter Lauwers , een generatiegenoot van vader Adriaan, eveneens afkomstig van Hombeek. Katrien Persoons was gehuwd met Willem Van Beveren en moeder van Liesbeth Van Beveren die in 1676 in Hombeek huwde met Laurent Lauwens , broer van vader Adriaan.

3 Nicolaas Verhaegen was verwant met Petronella Cornelia Verhaegen die in 1624 in Heffen was gehuwd met Nicolaas Lauwens   (overleden in 1663 in Hombeek, voorouderlijke Mechelse stamlijn). De kinderen waren geboren in Hombeek.

4 Hij huwde op 22 januari 1681 in Ramsdonk met Jeanne Lauwens , een jongere zus van Adriaan.

5 Zijn dochter Clara Van Beveren was in 1654 gehuwd met Willem Lauwens , een generatiegenoot van vader Adriaan in Hombeek.

6 Zij was vermoedelijk gedoopt op 20 augustus 1654 in Mechelen Onze-Lieve-Vrouw als dochter van Rombout Mies en Anna De Herdt. Ook Meeus, Mies.

7 Een naamgenote Clara  werd begraven op 9 april 1681 te Mechelen Onze-Lieve-Vrouw. Deze Clara kreeg een middelbare uitvaart, woonde aan de Zoutwerf en er was een relatie met het lijntrekkers ambacht (zie ook tak van Werchter). De ouders werden niet vermeld bij de uitvaart.

 

Bronnen: o.m. bewerking parochieregisters Mechelen door de Ware Vrienden van het Archief, Mechelen, 2007-2019, bewerking parochieregisters Leest en Hombeek door Paul Behets.

 

image009.jpg

(c) kaart laurentii.be, 2019

 

Hombeeks-Leestse stamlijn  - 1665 Lauwens-Leemans, Hombeek

Adriaan Lauwens  werd gedoopt op 16 juni 1640 in de Sint-Martinuskerk te Hombeek als zoon van Maarten Lauwers  en Katrien Verschoor. Hij huwde op 22 september 1665 in Zemst met Barbara Leemans1. Getuigen bij het huwelijk waren Adriaan en Hendrik Gebuers.

 

Adriaan Lauwens overleed in oktober 1694 in Hombeek, en werd er begraven de 26e van die maand.

 

Ouderlijk gezin: Lauwers - Verschoor, 1626 Hombeek

 

Kinderen uit het gezin:

ˇ         Gielis Lauwens  werd gedoopt op 28 december 1665 in Hombeek. Doopgetuigen waren Gielis Janssens en Katrien Persoons2.

ˇ         Nicolaas Lauwens  werd gedoopt op 2 oktober 1668 in Hombeek. Doopgetuigen waren Nicolaas Verhaegen en Clara Vekemans.

ˇ         Jacques Lauwens  werd gedoopt op 5 november 1670 in Hombeek. Doopgetuigen Corneel Vekemans4 namens Jacques Leemans en Anna Sluys.

ˇ         Maria Lauwens  werd gedoopt op 5 april 1673 in Hombeek. Doopgetuigen waren nonkel Antoon Lauwens  en Maria Janssens.

ˇ         Laurent Lauwens  werd gedoopt op 16 februari 1676 in Hombeek. Doopgetuigen waren nonkel Laurent Lauwens en tante Katrien Lauwens .

ˇ         Clara Lauwens  werd gedoopt op 29 januari 1679 in Hombeek. Doopgetuigen waren Adam Van Beveren5 en Clara Verschoor.

 

 

Van Gielis Lauwens weten we dat hij op 9 september 1691 in Mechelen Onze-Lieve-Vrouw huwde met Liesbeth Mees (Meeus).

 

Hombeeks-Leestse stamlijn  - 1691 Lauwens-Mees, Mechelen Onze-Lieve-Vrouw

Gielis Lauwens  werd gedoopt op 28 december 1665 in Hombeek als zoon van Adriaan Lauwens  en Barbara Leemans. Hij huwde op 9 september 1691 in Mechelen Onze-Lieve-Vrouw met Liesbeth Mees6. Getuigen bij het huwelijk waren vader Adriaan Lauwens  en Jacques Mees.

 

Gielis Lauwens was de oudste zoon en overleed in oktober 1693, ruim een jaar voor het overlijden van zijn vader Adriaan, en werd begraven in Mechelen Onze-Lieve-Vrouw op 20 oktober 1693. Liesbeth Mees overleed vermoedelijk tussen 1728 en 1737.

 

Er zijn drie mogelijke begrafenissen: op 12 september 1728 (kerkelijke uitvaart, woonachtig aan de Dijle), op 11 september 1732 (kleine uitvaart, woonachtig te Geerdegem), of op 27 juni 1737 (kleine uitvaart, woonachtig in de Geerdegemstraat) in Mechelen Onze-Lieve-Vrouw.

 

Ouderlijk gezin: Lauwens-Leemans, 1665 Hombeek [zie hoger]

 

Kinderen uit het gezin: onbekend

 

We hebben geen zekerheid over kinderen, maar het is opmerkelijk dat op 22 maart 1693 het doopsel werd vermeld van Jeanne Lauwens  in Mechelen Onze-Lieve-Vrouw, een dochter van Gielis Lauwens . Als moeder werd evenwel "Margriet Van den Kinderen" vermeld en er lijkt geen band met de doopgetuigen Frans Vermeylen en Jeanne Vijt. Deze Gielis Lauwens huwde op 4 mei 1690 in Mechelen Onze-Lieve-Vrouw met Margriet Van der Kinderen en getuigen bij het huwelijk waren Peter Van Rijmenans en Jacques Buys. De geboorte van Jeanne in 1693 in dit huwelijk, sluit bovendien uit dat Gielis in 1691 zou zijn hertrouwd.

 

 

Van Clara Lauwens  7 weten we dat zij op 22 februari 1705 in Mechelen Onze-Lieve-Vrouw huwde met Corneel Lauwers.

 

Hombeeks-Leestse stamlijn  - 1705 Lauwers-Lauwers, Mechelen Onze-Lieve-Vrouw

Clara Lauwens  werd gedoopt op 29 januari 1679 in Hombeek als dochter van Adriaan Lauwens  en Barbara Leemans. Zij huwde op 22 februari 1705 in Mechelen Onze-Lieve-Vrouw met Corneel Lauwers8 .

 

Ouderlijk gezin: Lauwens-Leemans, 1665 Hombeek [zie hoger]

 

Van dit gezin zijn verdere gegevens bekend [zie 1705].

 

 

 

1665 - Een hechte gemeenschap van families Lauwens/Lauwers, ook in het "zoveelste" knoopgat

 

De generaties Lauwens/Lauwers die vanuit het Mechelse in Hombeek terecht kwamen, hielden nauwe banden aan. Soms moet men een beetje graven en generaties terug gaan om de precieze verwantschap vast te stellen wanneer huwelijks- en doopgetuigen aantreden. Die verbondenheid, zelfs met achterkozijns en -nichten, toont aan dat de nakomelingen veel belang hechtten hun verwantschap. Zij onderhielden die banden, zowel met familienaamgenoten als met families die aanhuwden, en op die manier vormden zijn een hechte gemeenschap in de driehoek Hombeek-Leest-Mechelen.

 

Het is pas in de eeuwen nadien, toen men ruimer in de streek uitzwierf, dat relaties vervaagden. Op zich is dat uiteraard niet ongewoon, maar het was opmerkelijk dat men kennis hield van de verwantschap in het "zoveelste" knoopgat, ongeacht waar verwanten terecht kwamen. De uitwijking van families leidde er meestal toe dat anderen in hun zog uitweken nadien. Het samenhorigheidsgevoel had ongetwijfeld te maken met de relatief recente inwijking van de families uit het Graafschap Vlaanderen in het toenmalige hertogdom Brabant in de loop van de eeuw voordien. Voorouders van deze families waren overigens ook al in de eeuwen daarvoor in het hertogdom Brabant ingeweken.

 

image005.jpg

 

De eeuwen die volgden nam niet alleen de bevolking exponentieel toe, ook het ontstaan van naties - en in België waren dat meestal overheersers of bezetters - speelden een rol in de wijziging van het sociale netwerk. Ongetwijfel heeft de kerk die rol als "bindmiddel" of organisatie ook eeuwen lang gedomineerd. De geografische uitbreiding van landbouwgronden en "ontginning" - lees "verdwijnen" van bossen - mét de economische groei en de industrialisatie die zouden volgen, en de groeiende invloed van de overheid en overheidszorg die de 'clan' solidariteit grotendeels ging vervangen, wijzigde het sociale weefsel ingrijpend.

 

Belangrijk in een sociaal netwerk zijn intensieve sociale contacten, en die waren ongetwijfeld sterker in enigszins geďsoleerde leefgemeenschappen, met fysieke grenzen als bossen en rivieren die niet vaak werden doorkruist. Bossen werden gerooid, het wegennet werd uitgebreid, technische en technologische evoluties maakten migratie over grotere afstanden haalbaar. Alle geschiedenis is familiegeschiedenis.