Afbeelding met tekening

Automatisch gegenereerde beschrijving

 

(c) laurentii.be

 

Genealogie Laurentii

Numquam solus incedes

 

Inhoud

Blog

Documenten

Foto's

Gezinnen

Stamboom

Startpagina

Thematisch

Verhalen

Verwante families

 

Voetnoten

 

1 Jeanne Persoons werd gedoopt op 11 november 1630 in Hombeek als dochter van Peter Persoons en Katrien Meulemans.

2 Uit de overlevering weten we ook dat de families Lauwens die afstamden van Peter Lauwers uit Leest de bijnaam "die van de graaf" meekregen. Mogelijk werkten familieleden uit Peters tak van de familie in dienst van een graaf (zie ook de vermeldingen bij de doopgetuigen die wijzen op een band met adellijke families: de Clerck, de Bouvekercke).  Ook de Humbeekse en Grimbergse Lauwens en Lauwers telgen werkten soms voor adellijke families, in het bijzonder voor de 'heren des cooninc' of de hertogen van Brabant.  Er was een band met de graaf van Humbeek: François le Cocq, de graaf van Humbeek, was gehuwd met Magdalena Lauwers. Zie ook verhaal 1662.

3 Clara zou op 24 september 1656 te Leest huwen met Jan Bulens. Haar vader Nicolas was op 15 oktober 1621 te Leest gehuwd met Dimphna Persoons, een nicht van Johanna, geboren als dochter van Stefan Persoons en Marie Verlinden. 

4 Katrien Van Nieuwenhuyze was op 26 juli 1656 te Leest gehuwd met Matthias Persoons, een oudere broer van Johanna Persoons, geboren op 25 juli 1622 te Hombeek.

5 Peter Persoons was op 26 september 1621 te Leest gehuwd met Katrien Moldermans (of Muyldermans). Johanna’s moeder Katrien Meuldermans overleed enkele maanden na de geboorte van Johanna’s zoon Peter Lauwers, op 21 mei 1660. Haar vader Peter Persoons overleed op 16 januari 1663 te Leest.

6 De dooppeter André Diddens was in Leest gehuwd met Liesbeth Vleminckx op 9 mei 1651. De doopmeter waren Maria de Clerck en Maria Carolina de Bouvekercke. 'Noble dame Margte de Clercq dite de Bouvekercke' werd in 1713 vermeld in een grafschrift in de Sint-Niklaaskerk te Leest als echtgenote van "Jean Gerlaijs, vivant vicompte Dupigny Seigneur haut Justicier du dit lieu seigneur de Creux, Hedenge, membre des états du comté de Namur" De familie de Clerck-de Bouvekercke was een adellijke familie van wie o.m. ridder Willem in 1500 werd vermeld als schout van Mechelen. De familie was rond die tijd eigenaar van Hagelstein, en hun wapenschild siert nog steeds de gelijknamige school te Sint-Katelijne-Waver. Tussen 1531 en 1565 verkocht ridder Philip de Clerck - de Bouvekercke het hele domein, ongeveer 45 bunder groot met kasteel inbegrepen, aan Nicolaes van der Laen. Willem de Clerc, heer van Bouvekerke, werd genoteerd als lid van de Peoene te Mechelen omstreeks 1548. Charles de Clercq de Bouvekercke was burgemeester van Mechelen. Hij was gehuwd met Petronilla de Gottignies, overleden op 31 oktober 1602, terwijl Charles overleed op 5 mei 1602. Merk dat Arnould de Gottignies werd vermeld als heer van Geertruy-Machelen, en als kolonel van de Waalse infanterie, in dienst van de koning van Spanje in de Nederlanden, geboren op 15 april 1535 en overleden op 13 april 1575. De erfgenamen de Bouvekercke worden nog vermeld te Zemst in de 17e eeuw in de "Goedenissen van de schepenbank de Oliveten". De familie de Clerck-de Bouvekercke bekleedde hoge ambten in het Mechelse, o.m. aan het hof van Maximiliaan I, Filips De Schone en Karel V, onder de Boergondisch- Habsburgse vorsten.  Ook de van der Laens waren een ridderfamilie die in het nabijgelegen Mechelen hoge ambten uitoefenden, waaronder het burgemeesterschap. De familie kwam oorspronkelijk uit Haarlem (Holland) en zij was verwant met Willem III de Goede, graaf van Holland, Zeeland en Henegouwen (1304 - 1337).

In 1568 is er de melding bij het naburig Hof Ter Moortere, een hoeve met molen: “Executeurs testament van Vrouwe Heylwyck Van Campvoort huysvrouwe Van wylen Remi de Halut, Boschgrave van Wynoxberge...verkoopen heeren Willem van Bovekercke, ridder, heer van Locxem, van den Broeke etc en zijn huysvrouw Margriet Schooff... eenen watermolen metten huysken ende eenen wintmolen metten berge ende lande daer den selve wintmolen op staet groot omtrent drij dachwant...gelegen neffens malcanderen met noch een cleyn beemdeken boven denselven watermolen met eenen bogaerde gelegen eensdeels onder heffene ende eensdeels onder leest, als wijlen Jonckeer Jacob Schooff heer Van den Broeke dat te besitten plach.” (Chron.Aenw.rg 57 f°83). Nog in 1594 was er bij deze hoeve de melding "Heer Willem van Boevekercke van een huys metten hoven groot omtrent dertich buenderen onder lant ende bempt geheeten den Mortere comende metter eender syde aent goet van den Heylighen Geest van Liest, ter ander aent goet van der Sieckenlieden ter derdere aen derve van Adolph Van de Venne metter vierdere syde aent ’t Hoochacker.” In 1621 werd vermeld: "Karel van Bouvekerke geeft aan Anna Schoof 25 Carolusgulden erfelijke rente op een hoeve met 30 bunder het Hof te Moirtere onder Leest." (Inv.Coo Vol.I  nr.1177 Sch.Mech.). Buiten de 1642 roeden verbonden aan het Hof ter Moortere pachtte Willem Buelens  ook nog 5 bunder , 3 dagwand en 80 roden land en weidegrond van mevrouw de Boevekercke en 212 roeden land en weidegrond van graaf Van der nat, zelf bezat hij nog 37 roeden elsbos “tegen den Molenbemt”. O.m. in 1632 werd jonker Jan Jeronimo De Clercq, heer van Bouvekercke” vermeld, en op 20 januari 1647 was J. Bouvekercke ‘hooftman’ van de handboogschuttersgilde Sint-Sebastiaan in Leest.  In 1723 behoorde het Hof Van den Broecke tot de heer Locquet, graaf van Hombeek. De hoeve Ter Moortere, met molen en naar wij vermoeden het zgn. "Molenhuis" bewoond door de nazaten van Peter Lauwers, behoorde in 1723  toe aan mevrouw De Boevekercke en werd toen uitgebaat door Willem Buelens en diens echtgenote Carola Keulemans. Ze hadden twee meiden Maria Jansens en Katrien Diddens en twee kinderen Jan (1713) en Quirinus (1720).

7 In 1568 is er de melding bij het naburig Hof Ter Moortere, een hoeve met molen: “Executeurs testament van Vrouwe Heylwyck Van Campvoort huysvrouwe Van wylen Remi de Halut, Boschgrave van Wynoxberge...verkoopen heeren Willem van Bovekercke, ridder, heer van Locxem, van den Broeke etc en zijn huysvrouw Margriet Schooff... eenen watermolen metten huysken ende eenen wintmolen metten berge ende lande daer den selve wintmolen op staet groot omtrent drij dachwant...gelegen neffens malcanderen met noch een cleyn beemdeken boven denselven watermolen met eenen bogaerde gelegen eensdeels onder heffene ende eensdeels onder leest, als wijlen Jonckeer Jacob Schooff heer Van den Broeke dat te besitten plach.” (Chron.Aenw.rg 57 f°83). Nog in 1594 was er bij deze hoeve de melding "Heer Willem van Boevekercke van een huys metten hoven groot omtrent dertich buenderen onder lant ende bempt geheeten den Mortere comende metter eender syde aent goet van den Heylighen Geest van Liest, ter ander aent goet van der Sieckenlieden ter derdere aen derve van Adolph Van de Venne metter vierdere syde aent ’t Hoochacker.” In 1621 werd vermeld: "Karel van Bouvekerke geeft aan Anna Schoof 25 Carolusgulden erfelijke rente op een hoeve met 30 bunder het Hof te Moirtere onder Leest." (Inv.Coo Vol.I  nr.1177 Sch.Mech.). Buiten de 1642 roeden verbonden aan het Hof ter Moortere pachtte Willem Buelens  ook nog 5 bunder , 3 dagwand en 80 roden land en weidegrond van mevrouw de Boevekercke en 212 roeden land en weidegrond van graaf Van der nat, zelf bezat hij nog 37 roeden elsbos “tegen den Molenbemt”. O.m. in 1632 werd jonker Jan Jeronimo De Clercq, heer van Bouvekercke” vermeld, en op 20 januari 1647 was J. Bouvekerckehooftman’ van de handboog-schuttersgilde Sint-Sebastiaan in Leest.  In 1723 behoorde het Hof Van den Broecke tot de heer Locquet, graaf van Hombeek. De hoeve Ter Moortere, met molen en naar wij vermoeden het zgn. "Molenhuis" bewoond door de nazaten van Peter Lauwers, behoorde in 1723  toe aan mevrouw De Boevekercke en werd toen uitgebaat door Willem Buelens en diens echtgenote Carola Keulemans. Ze hadden twee meiden Maria Jansens en Katrien Diddens en twee kinderen Jan (1713) en Quirinus (1720).

8 Peter was Jacques Bulens en meter was Josiane Lauwers. Jacques Bulens was verwant met Ann Bulens, de eerste echtgenote van Peters stiefvader Jan Aerts, en met Peter Bulens, die op 3 oktober 1621 in de Sint-Niklaaskerk te Leest met Anna Lauwens was gehuwd. Meter Josiane Lauwers was een jongere zus van Peter Lauwers.

9 Maria Loyckx was geboren te Leest op 15 april 1648 als dochter van Nicolas Loyckx en Anna Persoons, een nicht van Johanna, want dochter van Stefan Persoons en Marie Verlinden. Maria Loycx zou op 12 januari 1670 huwen met Arnold De Prins.

10 Zie bewerking van “Bundergeld in Leest 1674” door Paul Behets in 2010. De families De Laet en De Nyn waren in Leest met elkaar aangetrouwd in 1594.

11 Peter Lauwers pachtte grond van hem, blijkens een melding in 1674.

 

image009.jpg

(c) Bewerking kaarten: Frickx kaart, 1712 - Villaretkaart, 1745 - Ferrariskaart, 1777 (kaarten onder Public Domain) - kaart (c) Google maps, 2014 onder gebruikslicentie - prent kasteel “Carmosteyn” in Hombeek (Public Domain, 1670) - foto Sint-Niklaaskerk uit privecollectie laurentii.be.

 

Hombeeks-Leestse stamlijn  - 1655 Lauwers-Persoons, Leest

Peter Lauwers image004.jpg werd gedoopt op 31 mei 1628 in Hombeek als zoon van Jan Lauwers image004.jpg en Anna Vanderborght (Verburcht, Verborcht, Verbuercht). Hij huwde op 5 juli 1655 in Leest met Jeanne Persoons (Perssoons).

 

Jeanne Persoons overleed op 19 september 1669 in Leest. Peter Lauwers hertrouwde op 3 december 1669 in Leest met Anna Bulens. Peter Lauwers zou in Leest overlijden op 20 september 1693.

 

Ouderlijk gezin: Lauwers-Vanderborght, Hombeek

 

Kinderen uit dit gezin:

 

·         Rombout Lauwers image004.jpg werd gedoopt in oktober 1655 te Leest. Doopgetuigen waren koster Jacques Elias in naam van Rombout Mares en Clara Van den Broeck3.

·         Jan Lauwers image004.jpg werd gedoopt op 19 maart 1657 te Leest. Doopgetuigen waren Jan Van Tielen de jonge en Katrien Van Nieuwenhuyse4.

·         Simon Lauwers image004.jpg werd gedoopt op 26 augustus 1658 te Leest. Doopgetuigen waren Simon De Voocht en Maria Adriaenssens.

·         Peter Lauwers image004.jpg werd gedoopt op 11 maart 1660 te Leest. Doopgetuigen waren Peter Persoons en Anna Vanderborght (grootvader en grootmoeder5).

·         Andries Lauwers image004.jpg werd gedoopt op 24 maart 1662 te Leest. Doopgetuigen waren Andries Diddens en Petronella Lauwers namens Maria De Clercq6. Hij overleed op 7 februari 1663 te Leest. 

·         Anne Marie Lauwers werd gedoopt op 25 januari 1664 te Leest. Doopgetuigen waren Peter De Laet en Anna Van Hanswijck. Zij overleed op 30 oktober 1669 te Leest.

·         Frans Lauwers image004.jpg werd gedoopt op 8 december 1665 te Leest. Doopgetuigen waren Jan Verhoeven en Anne Françoise Dyver namen Marie Caroline de Bouvekercke6+7.

·         Jacques Lauwers image004.jpg werd gedoopt op 21 september 1667 te Leest. Doopgetuigen waren Jacques Bulens en Josine Lauwers8. Hij overleed op 14 maart 1668 te Leest.

·         Joos Lauwers image004.jpg werd gedoopt op 12 augustus 1669 te Leest. Doopgetuigen waren Joos De Laet11 en Maria Loyckx9. 

 

 

Hoe verging het Peter en de kinderen na het overlijden van Jeanne Persoons?

 

Peters echtgenote Johanna overleed kort na de geboorte van Joos, op 19 september 1669 vermoedelijk na complicaties bij de bevalling van haar jongste zoon. Dit maakt dat Peter Lauwers achterbleef met heel wat jonge kinderen: Rombout was als oudste net geen 14, Jan was 12, Simon was 11. De jongste kinderen Frans en Joos waren net geen 4 en net een maand oud. Uit de verwanten mag blijken hoe de familie verankerd was in de streek, te Zemst, Hombeek, Mechelen, Blaasveld en Leest. Uit het overzicht van het Bundergeld, weten we dat Peter onder meer grond pachtte en bewerkte van het klooster van Muizen, van Andries De Nyn en van Joos De Laet in 167410.

 

Enkele maanden na het overlijden van Johanna Persoons, hertrouwde Peter Lauwens, op 3 december 1669 in de Sint-Niklaaskerk te Leest met Anna Bulens. De verwantschap met deze familie en de bijzondere omstandigheden – Hij had nog heel jonge kinderen die moesten worden opgevoed – maken dit begrijpbaar. De eerste getuige bij dit huwelijk was Jacques Bulens, vermeld als dooppeter op 21 september 1667 van Jacques Lauwers, een zoon van Peter Lauwers en Johanna Persoons. De tweede getuige was Nicolas Loycx, die gehuwd was met Anna Persoons, en wiens dochter Marie Loyckx meter was bij de doop van Joos Lauwens, de jongste zoon van Peter Lauwers en Johanna Persoons. Anna Bulens was een dochter van Peter Bulens en Anna Lauwers, gedoopt op 15 februari 1631 in de Sint-Martinuskerk te Hombeek en vermoedelijk werkte zij als dienstmeid bij het gezin Lauwers-Persoons.

 

Peter Lauwers overleed te Leest op 20 september 1693. Anna Bulens overleed op 5 november 1698 te Leest. Bij de nazaten van Peter Lauwers traden ook telgen uit de familie Bulens op als peter: Rombout Bulens was in 1702 peter van kleindochter Marie Lauwens, Willem Bulens was peter in 1728 van achterkleinzoon Willem Lauwens, Jan Bulens was peter van achterkleindochter Ann Katrien Lauwens in 1738.

 

 

image019.jpg

 

Kaart: buurgemeenten Hombeek en Leest, sinds 1976 deel van de fusie Mechelen. Zij liggen in het westen van de stad en van de rivier de Zenne. Hombeek was dan wel één parochie, op bestuurlijk vlak was het gedurende het hele Ancien Regime opgedeeld in twee stukken. Het oostelijke deel was waar de dorpskern en de Zenne gelegen was en noemde Neerhombeek. Het veel meer dunbevolkte westelijke deel noemde Ophombeek en lag aan de grens met Zemst-Laar en Kapelle-op-den-Bos. De belangrijkste bebouwing van dit gebied is wat men in 2017 “de Pikkerie” noemt. Verder lag op het grondgebied van Hombeek, vlak bij Zemst-Laar, ook nog de onderhorige heerlijkheid Muijselwijck. Pas onder Napoléon zou Hombeek verenigd worden tot één bestuurlijke entiteit, wat het op religieus vlak al was. In 1674 telde Hombeek zo'n 115 gezinnen. Gezinnen weken uit: in 1702 was er sprake van 41 gezinnen, in 1734 opnieuw 59, en het aantal nam opnieuw toe. In 1747 waren er in Ophombeek 76 gezinnen blijkens volkstellingen.

 

Kaart onder: de Frickx kaart van 1712 toont een bosrijke omgeving aan de westoever van de Zenne en ten westen van Mechelen, met het klooster Leliëndaal tussen Leest en Hombeek, de Sint-Niklaaskerk van Leest, de Sint-Maartenskerk van Hombeek en het kasteel Carmosteyn zuidelijk van Hombeek.

image021.jpg

Kaart onder: van die oorspronkelijke bebossing blijkt al veel verdwenen op de Villaretkaart van 1745.

image023.jpg

Kaarten onder: Hombeek en Leest op de Ferrariskaart van 1777. Beide dorpen waren toen nog kleine gehuchten: Hombeek telde 50 huizen aan de westoever van de Zenne, waarvan er 35 als lintbebouwing aan de Kattestraat lagen. 8 huizen stonden op de oostoever van de Zenne.

image024.jpg

 

image026.jpg

 

image027.jpg

 

 

 

 

 

image028.jpgPeter Lauwers (Lauwens), stamvader van de tak Leest

 

Peter Lauwers (of Laurens, of Lauwens), wiens voornaam volgens de oude spelling als Peeter werd gespeld, beschouwen we als stamouder van het geslacht Lauwens van Leest. In Leest was er van hem pas een spoor bij zijn huwelijk op maandag 5 juli 1655 met Johanna Pers(s)oons. Peter Lauwers werd gedoopt op 31 mei 1628 in de Sint-Maartenskerk te Hombeek als zoon van Jan Lauwers en Anna Van der Borght. De familie had in Leest de bijnaam “die van de graaf” 2. De naam Lauwers kwam begin jaren 1600 al voor in Leest. Anne Lauwers, wiens naam bij de geboorte van haar kind Katrien Bulens op 14 augustus 1622 werd gespeld als 'Anna Lauvers', en bij de geboorte van haar dochter Maria Bulens op 8 april 1627 als 'Anna Lauwers', was op 3 oktober 1621 in de Sint-Niklaaskerk te Leest gehuwd met Peter Bulens.

 

Ook de familie Persoons had banden met Leest. De familie woonde in de streek en had er belangen. Een Adam Persoons, zoon van Peter Persoons en Liesbeth Wildelants, uit Mechelen, bezat een huis en land in de parochie Leest. Hij erfde het eigendom volgens een akte van 23 mei 1587 van zijn moeder.

 

Deze Adam Persoons werd in 1599 te Leest vermeld als meier, na herstellingswerken aan de Sint-Niklaaskerk. Vermoedelijk was het deze eigendom die de Hombekenaars Peter Lauwers en Johanna Persoons betrokken in 1655. Het huwelijk moet snel zijn geregeld, want Johanna was bij het huwelijk al vier maanden zwanger van Rombout.

 

We weten dat Peters vader Jan overleed omstreeks 1645, en dat zijn moeder Anna Van der Borght op 9 november 1646 in de Sint-Niklaaskerk te Leest was hertrouwd met Jan Aerts, die er eerder op 8 november 1626, gehuwd was met Anna Bulens. Het huwelijk van Jan Aerts met Anna Van der Borght was van korte duur geweest, gezien stiefvader Jan Aerts overleed op 1 september 1650. Inmiddels was de oudste zoon van Anna Van der Borght op 10 november 1647 in de Sint-Martinuskerk te Hombeek gehuwd met Jeanne Ceuleers en deze had naar alle waarschijnlijkheid de ouderlijke boerderij in Hombeek overgenomen. De familie Aerts zou aantrouwen aan de familie Persoons via Jeanne Aerts die te Leest op 6 juli 1660 huwde met Gielis Persoons.

 

Verwanten in de omgeving

 

Philip Lauwers image004.jpg was een oudere broer van Peter, bijna vier jaar ouder gedoopt op 24 juli 1624 in de Sint-Martinuskerk te Hombeek. Philip Lauwers huwde op 10 november 1647 in de Sint-Martinuskerk van Hombeek met Johanna Ceuleers (Ceulers, Keuleers, Colers, Colaerts). De kinderen Marie image004.jpg, Greet image004.jpg en Jeanne image004.jpg werden gedoopt te Hombeek tussen 1648 en 1655.

 

Willem Lauwens image004.jpg was een drie jaar jongere broer van Peter. Hij huwde op 3 oktober 1654 in dezelfde kerk met Clara Van Beveren, een dochter van Adam Van Beveren en Margriet Vertommen. Zij was verwant met Liesbeth Van Beveren die op 6 juli 1676 te Hombeek huwde met Laurent Lauwens image004.jpg, een kozijn van haar echtgenoot. Liesbeth Van Beveren was een nicht van Clara, geboren als dochter van haar broer Willem Van Beveren (gedoopt op 17 december 1617 te Hombeek) en Katrien Persoons (gehuwd op 7 september 1640 te Hombeek). De familie Van Beveren was in Hombeek ook aangetrouwd met de ouderlijke familie Van Der Borght op 5 november 1650, via het huwelijk van Jan Van Beveren met Marie Van Der Borght. De kinderen Adam image004.jpg, Jacques image004.jpg en Marie image004.jpg Lauwens–Van Beveren werden gedoopt in de Sint-Martinuskerk van Hombeek tussen 1654 en 1662.

 

Anna Lauwers image004.jpg, een nicht van Peter Lauwers via zijn Hombeekse nonkel Maarten Lauwers en tante Katrien Verschoor, huwde op 1 februari 1660 in de Sint-Martinuskerk te Hombeek met Jan Verspreeuwen (Verspreeuwel, Verspreuwen). De kinderen werden gedoopt te Blaasveld, nu een deelgemeente van Willebroek.

 

Antoon Lauwers image004.jpg, een kozijn van Peter Lauwers via zijn Hombeekse nonkel Maarten Lauwers en tante Katrien Verschoor, huwde op 3 februari 1663 te Hombeek met Liesbeth Verloock (Van Loock). De kinderen Marie image004.jpg, Maarten image004.jpg en Willem image004.jpg werden gedoopt in de Sint-Martinuskerk te Hombeek tussen 1663 en 1672.

 

Jan Lauwers image004.jpg, een kozijn van Peter Lauwers via zijn Hombeekse nonkel Maarten Lauwers en tante Katrien Verschoor, huwde op 12 januari 1672 in de Sint-Martinuskerk te Hombeek met Anna Teugels (Teughels). Getuigen waren de Hombekenaars Christoph Teugels, geboren te Malderen en te Hombeek gehuwd met Jeanne ‘JennekenLuypaers, en Louis De Ceuster. Louis De Ceuster was op 9 maart 1666 te Hombeek gehuwd met Marie Lauwers image004.jpg, een zus van Peter Lauwers en nicht van Jan Lauwers. De kinderen Katrien image004.jpg en Jeanne Lauwens image004.jpg werden gedoopt in de Sint-Martinuskerk van Hombeek.

 

Een kleindochter van de huwelijksgetuige Christoph Teugels, Marie Teugels, zou op 29 oktober 1732 te Hombeek trouwen met Jan Lauwers image004.jpg. Marie Teugels was geboren op 31 augustus 1700 te Hombeek als dochter van Willem Teugels, een zoon van Christoph, en Liesbeth De Wit. Deze Jan Lauwers was eerder gehuwd met Marie Nagels (Naghels) wiens zus als meter optrad bij het doopsel van het jongste kind met Marie Teugels, Anne Marie Lauwens image004.jpg, op 14 maart 1739 te Zemst met als peter Maries vader Willem. Marie Teugels zou na het overlijden van Jan Lauwens op 29 oktober 1740 in Zemst hertrouwen met Jan Jacobs.

 

Adriaan Lauwers image004.jpg, een kozijn van Peter Lauwers via zijn Hombeekse nonkel Maarten Lauwers en tante Katrien Verschoor, huwde op op 22 september 1665 te Zemst met Barbara Leemans. Adriaan Lauwers en Hendrik Gebuers traden op als getuige bij dit huwelijk. De kinderen Gielis image004.jpg, Nicolaas image004.jpg, Jacques image004.jpg, Marie image004.jpg, Laurent image004.jpg en Clara Lauwens image004.jpg, werden gedoopt tussen 1665 en 1679 in de Sint-Martinuskerk te Hombeek.

 

Katrien Lauwers image004.jpg, een nicht van Peter Lauwers via zijn Hombeekse nonkel Maarten Lauwers en tante Katrien Verschoor, huwde op 21 november 1667 te Hombeek met Jacques Moortgat. De kinderen werden gedoopt in de Sint-Martinuskerk te Hombeek tussen 1668 en 1676.

 

Er waren vroegere verwantschappen met de familie Moortgat. Een nicht of zus van Maarten en Jan Lauwers die ook Katrien Lauwers image004.jpg heette, was op 20 februari 1629 te Hombeek gehuwd met Jan Moortgat en de kinderen van dit koppel waren van dezelfde generatie als Peter Lauwers en zijn nicht Katrien, allen gedoopt tussen 1629 en 1638 in de Sint-Martinuskerk van Hombeek.

 

Laurent Lauwers image004.jpg, een kozijn van Peter Lauwers via zijn Hombeekse nonkel Maarten Lauwers en tante Katrien Verschoor, huwde op 6 juli 1676 te Hombeek met Liesbeth Van Beveren. Zijn naam werd ook als Lauwers en Laureys gespeld.  Liesbeth Van Beveren was gedoopt op 23 oktober 1650 te Hombeek als dochter van Willem Van Beveren en Katrien Persoons. De echtgenote van Peters Hombeekse kozijn Laurent, behoorde dus tot de aangetrouwde familie van Peter. De kinderen van Laurent Lauwers en Liesbeth Van Beveren werden gedoopt in de Sint-Martinuskerk te Hombeek tussen 1677 en 1692.

 

Een andere verwantschap vonden we in het huwelijk van Greet Lauwens image004.jpg, een dochter van Philip Lauwers, geboren op 7 augustus 1652 te Hombeek, en een nicht van de Hombeekse Peter, die op 13 juni 1679 te Hombeek met Corneel Van Coetsem huwde: hun kinderen werden geboren in Leest en Corneel Van Cutsem zou er wonen tot bij zijn overlijden op 6 juli 1724. Corneel Coetsem (alweer afwijkende schrijfwijze) was geboren op 23 maart 1645 te Leest als zoon van Laurent Coetsem en Katrien De Bolloo.

 

image029.jpg

Afbeelding: het kasteel “Carmosteyn” in Hombeek was een vertrouwd zicht in de 17e eeuw. Het kwam in 1670 in het bezit van Jan Antoon Loquet. Na de Franse revolutie kwam het in verval en het werd gesloopt in 1826.